Nedestående er skrevet 1. Maj 2017
Jeg har haft det liggende i nogle dage, med bogen slået op.
Teksten her drejer sig om evigt liv.
Man kan tydeligt fornemme: At evighedens glæder begynder når man forlader sit jordiske og kødelige legeme, som vi lever i, imedens vi lever her på jorden.
Vi kan læse: At vores herlighed, vores møde, sker i dødsøjeblikket, hvor vi møder Jesus, eller Hans engle, for så: At møde Jesus efter en forberedelse.

Lukas 20:36. Thi de kunne ikke mere dø; thi de er Engle lige og er Guds Børn, idet de er Opstandelsens børn.
37. Men at de døde oprejses, har også Moses givet til kende i Stedet om Tornebusken, når han kalder Herren: Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.
38. Men han er ikke dødes, men levendes Gud; thi for ham leve de alle."
39. Men nogle af de skriftkloge svarede og sagde: "Mester! du talte vel."

Johannes 6:47. Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som tror på mig, har et evigt Liv.
48. Jeg er Livets brød.
49. Eders fædre åde Manna i Ørkenen og døde.
50. Dette er det brød, som kommer ned fra himmelen, at man skal æde af det og ikke dø.
51. Jeg er det levende brød, som kom ned fra himmelen; om nogen æder af dette brød, han skal leve til evig Tid; og det brød, som jeg vil give, er mit Kød, hvilket jeg vil give for Verdens Liv."

Johannes 8:51. Sandelig, sandelig, siger jeg eder, dersom nogen holder mit ord, skal han i al Evighed ikke se døden."

Johannes 11:25. Jesus sagde til hende: "Jeg er Opstandelsen og Livet; den, som tror på mig, skal leve, om han end dør.
26. Og hver den, som lever og tror på mig, skal i al Evighed ikke dø. tror du dette?"
27. hun siger til ham: "Ja, Herre! jeg tror, at du er Kristus, Guds Søn, den, som kommer til Verden."

Romerne 2:7. dem, som med udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;

1. Korinterne:51. Se, jeg siger jer en Hemmelighed: Alle skulle vi ikke hensove, men vi skulle alle forvandles
52. i et Nu, i et øjeblik, ved den sidste Basun; thi Basunen skal lyde, og de døde skulle oprejses uforkrænkelige, og vi skulle forvandles.
53. Thi dette forkrænkelige må iføre sig uforkrænkelighed, og dette dødelige iføre sig udødelighed.
54. Men når dette forkrænkelige har iført sig uforkrænkelighed, og dette dødelige har iført sig udødelighed, da skal det ord opfyldes, som er skrevet: "Døden er opslugt til Sejr."
55. "Død, hvor er din Sejr? død, hvor er din Brod?"
56. Men dødens Brod er Synden, og Syndens Kraft er Loven.
57. Men Gud ske Tak, som giver os Sejren ved vor Herre Jesus Kristus!

2.Korinterne 5
1. Thi vi vide, at dersom vor jordiske Teltbolig nedbrydes, have vi en Bygning fra Gud, en Bolig, som ikke er gjort med Hænder, en evig i Himlene.
2. Ja, også i denne sukke vi, længselsfulde efter at overklædes med vor Bolig fra himmelen,
3. så sandt vi da som iklædte ikke skulle findes nøgne.
4. Ja, vi, som er i dette Telt, sukke; besværede, efterdi vi ikke ville afklædes, men overklædes, for at det dødelige kan blive opslugt af Livet.
5. Men den, som har sat os i Stand just til dette, er Gud, som gav os Åndens Pant.

1.Tessalonikerne 4
16. Thi Herren selv skal stige ned fra himmelen med et Tilråb, med Overengels Røst og med Guds Basun, og de døde i Kristus skulle opstå først;
17. derefter skulle vi levende, som blive tilbage, bortrykkes tillige med dem i Skyer til at møde Herren i Luften; og så skulle vi altid være sammen med Herren.
18. Så trøster hverandre med disse ord!

2.Tessalonikerne 1:7. og eder, som trænges, Hvile med os ved den Herres Jesu Åbenbarelse fra himmelen med sin Krafts Engle,
8. med Lueild, når han tager Hævn over dem, som ikke kende Gud, og over dem, som ikke lyde vor Herres Jesu Evangelium,
9. de, som jo skulle lide Straf, evig undergang bort fra Herrens Ansigt og fra hans Vældes Herlighed.
10. når han kommer for på hin dag at herliggøres i sine hellige og beundres i alle dem, som have troet; thi troet blev vort Vidnesbyrd til eder.

2. Timoteus 1:10. men nu er kommen for dagen ved vor Frelsers Jesu Kristi Åbenbarelse, han, som tilintetgjorde døden, men bragte Liv og Uforkrænkelighed for lyset ved Evangeliet,
11. for hvilket jeg er bleven sat til Prædiker og Apostel og Hedningers lærer,

Kilde: Thompson Reference Edition Chain Topics 2405