www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. april
- Hvem er "de kaldede", "de udvalgte", "de forudbestemte", dem du "forud har kendt"? (Rom. 8:28-39)
"Det er alle, som hører min kalden og følger den! Jeg kender hver sjæl på Jorden; hvert menneske er skabt ved mig og til mig, og jeg vil, at alle skal frelses: komme til sandheds erkendelse om den uforskyldte frelse i mig og ved mig.
Bed derfor og arbejd, at mennesker må kende deres udvælgelse! Dagen er kort, og det bliver sværere og sværere at erkende Sandheden. Mørkets magter samler sig tæt om Jorden - tættere og tættere, indtil jeg henter de beredte og med dem opretter mit Rige på Jorden."