www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. januar
"I mit Ord, i Bibelen, har jeg lagt mit væsen og min vilje, for at mine børn kan kende mig og følge mig. Jeg er Ordet, og Ordet er mig. Mit Ord er sandhed."
i går.
A.M.