borgerparti dk.
Juni 24. 2015 Kl. 7:59

stor størrelse? Se nederst på denne side.


Borgere i alle lande,

Foren jer

April 15. 2015 Kl. 5:09 Navnet:
Borgerparti, blev det navn, som dækker bedst.
Vi skal være et parti af borgere for borgere.

Jeg mangler snart Borgere, som vil stille op til det kommende:

Folketingsvalg.


Frihedsstøtten

Jeg vil ha:

social retfærdighed.
Ikke en:
Politisk over Klasse,
som er i et lukket kredsløb om sig selv.
Som Politikken skrev i dag, juni 23 2015

Jeg vil ha ophævet det sociale stavnsbånd, vi som borgere lever under i dag.
Moms, skat og afgifter udgør 80 % af den løn man får på arbejdsmarkedet. (og hvis jeg husker rigtigt, så er det kun 16 % af Statens indtægter, der kommer fra personlige skatter.)
Herremændene på Christiansborg tager med andre ord 80 % af hver krone.
Det svarer nogenlunde til de forhold bonden led under, da Frederik d. 7 ophævede Stavnsbåndet.
Leve Kong Frederik d. 10 (Men også et Leve til Dronning Margrethe II)

I dag, er det ikke bønder eller arbejdere, der lider under Christians Borgs brandbeskatning, det er alle borgere.
Jeg vil ha: Social lighed.

Samme love for alle borgere,
også færdsellove for kommende Frederik X.

Pensionsalderen skal være 50 år.
Når man bliver 50, er man gammel og stadig frisk nok til at bruge sin pension, og dyrke 50 æble sorter, hvis det er det man brænder for.

At have en pensionsalder for Folketingets medlemmer og en endnu højere for borgere og en endnu endnu højere for Kongehuset er social ulighed.

At betale en Minister 1 million i løn, og oveni 5 millioner i Pension, er en ordning, som vi alle vil ha.
Som det er nu, er det udemokratisk og social ulighed.

En minister bør spare op til sin pension, ligesom alle andre.
Det vil være Social lighed.
se mere fra EB i dag nederst, på bp150624.
. . . . . . .

 

aktuelle emner

Aviserne bringer hver dag nye emner, som der skal lovgives omkring.
Det burde ikke være svært at deltage i den Politiske debat,
med så mange gode oplæg.
Så jeg kan opfordre alle, som vil ha Borgerpartiet og dets kandidater i Folketinget
Gør klar til næste valg og Vær med til at starte:
Borgerparti

Kl. 7:57 Juli 1 2015 samler underskrifter ind, og opdager, at det ikke er så let.
Skrev lidt af en dagbog om det i morges, bringes / bragt på: tilfolketinget.dk
Kl. 9:38 (og Kl. 12:38) juli 1 2015 . . . . . . . . SKAT: (og næsten gratis Tandlæge, dvs, en egenbetaling på 15 % hvis tandbehandlingen er tilskudsberettiget.)
Personskatterne skal ned.

SKATTEN NED til 20
i 2020
Både Person 20% og Erhverv 20%

Halvdelen heraf, de 10 %, skal skattefrit kunne opspares til pension, bolig, ny etablering, vedligeholdelse mm. (Det er flere fordele, end jeg har hørt, man har i Tyskland)
Og hvis I kan bære det, så kommer der en omfattende 80 % tilskudsordning, så man selv har en egenbetaling på 20 %
Eks: Tandlægeregninger, medicin mm udløser et tilskud på 85 % til dem, som har et særligt medicinkort, en lignende ordning skal alle ha gavn af.
I dag betaler lønmodtagere for pensionister og for børn, og oveni skal de selv betale for deres egen tandbehandling. Det er da fuldstændigt skørt, vi er en stor familie, der har samme adresse: Danmark.

Erhvervet, skal kunne etablere nye virksomheder, forny og vedligeholde, for deres 10 % opsparing. Oven i det, skal de kunne få tilskud på 80 %, og kun have en egenbetaling på 20 % vil tiltag, som gavner firmaet og samfundet Danmark

Det er en ordning som virkede i Mormonkirken, en samfund på størrelse med Danmarks befolkning, der er flere detaljer, Kvindelig Hjælpeforening og mere, som kan kopieres fra dem.
Mormonkirken er en velfungerende Frimureloge, selvom de ikke selv kan se det.
Og jeg fatter ikke at de lyver så meget om Mormons Bog, som de gør, for når de dør, så har tyven taget alt fra dem, tænder og gebis, tøj, hus og have, alt, ingen kan lyve for Gud, når vi dør. Elsker vi Gud, har vi været ærlige, så vil vores hjerte og sjæl møde Dommer Jesus med fryd og glæde, og vi kommer hjem til Paradiset. Elsker vi løgn og bedrag, så får vi den trængsel, som aldrig har været værre på jorden, som er lovet dem, der elsker at kæmpe imod sandheden og imod Gud. Deres nye hjem, bliver i afgrundens brønd: Helvedet, hvor der ingen ende er på deres pine.

Åbenbaringen 9
1. Og den femte Engel basusnede, og jeg så en Stjerne, som var falden ned fra himmelen på jorden, og Nøglen til afgrundens Brønd blev given den.
2. Og den åbnede afgrundens Brønd, og en Røg steg op af Brønden, lig Røgen af en stor Ovn; og Solen og Luften blev formørket af Røgen fra Brønden.
3. Og fra Røgen udgik der Græshopper over jorden, og der blev givet dem Magt, som jordens Skorpioner have Magt.
4. Og der blev sagt til dem, at de ikke måtte skade Græsset på Jorden, ej heller noget grønt eller noget Træ, men kun de Mennesker, som ikke have Guds Segl på deres Pander.
5. Og det blev dem givet ikke at dræbe dem, men at pine dem i fem Måneder; og Pinen, de voldte, var som Pinen af en Skorpion, når den stikker et menneske.
6. Og i de dage skulle menneskene søge døden og ikke finde den, og attrå at dø, og døden flyr fra dem.

4. Mosebog 16:33. og de for levende ned i dødsriget med alt, hvad der tilhørte dem,

Fortæl dog sandheden, hele sandheden, her hjælper det ikke at lyve.
Ingen bliver snydt, ingen kan stikke af fra den regning, som vi skal betale efter livet.
Tjeneren får sin løn.
Og straf venter dem, som ville ødelægge og tage det gode liv fra andre.
Dødens engle står klar og begærer alle mennesker, som ikke have Guds Segl på deres Pander.
Fremad Herrens stridsmænd ud til kamp og sejr.
Åbenbaringen 22:12. Se, jeg kommer snart, (= ja, når vi dør) og min Løn er med mig til at betale enhver, efter som hans Gerninger.
13. . . .
14. . . .
15. udenfor er . . . . . . . . . enhver, som elsker og øver Løgn.

16. Jeg, Jesus, har sendt min Engel til at vidne for jer disse Ting. . . .

17. Og Ånden og Bruden sige: Kom! Og den, som hører, sige: Kom! Og den, som tørster, han komme; den, som vil, han modtage Livets Vand uforskyldt!
Kl. 1:15 Juni 24 2015 må en mand ligge ved en mand som han ville ligge hvis det er en kvinde?
3. Mosebog 18:22. hos en Mand må du ikke ligge, som man ligger hos en kvinde; det er en Vederstyggelighed.

3. Mosebog 18:23. Med intet som helst Dyr må du have Omgang, så du bliver uren derved; en kvinde må ikke stille sig hen for et dyr til kønslig Omgang; det er en Skændsel.
24. Gør jer ikke urene med noget sådant, thi med alt sådant har de Folkeslag, jeg driver bort foran eder, gjort sig urene.
25. Derved blev landet urent, og jeg straffede det for dets brøde, og landet udspyede sine Indbyggere.
26. hold derfor mine Anordninger og Lovbud og øv ikke nogen af disse Vederstyggeligheder, det gælder både den indfødte og den fremmede, der bor iblandt eder
27. thi alle disse Vederstyggeligheder øvede Indbyggerne, som var der før eder, og landet blev urent
28. for at ikke landet skal udspy eder, når I gør det urent, ligesom det udspyede det folk, som var der før eder.
29. Thi enhver, som øver nogen af alle disse Vederstyggeligheder, de, der øver dem, skal udryddes af deres folk.

Jeg burde egentligt nøjes med at citere vers 22, det første vers i teksten.
Men de efterfølgende vers fortæller at hele landet, bliver fordrevet, dvs: Bliver smidt ud af deres land.
Det er sket før: Siger teksten.
Og det vil ske igen: Siger teksten.
Det er da ikke uvæsentligt.
2. Mosebog 23:30. lidt efter lidt vil jeg drive dem bort foran dig, indtil du bliver så talrig, at du kan tage landet i Besiddelse.
31. Jeg vil lade dine landemærker nå fra det røde Hav til Filisternes Hav, fra Ørkenen til Floden, thi jeg giver landets Indbyggere i eders hånd, så du kan drive dem bort foran dig.
32. Du må ikke slutte Pagt med dem eller deres Guder.
33. De må ikke blive boende i dit land, for at de ikke skal forlede dig til Synd imod mig, til at dyrke deres Guder, så det bliver dig til en Snare!
3. Mosebog 19:27. I må ikke runde håret på Tindingerne; og du må ikke studse dit Skæg;
28. I må ikke gøre Indsnit i eders Legeme for de dødes skyld eller indridse Tegn på eder. Jeg er Herren!
3. Mosebog 20:13. Om nogen ligger hos en Mand, på samme Måde som man ligger hos en Kvinde, da har de begge øvet en Vederstyggelighed; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld på dem.
20:6. Det menneske, som henvender sig til Genfærd eller Sandsigerånder og boler med dem, mod det menneske vil jeg vende mit Åsyn og udrydde ham af hans folk.
3. Mosebog 21:9. Når en Præstedatter vanhelliger sig ved at bedrive hor, da vanhelliger hun sin Fader; hun skal brændes på Bål,
starten på Sankt Hans?
Kl. 5:58 Juni 24 2015 3. Mosebog 19:15. I må ikke øve uret, når I holder Rettergang; du må ikke begunstige den ringe, ej heller tage Parti for den store, men du skal dømme din Næste med Retfærdighed.
16. Du må ikke gå rundt og bagvaske din landsmand eller stå din Næste efter Livet. Jeg er Herren!
17. Du må ikke bære Nag til din broder i dit Hjerte, men du skal tale din Næste til Rette, at du ikke skal pådrage dig Synd for hans skyld.
Dette og andre lignende skriftsteder er gennemgående, det nævnes et sted mere.
Hvor dem, der kender sandheden, har pligt til at irettesætte.
Ellers bliver man: Medskyldig.
Sagt på en anden måde: Hvis jeg vejleder dig, og du tænker: Det er helt forkert, det jeg siger.
Det er helt forkert, det jeg gør. Så er det bedre at du tager afstand til mig. Ja, at du lader være med at læse mine ord, for, der er kun 2 endestationer efter dette liv: Enten Himlen eller helvedet.
Og det er bedre for dig: At være venner med Gud, som tager dig med i Paradiset end at være uvenner med mig, for din vrede er fra de onde ånder, som tager dig med som deres fange, til helvedet.
Selv, den mest kristne ægtefælle, den mest perfekte kvinde fra hele den kristne verden, kommer i helvedet, hvis hun i stedet for at tilgive sin mand, der har syndet, (= med en anden kvinde), gemmer på nag og vrede over at ha mistet ham, fordi han ikke kunne tilpasse sig Guds regler og retningslinier, der skal hjælpe os.
Guds regler og retningslinierer vejledning.
Men Gud og Jesus elsker, de dømmer ikke. De FRELSER.
Det ender med, at vi dømmer os selv.
Det er os, der ikke vil ind i Paradiset.
Hvis vi er gale i hovedet. På dem, eller på en af dem, bliver vi nød til at tage afstand, fra det gode, indtil vi er klar, til at leve i det gode selskab.
Man tager ikke en elefant med ind i en glasbutik.
Så er det bedre for elefantens ejer, at blive udenfor med elefanten, hvor han får ros, for sin gode opførsel.
jeg har rost og jeg har kritiseret, det bedste jeg har lært af Gud og af Jesus, ved at blive født på ny, som ung ca i 1970, fik jeg Helligånden som ledsager, uden Gud, som min absolut bedste og nærmeste ven, var mit liv ikke det det er.
Jesus kom til som min ven ca. 30 år efter. Jeg søgte og jeg ledte, for alle snakkede om Ham, men jeg kunne ikke finde Ham, selvom jeg i alle årene kendte mere om Jesus end nogen præst lærer nogen steder.
Jeg havde og fik Hans dagbøger, længe før alle andre, de er frit tilgængelige på min hjemmeside.
Ligesom Templet, eller Moses Åbenbaringstelt var noget specielt, så er Helligåndens tilstedeværelse også noget specielt.
Den gør mennesker ydmyge. Hvis man har en indre hund, så lader man den binde udenfor slagterbutikken.
Ellers stjæler den kødet, når den kommer ind. At gå i byen, lørdag aften, er ofte en singlefest, hvis ikke man er single, så risikerer man at blive det. For andre mænd og kvinder er ofte dejligere end dem, vi har. Det er derfor man ikke tager til ægte i Himlen, for, der er man sammen af kærlighed, ikke af pligt.

Om Danmarks elite skriver:

Hoseas 7
1. afsløret er Efraims brøde, Samarias ondskab, thi Svig er, hvad de har for, og Tyve gør Indbrud, Ransmænd røver på Gaden.
2. De tænker ej på, at jeg husker al deres Ondskab. Nu står deres Gerninger om dem, de er for mit Åsyn.
3. Med ondt i Sinde glæder de kongen, under sleske Lader Fyrster.
(= med deres ondskab glæder de kongen, som sleske og falske, glæde de stormændene.)

4. horkarle er de alle. De ligner en gloende Ovn, som en Bager standser med at ilde, fra Æltning til Dejgen er syret.
5. De gør på kongens dag Fyrsterne syge af Rus. Spottere giver han Hånden,
6. thi lumskelig nærmed de sig. Hjertet er som en Ovn; deres Vrede sover om natten, men brænder i Lue ved Gry.

7. Som Ovnen gløder de alle, deres Herskere æder de op; alle deres Konger falder, ej en af dem påkalder mig.

Deres retfærdigheds sans bruger de til at nedgøre hinanden.
De elsker at kriges, de finder freden for kedelig.

13. Ve dem, fordi de veg fra mig, død over dem for deres frafald! Og jeg skulle genløse dem, endskønt de lyver imod mig!
14. De råber ej til mig af Hjertet, når de jamrer på Lejet, sårer sig for Korn og Most og er genstridige mod mig.
15. Jeg gav deres Arme Styrke, men ondt har de for imod mig.
16. De vender sig, dog ej opad, de er som en slappet Bue. Deres Fyrster skal falde for Sværd ved deres Tunges Frækhed. Det spottes de for i Ægypten.

Der findes 2 meget forskellige tidspunkter i Bibelen.
De sidste dage, er den ene tidsperiode. Den startede i 1945 med at djævelen blev lukket inde i Sit rige: i Helvedet.
På Jorden får Guds Ånd frit løb, ligesom i Noas Dage, fylder Guds Ånd hele jorden, og alle de mennesker, som vil tage imod fornuft, man skal elske hinanden, ikke herske over hinanden.
Den sidste dag. er stavet med et bogstav mere end: de sidste dage.
Og det gør bare en enorm forskel.
Den sidste dag, er: Dommens dag. Hvor bukkene skilles fra fårene.
Den sidste dag, er når vi dør, vi mister alt, nøgne kom vi og nøgne forlader vi denne jord.
Og der er kun 2 endestationer efter dette korte liv. Tyven har taget alt, simpelthen alt.
Tyven er Gud, som sagde: Hvis du vil være klog? Og kende forskel på Godt og Ondt, så skal du dø.
Vi skal alle dø, selv Menneskesønnen, Guds Enborne Søn, Jesus skulle dø.
Men kærligheden, til Gud, til Livet, til Jesus, til Lyset, til Sandheden, til Vejen, som fører tilbage til Paradiset.
Hvis, det er det, vores sjæl længtes efter, så hjalp Moseloven os, og så var Jesus eksempel ikke forgæves, hans Død ikke heller.
Det er os, der skal ville sige: Gud og Jesus og Helligånd, eller hvad som helst: Tag mig med også, jeg elsker livet, af hele mit hjerte. Om det tager 30 år, så tag mig med, jeg venter gerne, bare tag mig med.
men:
Hosea 7:14. De råber ej til mig af Hjertet,

Jeg forstår godt Gud. Han er jo nød til at være retfærdig med os, for vi kender alle forskel på Godt og Ondt.
Og ond gengældes med ondt.
Det gode belønnes med mere godt.
Sådan er retfærdighed, og den tager vi med os, også når vi dør.
Kærligheden styrer således alt, også hver enkelt af os.
Elsker vi det gode, kaldet næstekærlighed, kan vi modtage næstekærlighed, dvs frelse, for Gud.
Elsker vi det onde, vil vi være onde imod andre, ligesom djævelen, som retter al ondskab i hans rige imod dig, som vil være centrum for al opmærksomhed.
For du fandt jo ud af at: Fred på en hviledag, eller i din alderdom (= efter 50) er kedeligt, er spild af kostbar tid.
At elske og hjælpe hinanden gratis, uden at få noget for det, er spild af kostbar tid.
At have børn, at se efter en baby, er spild af andres tid.
Desværre, så er: Komme dit rige:
Dit valg imellem Guds Rige, eller Dit Eget Rige.
Maj 27 2015 Kl. 23:30, Jeg syntes alle politikerne, også Helle, og alle de offentlige, har gjort et fantastisk arbejde i de år, jeg har fulgt med i politik. Jeg tror Anders Fogh Rasmussen 2001 - 2009, var en af de første jeg beundrede.
d. 20 februar 2010 nåede vi bunden af krisen, fandt jeg ud længe før, det skete.
Dengang var Lars Løkke Rasmussen vores fantastiske Statsminister, C, I, K, O, V Som dannede Blå blok.
A, B, F, Ø, Å dannede Rød blok, de overtog ledelsen med Helle Thorning-Schmidt som Statsminister. Efter valget torsdag d. 15 September 2011
Kl. 16:14 Juni 7 2015 Jeg burde egentligt erklære dette valg for ulovligt, for nu viser det sig at Indenrigsministeriet overtræder borgeres ret til:
IKKE at give sit personnummer til hvem som helst, end ikke til dem, som lovligt prøver at komme i Folketinget.
Indenrigsministeriets krav om Personnummer, navn og adresse samt en underskrift er meget personlige, selv politiet kan ikke forlange vores personnummer når de vil skrive en bøde ellr lignende til os.
Ifølge UDE og Hjemme for denne uge, er det en overtrædelse af Retsplejelovens § 750
Og når Politiet ikke må kræve denne meget personlige oplysning.
Hvorfor skal Indenrigsministeriet så forlange denne oplysning af 21.000 borgere, som vil stille et parti op til et kommende valg?
Eller 150-200 meget personlige oplysninger af enkelt personer, som bare vil med på valglisten?

Forudsætningerne for et LOVLIGT VALG er således ikke til stede.
Fordi Indenrigsministeriet kræver CPR nummer, af borgere, som vil stille hinanden op.

Jeg er tvunget til at gøre indsigelse, hvor nødig jeg end ville.

Artiklen fra UDE og HJEMME
Til Nordjyllands Statsamt 7. juni 2015
Til Anmeldelsesmyndigheden.
Undertegnede Mil Jan Wind (Præstbrovej 2 9330 Dronninglund, adressen er tilføjet efter at billedet er taget)
Vil hermed gøre indsigelse imod krav om brug af CPR nummer ved kommende valg d. 18 Juni 2015 på den af:
Indenrigsministeriets
udleverede Kandidatanmeldelse.
Jeg anser stillerne med nr.
18 blank
19 blank
25 xxxx
26 xxxx
27 xxxx

Som fuld gyldige.
i følge UDE OG HJEMME, som fortæller at politiet ikke må kræve personnummer (retsplejeloven § 750)
Så kan det ikke være korrekt, at enhver som f. eks. dem, der sælger "HusForbi" i stedet kan indsamle borgeres navn CPR NR adresse og underskrift.
Mig bekendt, kan man optage lån på nettet, med den slags oplysninger.

Jeg påstår derfor: At man ikke ved valget d. 18 Juni 2015 kan træffe lovlig beslutning om: Hvem, der kan side i folketinget.
Underskrevet: JMWind


Jeg har nu fået dokumentation for at ha afleveret min anmeldelse som Kandidat til Folketinget.
Min indsigelse, vil blive behandlet via de rigtige kanaler.
Og vi smilede begge to, da jeg sagde: Jeg vil bare have at valget går om!

Jeg kom jo ikke med på valglisten, så måske er jeg bare en dårlig taber.

Juni 9 og 16 2015 At stille op til Folketinget er top underholdning, virkelig noget jeg nyder.
En kæmpe udfordring, men også et kæmpe svigt fra min side.
Jeg har svigtet alle mine venner, alle dem jeg kender. Undskyld, undskyld jeg blev meget ked af det, da jeg opdagede det, jeg ved ikke om jeg når, at gøre det godt igen.
Inden valget.
Nu Kl. 2:22 d. 16 Juni kan jeg kun sige: Jeg nåede det jeg ville, at hjælpe dem, der læser min hjemmeside: TilFolketinget.dk
Det var de venner, jeg tænkte på, da jeg skrev undskyld, undskyld.