Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Februar 2 2024 Kl 19:40
2 Krønnikebog 7:14. og mit folk, som mit navn nævnes over, da ydmyger sig, beder og søger mit Åsyn og vender om fra deres onde Veje, så vil jeg høre det i himmelen og tilgive deres Synd og læge deres land,
Inspireret fra Julie Green i dag.
8:37 februar 4 2024
Fra Troy Black: En syn om Elon Musk, som tjener flere hundred millioner dollars om året på at sælge Tesla biler. Hvilket gjorde en af hans aktionærer missundelig, med det resultat at statens "dommer" forbyder ham at tjene så mange penge.
Elon Musk sammenlignes med en mus, en rotte, han kunne også sammenlignes med soltorte, ravne, fugle og fisk, selv græshopper bruger Gud at sammenligne hans type med. DE overlever for i bibelen bruger Gud og Jesus følgende skriftsted om dem:
Er DU ikke ham som: . . .
Nej, jeg har altid været bonde, der tjente til dagen og vejen.
Jamen, hvorfor har du så tegn og mærker, dvs en historik, ligesom Jesus havde?
Dem fik jeg i mine boleres hus. (= Dem fik jeg da jeg var på afveje)
fra Zakarias 13

Når disse mennesker Lytter til deres Fader (= Himmelske Fader)
og til deres moder (= Helligånden)
Så er budbringerens gerning lykkedes (= Jesus og Hans Venner, Disciple, Apostle, Ørne, Næsehorn, David, Elias, profeter, børn, brud, osv betyder med et eller mange tilhørsforhold til Gud og Jesus)
Som de 24 ældste, som sidder bag ved Jesus bøjer vi os alle sammen, og Give Gud æren for det gode resultat Han fik udført i den del af universet, hvor vi blev født i en krybbe som selv Jesus har prøvet det.
Al ære til Gud Vor Fader og skaber.
Det buk og den æresprisning er Selv Jesus med i at Give GUD, dagligt, som en del i hans og som en del i vores tanker.
Kl 9:03 øv, nu fik jeg ikke skrevet det, jeg havde sat mig for at skrive.
Men følg mig, som Jesus siger. så vælger du livet, og skal leve. Og leve for evigt, husk, det er ikke mange, der vil genere dig, i tiden indtil al spot også bliver fjernet.
Spottere kan ikke komme ind i Paradiset, men du kommer ind i paradiset.
Og Gud Vor Fader og Skaber er ved at gøre denne planet: "Jorden" til et paradis.