På mit skrivebord, havde jeg lige før et par kopper stående, og en havde lidt af vidundervandet tilbage i bunden, jeg drak det, for det skulle nødigt gå til spilde, effekten taget i betragtning.
Men efter et par dage i et glas, finder atomerne sammen og danner almindeligt salt. Fy for en overraskelse. Saltvand, er ikke indbydende at drikke, det mindede mig om Langeland i gamle dage, hvor grundvandet var salt på grund af at havet omkring øen.
Men drikkes skulle det, (der var kun en spiseske vand tilbage), det jeg vil sige er at det holder ikke mange dage, i en åben kop. Det holder 1 år i en lukket specialflaske, som den det leveres i. Men selv efter et år er der stadig aktivt atom-salt i..

Dette er vandet, som vores trætte celler tørster efter.
Jeg opdagede det for 1 år siden. (Nu er det August 14 2014)
!!! Mine kræftceller begyndte også at vokse uhæmmet.
Andre cellerelaterede sygdomme vil også vokse uhæmmet, så sørg for at holde ukrut væk samtidigt.
Det kan alternativt gøres med olier og medicin, eller operation.
Jeg fik bugt med min prostatakræft ved hjælp af olier, som lægges på prostata.
Mere om det et andet sted

Songs og Salomon 4:15 A fountain of gardens, a well of living waters, and streams from Lebanon.
4:16 Awake, O north wind; and come, thou south; blow upon my garden, that the spices thereof may flow out. Let my beloved come into his garden, and eat his pleasant fruits.

Tempelkilde.dk

Åbenbaringen 7:17. Thi Lammet, som er midt for tronen, skal vogte dem og lede dem til Livets vandkilder; og Gud skal aftørre hver Tåre af deres Øjne.
Åbenbaringen 8

Åbenbaringen 21:5. Og han, som sad på tronen, sagde: Se, jeg gør alle Ting nye. Og han siger til mig: Skriv; thi disse ord er troværdige og sande.
6. Og han sagde til mig: De er skete. Jeg er Alfa og Omega, Begyndelsen og enden. Jeg vil give den tørstige af Livets vands Kilde uforskyldt.
7. Den, som sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans gud, og han skal være min søn.

Salme 36:9. de kvæges ved dit huses Fedme, du læsker dem af din Lifligheds Strøm;
10. thi hos dig er Livets Kilde, i dit lys skuer vi lys!

Ordsprog 14:27. Herrens frygt er en Livsens Kilde, derved undgås dødens Snarer.

Esajas 30:23. Da giver han Regn til Sæden, du,sår i din jord; og brødet, som din jord bærer, skal være kraftigt og nærende. På hin dag græsser dit Kvæg på vide Vange;
24. Okserne og Æslerne, der arbejder på Marken, skal æde saltet Blandfoder, renset med Kasteskovl og Fork.
25. På hvert højt Bjerg og hver knejsende Banke skal Kilder vælde frem med rindende vand på det store Blodbads dag, når Tårne falder.
26. Månens lys skal blive som Solens, og Solens lys skal blive syvfold stærkere, som syv dages lys, på hin dag da Herren forbinder sit folks Brud og læger dets slagne Sår.
27. Se, Herrens navn kommer langvejsfra i brændende Vrede, med tunge Skyer; hans Læber skummer af Vrede, fortærende Ild er hans Tunge,

Åbenbaringen

Sport og forbedringer?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . September 11 2013 Kl. 14:57
Man kan laboratorieundesøge og kom frem til forbedringer på 12 %
Sammenlignet med EPO og ulovlige dopingmidler, som ligger på omkring 2 %
Så er der stadig lang vej til at nå de 29 % som mus i laboratoriet viste som forbedring.

Forskellen her er uden tvivl at man lavede undersøgelserne på mennesker blandt atleter på universietet.
Som i forvejen var optimalt trænet.
De fik kun en mindre forbedring men den var mange gange bedre end de almindeligt kendte dopingmidler.

Forbedringer blandt almindelige mennesker burde kune vise resultater som nærmer sig musene, dvs 29 % forbedring.
Og blandt syge og svage, vil forbedringerne blive flere 100 %,
for hvis en der slæber sig af sted, kommer til at gå næsten normalt,
så vil det klart være mange gange hurtigere og bedre.

Så tal viser kun noget, kun hvis man forstår at læse dem.

En ældre dame fortalte i aftes at hun plejede at cykle 42 kilometer,
nu kan hun cykle 112 kilometer, uden at blive træt.

Både hun og andre kan mærke det, som om de får et skub bagi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . September 13 2013 Kl. 23:07

Tid:
Det tager tid for et frø at vokse sig stor. Ofte må en fattig bonde vælge at høste sit korn, før det har sat fuldmoden aks. Hvis hans malkekvæg mangler. Giver man den slags kvæg en pause, så bliver det vanskeligt at få dem til at mælk igen.

Dette vand tager også tid at lave, et par dage, det er en langsommelig og langvarig proces.
Øl og vin tager nogle uger, men når flasken er proppet, så er den klar til at drikke.

Kroppen spalter selv al det salt den skal bruge. Men selv for kroppen, tager det tid. Et par dage.
Problemet med at få nok, kommer med årene, vores egen krops evne til at spalte salt i atomer, falder med årene. Evner er 100 % ved normale børn, dvs hos alle børn, undtagen hvis de har en sygdom, der forhindre dannelsen af frie saltatomer.

Når evenen falder til 10 % så dør man ganske enkelt, Kroppens celler kan ikke fungere uden saltatomer.

Og sygdom kræver mere end 10 %, så dør man også, ikke af sygdommen, men fordi kroppen ikke kan bekæmpe sygdommen.
Mange læger siger: Havde vi opdaget sygdommen i tide, så kunne vi behandle den.
Medicin hjælper vores krop med at bekæmpe de mange sygdomme, vi rammes af.

Produktet her, er en 30 år gammel proces, de første 20 - 30 år spaltede man salt i atomer på sygehuset, og skulle drikke vandet inden der gik 5 minutter.
Drik kaffen medens den er varm, for om 5 minutter bliver den kold. ( Det er det samme.)
Varmen forsvinder fra den varme drik, fra den varme mad. Og saltatomerne forsvinder fra vandet, og omdannes til almindelig saltvand, uden denne magiske atomare effekt.
Omvendt mister en is også sin magiske effekt, når den smelter.

Alt sammen er et spørgsmål om tid.

Alle mennesker kan blive raske, men mange sygehuse har en tidsfrist, som skal overholdes, ellers dør lægernes patienter. Når en patient er stabiliseret, går det oftest fremad for patienten og helbredelsen.

Dette saltvand er det samme som kunne holde 5 minutter, men ved vedholden forskning opdagede man hvordan man kan få det til at forblive aktivt 1 år, ja 2 år for den sags skyld. Men det mister noget af sin kraft efter 1 år. Det virker optimalt det første år, men virker også det næste år. Så drik det, i stedet for at smide det ud. Det er rent og destileret, det bliver aldrig for gammelt til at drikke.
Men lad være med at drikke af flasken, hvis du vil bruge dets evner, den mindste smule spydt, sætter processen i gang, og vi skulle helst have atomerne ind i kroppen, før de finder sammen som saltmolekyler.

Salt er som sådan og i normale mængder, heller ikke giftigt, men det mister sin kraft, en dag.
Hvad det så end betyder. Måske er der en sammenhæng, for dette saltvand er fuld af kraft.

September 14. 2013 Kl. 00:13 Læger uden grænse
Holder til i New York
Problemer:

Start med dem, lad sygehuse komme under og lad så fodboldklubberne komme under sygehusene.
Undersøg om England Danmark Tyskland Fr. It. Sp osv har deres eget kontor med kontonummer.
Så bliver det muligt at lave 2 gode ben, som firmaet kan stå på.
Kirken glemte jeg. Det må jeg lige se på.

***

tjek vergütungsplan.de

1worldteam.com

Esajas 30:25. På hvert højt Bjerg og hver knejsende Banke skal Kilder vælde frem med rindende vand på det store Blodbads dag, når Tårne falder.

Esajas 35
1. Ørken og hede skal fryde sig, Ødemark juble og blomstre;
2. blomstre frodigt som Rosen og juble, ja juble med Fryd. Libanons Herlighed gives den, Karmels og Sarons Pragt. Herrens Herlighed skuer de, vor Guds Højhed.
3. Styrk de slappe Hænder, lad de vaklende Knæ blive faste,
4. sig til de ængstede Hjerter: Vær stærke, vær uden frygt! Se eders Gud! Han kommer med Hævn, Gengæld kommer fra Gud; han kommer og frelser eder.
5. Da åbnes de blindes øjne, de døves ører lukkes op;
6. da springer den halte som Hjort, den stummes Tunge jubler; thi Vand vælder frem i Ørkenen, Bække i Ødemark;
7. det glødende Sand bliver vanddrag, til Kildevæld tørstigt land. I Sjakalers Bo holder Hjorde Rast, på Strudsenes Enemærker gror Rør og Siv.
8. Der bliver en banet Vej, .den hellige Vej skal den kaldes; ingen uren færdes på den, den er Valfartsvej for hans folk, selv enfoldige farer ej vild.
9. På den er der ingen Løver, Rovdyr træder den ej, der skal de ikke findes. De genløste vandrer ad den,

Esajas 41:17. Forgæves søger de arme og fattige vand, deres Tunge brænder af Tørst; jeg, Herren, vil bønhøre dem, dem svigter ej Israels Gud.
18. Fra nøgne Høje sender jeg Floder og Kilder midt i Dale; Ørkenen gør jeg til vanddrag, det tørre land til Væld.
19. I Ørkenen giver jeg Cedre, Akacier, Myrter, Oliven; i Ødemark sætter jeg Cypresser tillige med Elm og Gran,

Esajas 45:7. lysets Ophav og Mørkets Skaber, Velfærds Kilde og ulykkes Skaber: Jeg er Herren, der virker alt.
8. Lad regne, I Himle deroppe, nedsend Retfærd, I Skyer, jorden åbne sit Skød, så Frelse må spire frem og Retfærd vokse tillige. Jeg, Herren, lader det ske.

Esajas 49:9. og sige til de bundne: "Gå ud!" til dem i Mørket: "Kom frem!" Græs skal de finde langs Vejene, Græsgang på hver nøgen Høj;
10. de hungrer og tørster ikke, dem stikker ej hede og Sol. Thi deres Forbarmer fører dem, leder dem til Kildevæld;
11. jeg gør alle Bjerge til Vej, og alle Stier skal højnes.
12. Se, nogle kommer langvejsfra, nogle fra Nord og Vest,

Jeremias 2:13. thi to onde Ting har mit folk gjort: Mig, en Kilde med levende Vand, har de forladt for at hugge sig Cisterner, sprukne Cisterner, der ikke kan holde vand.

Jeremiah 2:13 For my people have committed two evils; they have forsaken me the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns, that can hold no water.

Jeremias 17:13. Herre, . . . . er Kilden med levende vand, forlod de.
14. Læg mig, Herre, så jeg læges, frels du mig, så jeg frelses, thi du er min Ros.
15. Se, de andre siger til mig: "Hvor er Herrens ord? Lad det konmme!"
16. Jeg vægred mig ej ved at være Hyrde i dit Spor", begæred ej heller ulykkens dag, du ved det; hvad der udgik fra mine Læber, er for dit Åsyn.
17. Bliv ikke en Rædsel for mig, du min Tilflugt på ullykkens dag.

Jeremiah 17:13 O Lord, the hope of Israel, all that forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters.
17:14 Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.
17:15 Behold, they say unto me, Where is the word of the Lord? let it come now.
17:16 As for me, I have not hastened from being a pastor to follow thee: neither have I desired the woeful day; thou knowest: that which came out of my lips was right before thee.
17:17 Be not a terror unto me: thou art my hope in the day of evil.

Jeremias 32:31. Ja, en Kilde til Vrede og Harme har denne By været mig, lige fra den dag de byggede den og til i dag, så at jeg må fjerne den fra mit Åsyn

Jeremiah 32:31 For this city hath been to me as a provocation of mine anger and of my fury from the day that they built it even unto this day; that I should remove it from before my face,

Jeremias 51:36. Derfor, så siger Herren: Se, jeg fører din Sag og giver dig Hævn, jeg lægger dets Hav tørt og udtørrer dets Kilde.
37. Babel skal blive en Grushob, Sjakalers Bolig, til Rædsel og Spot, så ingen bor der.

Jeremiah 51:36 Therefore thus saith the Lord; Behold, I will plead thy cause, and take vengeance for thee; and I will dry up her sea, and make her springs dry.
51:37 And Babylon shall become heaps, a dwellingplace for dragons, an astonishment, and an hissing, without an inhabitant.

Psalms 36:9 For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.

Revelation 21:6 And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.

**** lidt udenfor emnet

Psalms 114:1 When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language;
114:2 Judah was his sanctuary, and Israel his dominion.
114:3 The sea saw it, and fled: Jordan was driven back.
114:4 The mountains skipped like rams, and the little hills like lambs.
114:5 What ailed thee, O thou sea, that thou fleddest? thou Jordan, that thou wast driven back?
114:6 Ye mountains, that ye skipped like rams; and ye little hills, like lambs?
114:7 Tremble, thou earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob;
114:8 Which turned the rock into a standing water, the flint into a fountain of waters.

Proverbs 13:14 The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death.
13:15 Good understanding giveth favour: but the way of transgressors is hard.

14:27 The fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death.