Atomicsalt.com ( = atomar salt) (her er flere opslag på nettet)

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold.

Salt bruges i kroppen.
½ gram pr dag skal vi have, det er normalt at spise over 5 gram, hver dag, Da der ingen salt er i græs og planter, hænger den hensynsfulde bonde saltsten op til sine heste, eller bruger saltet blandfodder. En naturlig kilde for dyrene er salt fra fjorden, salt fra sved (de slikker hinanden).
Salt danner syre til maven, og mangel på mavesyre, får bakterier til at danne luft af den ufordøjede mad. Man føler sig mæt, bliver måske oppustet, men kroppen får hverken næring, vitaminer eller mineraler, maden går med andre ord, ufordøjet igennem kroppen.
Men Natrium ioner er batteriet i alle vores celler.

Som alle andre atomer, består Natrium af en kærne, omgivet af elektroner.
Denne viden kom fra Niels Bohr i 1913, og blev belønnet med Nobelprisen i 1922 og han levede indtil 1962

Natrium er ladet med en ekstra og frit tilgængelig elektron i sin yderste elektronskal.
(Der er altid højest 2 elektroner i den inderste og første skal. som i Helium
Der er altid og højest 8 elektroner i den anden skal som i Argon)

Men Natrium har 11 elektroner. (dvs maks 2 i den inderste skal + maks 8 i skal nr 2 + 1 for meget i sin yderste elektronskal, en der svæver ensomt omkring i den tredje elektronskal. Denne elektron gør alt, hvad den kan for at falde til ro sammen med andre egnede grundstoffer, som ilt og klor, der mangler elektroner i deres yderste elektronskal, de tiltrækker hinanden som en magnet.

Brint har 1 ensom elektron på samme måde som Natrium, og bliver til vand, når det 'iltes'

Kroppen bruger denne kemi, overalt, f. eks. sidder der et lille jernatom i hver eneste af vores røde blodlegemer, som tager ilt og ruster og bliver rødt i lungerne, og som transporterer denne ilt ud til de celler i kroppen, som lige står og mangler lidt ilt.

Og med dette indlæg har jeg al den grundviden, som jeg skal bruge for at kunne fortælle om ASEAS produkt.

vores celler, er ligeesom elektrisk batterier, støm er livsvigtigt.
Salt (Natrium og Clor) leverer de nødvendige ioner, som er elektriske, og som bruges mangfoldigt af alle vores celler.
I vores cellemembran har vi en Na++ K+++ pumpe, som virker på denne måde:

Frisk ilt kommer ind i lungerne, når vi trækker vejret (20 % af luften er ren ilt 80 % er kvælstof, resten under 1 % er andre luftarter), og der så venter vores røde blodlegemer på at der kommer ilt i lungerne. Når et blodlegeme har modtaget et iltmolekyle, flyder det tilbage i kroppen, og giver plads til andre blodlegemer, som hurtigt kommer forbi, for at fiske og fange ilt molekylerne i luften.
De røde blodlegemer, som gør disse ting har alle et jernmolekyle i sig, jern binder let ilt, jeg kunne forestille mig at det er derfor, der skal være jern til stede, hvis man lider af blodmangel.
Ud over denne simple proces, så kan jern desværre også binde CO som er kulilte, kulilte bliver ikke brugt i kroppen, men de røde blodlegemer blive ineffektive, kulilten forsegler de røde blodlegemer, så de ikke kan tage ilt til sig og føre den ud til kroppen. Mennesker og dyr dør derfor af kulilteforgiftning, fra f. eks. udstødningen af en bil i en lukket garage.
Fungerer kroppens blod normalt, så bruger vi 3 % af luftens ilt, og udånder 3 % CO2 i stedet. Sport og hårdt arbejde kan få os til at trække vejret hurtigere for på den måde at komme af med den ekstra CO2 som en ekstra forbrænding i vores muskler danner.

(Denne Ilt - jern og CO2 er en atompumpe, der på en måde virker ligesom vores Na+ K+ pumpe, der findes alle vores cellers cellemembraner.)

Na+ K+ pumpen sidder klar i hver eneste celle i kroppen, ladet og venter kun på at pumpe. Ligesom jernatomet i de røde blodlegemer, ene og alene venter på at modtage ren ilt i lungerne og afgive ren CO2 i vores lunger.

Jeg vælger nu igen at fortælle lidt om Niels Bohrs elektronskallerne, som jeg omtalte i indledningen

Brint har kun 1 elektron, i den inderste skal, er den første skal.
Den første elektron i den inderste elektron-skal, sidder tættest på kærnen (ligesom Merkur er tættest på Solen
Det at være tæt på kærnen udløser voldsomme kræfter.
Vi kender det fra Månens tiltrækning på vandet, der skaber tidevand på mellem 2 meter i Det Danske Vadehav og 16 meter i Canada (hver dag, vel og mærket)

Solen ser ud til at være af samme størrelse som månen, men det er månen, der påvirker jordens tyngdekraft mest. (Solen påvirker kun halvt så meget, på grund af den store afstand fra jorden, når solen trækker sammen med månen oplever vi det vi kender som springflod)

Brint har derfor en kraftig energi oplagret i sig, kraftigere end de andre stoffer jeg skriver om.
Det næste batteri er Litium, (Også en Dansk batteri opfindelse, patentet blev opkøbt af Amerikanerne)
Vi kommer dernæst til Natrium og Kalium, der sammen virker som en celle membran pumpe. Der tilfører hver eneste celle frisk næring og fjerner affaldsstoffer, lidt i stil med blodets røde blodlegemer.
Dette er også en Dansk opdagelse (1957), som fik Nobelpris i (1997) gjort af Jens Christian Skou født 8. oktober 1918 i Lemvig (og han lever stadig)

**

Inde i cellerne er der vand, en let opløsning af saltvand, og celler arbejder med proteiner som byggesten, mange aminosyrer danner et protein. Og med aminosyren bygger vores celler styret af DNA nye proteiner overalt i kroppen.

Men tilbage til cellemembranen. der er små døre, ligesom en vandledning, der fører vand ind i vores huse. der er også kloark, der fører affaldsstofferne ud af vores huse. men af en eller anden grund, så bliver disse rør i vores celler mindre med årene, noget kunne tyde på at kolesterol er synderen, den borer sig ind i cellevægene, som til sidst bliver så tykke, at de presser de små pumperør sammen i vores cellemembran, der får hver enkelt celle til at 'ånde' .
Men ligesom med luftens ilt, så kan der være flere årsager, industrien har måske brugt kemiske stoffer, der er lige så farlige for vores celler, som kulilte er for vores røde blodlegemer.
Men kolesterolen er en synbar synder, som er let at få øje på, på de billeder man bruger i undervisningen og på wikipedia. Cell membrane.

Forskning har nu vist sig at frie Na+ atomer sammen med ligeså frie Cl- atomer kan tilføre vores gamle celler nyt liv. Ligesom hvis man giver patienter med nedsat lungefunktion, der er ved at kvæles, ren ilt, vi ser en gang imellem et patient med en lille plastikslange ført op til næsen, med ren ilt fra en flaske. (Det kan være rygere (= 80 %) med KOL)

Dette atom salt giver strøm til levende celler, ligesom som en flaske ren ilt giver ilt til de røde blodlegemer. Dog laver de ikke det samme. De laver ikke det samme, men vi bliver som raske igen, som om vi ikke fejler noget.
Nu er ilt og salt ikke alt, der skal også rent vand og vitaminer og meget mere til at holde os i live og gøre kroppen velfungerende. Vand er således noget af det første vi får tilsat kroppen ved væskemangel.

Atomisk salt er fyldt med ionladet energi, ligesom alle andre batterier, som alle mig bekendt fungerer på grund af ioner, der bytter plads. Mere om det nederst på siden.
Denne energi for cellerne i vores krop til at spise, og skide, naturligt.
Hvis vi ingen ion-energi har, dør vores celler, ganske enkelt, ligesom hos en ryger, så går det langsomt, og man opdager det næppe, før det er for sent.
Man bliver gammel og træt. I forhold til de unge, under 8 og 12 år, som er 100 %, så ender et gammelt menneske på 10 %, ene og alene fordi ionerne mangler i kroppens celler.
De kan spise nok så sundt, men uden disse ioner, går cellerne i stå.
(Og uden salt i maven, går optagelsen af næring mm til kroppen i stå.
Ved at tilføre atomar salt, så får cellerne den energi, der skal til, for at celler kan fungere normalt og som da vi var unge.
Selvfølgelig skal kroppen stadig have energi i form af proteiner, kulhydrater og fedt, samt mineraler og vitaminer. Jern er nødvendig for at kunne lave nye blodlegemer, da der er et jernmolekyle i hver celle, af den art.

Men ionerne, holder kroppen i live, ligesom strøm, der får en motor til at snurre rundt i en støvsuger.

Men nu vil jeg fortælle lidt om prisen: for 1 person bliver det let til 1000.- pr måned. og forhandler licens incl hjemmesiden koster 276.- en gang for alle og giver 14 % i provision af ens omsætning. Man kan også købe 40 flasker for under 200.- (incl moms) og sælge dem for 350.- i sin butik.
Prisplanen er mere omfattende end som sådan, Firmaet skriver mere om det og opdaterer disse oplysninger på deres hjemmeside www.to.teamasea.com

.to.teamasea.com


men:

Dette salt er kommet på markedet, Man kan kun købe det gennem netmarketing network.
Udbyderne lægger ikke skjul på deres begejstring for denne form for virksomhed i hjemmet.

Der er ingen tvivl om at det er NUTIDEN, USA giver et skattefradrag på 6000 $ til dem, der starter virksomhed fra hjemmet.
På den måde fanger skattevæsnet alle de borgere, som ikke bryder sig om at arbejde sort,
for skattevæsnet har ikke en jordisk chance for at finde disse 200.000 NYE MILIONÆRERER
som kan tjene deres formue på og over nettet på netmarketing.

Men saltet, som er det dyreste i verden, koster i Danske Kroner : 100.000 pr kilo og alligevel har ASEA 100.000 forbrugere / forhandlere ? allerede.

****

Saltet blev opdaget af Jens Christian Skou født 8. oktober 1918 i Lemvig efter KU (= Københavns Universitet) tog han Medicinsk Doktorgrad i 1945 ved Aarhus Universitet, det var dengang man stavede Århus med Aa.

Han undersøgte de levende celler og opdagede hvordan cellerne transporterede organisk materiale ind i cellerne og transporterede affaldsstofferne ud af cellerne.
Bare 'det' at forstå dette har været vanskeligt for almindelige mennesker, kan jeg se, når jeg kikker de forskellige forklaringer igennem.
Man har valgt at kalde Na+ Cl- ( = atomar salt) for signalstoffet i cellerne, og det er misvisende, absolut. (Og alligevel så tæt på sandheden, at de ikke laver om på deres forklaring, for på en måde, har de ret, de forklarer bare ikke virkeligheden, som jeg nu vil fortælle, efter at have læst Hvad Jens Christian Skov fandt ud af og offentliggjorde i 1957, og som han i samarbejde med en Amerikaner fik Nobelpris for i 1997, efter 40 år, *alene vide*

Alle levende celler har en hud, de små cellers hud, er nærmest som en pose, der kaldes for en membran.
Vores hud, består således af mange 'hudceller'
De celler vi her snakker om er meget små, man kan se dem i et mikroskop, sædceller er de mest sete, og med dem i tankerne, så forstår man, at hver celle kan rumme DNA og meget mere.
I tegnefilmen, som prøver at forklare en celle, ser vi en metropol, en stor og velfungerende by.
Na+ K+ pumpen bliver her forklaret (i 2013 vel og mærket) som en politibetjent, der står i et kryds og dirrigerer trafikken. Han giver signal til trafikken. Heraf deres valg af navnet som værende 'signalstof' til det 'atomare salt'.

Men i virkeligheden er pumpen plaseret i membranen, som et enzym, og som en integreret del af cellemembranen.
Og ligesom støv, der lægger sig, eller sætter sig, hvis der er statisk elektricitet, så vil en sund celle have statisk elektricitet, der suger sund mad ind i cellen og suger affaldsstoffer ud af cellen.

Nu skal jeg fortælle noget, som ingen forsker har skrevet, mig bekendt.
Jens Christian Skou, beskriver det han og andre ser, som en Na++ K+++ pumpe, hver gang enzymet bringer 3 Na++ ind i cellerne trækker den 2 K+++ ud af cellerne, og det kan lade sig gøre fordi der er en spændingsforskel på 5-6 mV
Almindelige batterier, arbejder med en spændingsforskel på 1,5 volt eller 1500 mV biler kører almindeligvis med 12 V eller 12000 mV så 5 mV er meget meget lidt til vores lille sædcelle, men det fungerer fint, og det er det vigtigste. Hvis altså 'der er' Na+ ioner til stede. ellers 'støver' cellerne bare til, dvs at affaldsstofferne hober sig op i cellerne, som dør uden at blive erstattet med nye. Celler skal arbejde og deres opgave er at lave flere nye celler. Overvåget og styret af vores DNA, det er fra DNA at signalerne kommer, det er DNA, der styrer væksten, om det skal være blomst først og frugt bagefter, eller om vi har en menneske celle, der er ved at vokse, sig til pige eller dreng.

Men denne lille Na+ K+ pumpe, dette enzym, fungerer altså på grund af tilstedeværelsen af ioner, en ægte batteri, som i virkeligheden er omvendt elektrolyse.
Det kender vi fra genopladelige batterier, bedst kendt er bilbatteriet, for en generator, tilfører 14.4 volt til batteriet, medens motoren kører. Og imedens det sker, vandrer ilt fra den ene blyplade over til den anden. Og tilbage igen, når man bruger strøm fra batteriet.
Er batteriet fyldt op, så dannes der knaldluft, som er ren H2 og O2 brint og ilt, og det brænder med et hæftigt knald, hvis man tænder det med en gnist.

Men alle disse forklaringer er uvæsentlige, og bliver derfor langt bagved som et link, hvis man vil vide mere og kende hele sandheden, som hermed er gengivet efter min bedste evne.

Færdig her september 17. 2013 Kl. 5:18 (Påbegyndt Kl. 3:24) Startede med hjemmesiderne i går, købte min første flaske i går. Startede forretningen for en måneds tid siden, da min datter fortalte om produktet, lånte en flaske af hende, og er absolut overbevist om at det er en god forretning at investere i denne form for tilskud til kroppen.
Jeg har et enkelt sted prøvet at fortælle at kroppen ikke kan leve af vand alene. Så kostplaner er altid vigtige. Jeg syntes selv jeg har fået alt det væsentlige med her på siden, fik du ikke fat i det hele, kan du fortsætte uden at vide mere, for ikke alle behøver at forstå, hvorfor en bil virker, som den gør. Bare man ved hvordan man starter, så kører den jo.

Spis drik og vær glad, mangler man C vitaminer, så får man stadig skørbug, nøjagtig som i gamle dage, da selv unge søfolk døde efter flere måneder på havet uden frugt.
Har du ikke forstand på at sammensætte din mad korrekt, så kan kosttilskud som Nupo og lignende, give dig det du mangler, og proteiner som sådan mætter.
Sundt oksekød, og helst tatar er en billig genvej til den ideelle kostsammensætning.
Æg er som sådan en god celleføde. Fisk og grønsager ligeså, men jeg vidste ikke at fiskeolie mistede sine egenskaber, hvis man steger fisk, så det er kun kogt og rå fisk bevarer fiskeoliens egenskaber.

Kroppen fungerer ikke alene på om der er atomar salt i den.

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold.

18. september 2013
- 'Og de sagde til kvinden: Nu er det ikke længere på grund af din tale, vi tror; thi vi har selv hørt ham og ved nu, at han i sandhed er verdens frelser.' (Johs.4:42)
"De er målet for alt evangeliserende arbejde - og målet for hvert lyttende og søgende menneske!"

.to.teamasea.com


et Tidligere udkast til denne side

Jeg er ikke helt tilfreds. mangler billeder og ønsker at gøre teksten kortere, så kun det væsentlige kommer med. men det er så nyt for mig, jeg samler stadig oplysninger. og begår en del fejl, som jeg selvfølgelig sletter øjeblikkeligt, som jeg får øje på dem. også dem i det tidligere udkast.

((August 14 2014 Se nedenfor hvor et katastrofalt eksempel bringes.
For hvad hjælper det at blive ung igen, hvis man så hurtigt dør af sygdom, som man har i kroppen.) indskud slut)

men bær over med mig, dette er spændende og nyt for mig.

Cropyright September 19 2013
Professionel brug af ide eller tekst fra denne hjemmeside betragtes, som et brud på Copyright.
Tilladelse ved brug af kildeangivelse www.atomicsalt.com kan forventes, efter henvendelse til miljanwindyahoo.com

(Opdatering begynder) Dette er vandet, som vores trætte celler tørster efter.
Jeg opdagede det for 1 år siden. (Nu er det August 14 2014)
!!! Mine kræftceller begyndte også at vokse uhæmmet.
Andre cellerelaterede sygdomme vil også vokse uhæmmet, så sørg for at holde ukrut væk samtidigt.
Det kan alternativt gøres med olier og medicin, eller operation.
Jeg fik bugt med min prostatakræft ved hjælp af olier, som lægges på prostata.
Mere om det et andet sted (opdatering slutter)