Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. marts
-.. . Jesus gik omkring. . . og helbredte al slags sygdom og svaghed blandt folket. (Matt. 4:23) "Tør du betro mig dit legeme, så skal du erfare, at jeg griber ind og hvordan jeg griber ind.
Giv mig din tillid, sig nej til alle tanke bygninger, til al ængstelse, så er du medarbejder på din egen helbredelse. Jeg griber fast, og jeg tager nænsomt på den jeg elsker."
Marts 27 2023 Kl 11:38
Har i dag tænkt mig at omtale pædofili af en særlig grund.

Jeg har haft en længere pause, og har et brændende ønske om at komme tilbage: "På Kontoret".

Jomfru Maria, så noget særligt i Gud Fader den almægtige, hun var omkring 7 år, - - - - - da hun fødte Jesus - - -
Josef var omkring 35 år, da han blev trolovet med Maria.
I Templet i Jerusalem, var præster og mange flere, som havde deres gang i Templet, ligesom Maria, . . Ja mange havde et godt øje til hende.
Hun var eftertragtet, og manglede kun en mand, som: Hvis de var trolovet, kunne holde alle de andre mænd på afstand, særligt en var påtrængende, og blev det ulykkeligste menneske dengang, fordi han ikke kunne tage Maria som sin trolovede.
Anna: Marias mor, og hendes mand, havde fået Maria, deres datter på¨samme måde, som Maria fik sin søn Jesus med Gud som FAR.
Af kromosoner, havde Jesus kun et mandligt kromoson, og Hans blod er stadig levende, det fortæller Ron Wyatt om i sin beretning:
Laboratoriet, der fik lov at undersøge blodet, fik ikke at vide, hvis blod de undersøgt.
Denne Hellige måde, at blive gravid på er ved at modtage ORDET. Der bliver til KØD.
Adam og Eva skulle nok få det lært også, men det fik Djævelen ødelagt.
Da Jesus blev stukket med et spyd op i hjertet, blev der åbnet for en vej der også.
Der er således 5 veje, hænder, ben og hjerte, ligesom der var / er 5 veje til eller fra flere gamle byer, Jerusalem f.eks.
Maria blev afbilledet som den evigt unge mor, fordi hun kun var 7 år ældre en Jesus.
Maria flyttede til Efesus, sammen med apostlen Johannes, som der grundlagde en af de første Kristne større kirker, og man kan i dag se ruinerne af den.
Marias hus, eller et der kunne være hendes hus, ligger ligedes i Efesus.
Der er en rimelig lang gåtur imellem de 2 bygninger. (et par kilometer eller mere, måske meget mere).
Maria blev en ældre kvinde der . . . . , vi kan læse mere om det alt sammen i den bog, som kommer her på hjemmesiden, når jeg får taget mig sammen.
Kl 12:04 Ron Wyatt var noget af en forsker, under hans seneste udgravning kom Jesus forbi ham, klædt på som en Arabisk Sheik, i hvidt.
Jesus roste Ron for hans arbejde.
Ron spurgte derfor nysgerrigt og for at få en samtale i gang: "Hvor kommer du fra?" (fremmede)
"Jeg kommer fra Sydafrika" hørte Ron den fremmede svare.
Så Ron fortsatte med endnu et høfligt spørgsmål, og spurgte: "Hvor skal du hen?"
Den fremmede svarede: "Jeg er på vej hjem!"
Og det var den samtale, sådan som jeg husker den efter, at jeg har fået den reffereret i en af Ron Wyatts film.
Det skete i den have, som er anlagt, der hvor man siger, at Jesus opstod fra de døde, efter 3 dage.

Men historien slutter ikke her:
I bunden af haven, har man i beton støbt adgang til Jeremias Hule, med en trappe der er bred nok, til at turister kan komme forbi hinanden, når man en dag KAN se: "Stedet: HVOR JESUS BLEV KORSFÆSTET."
RON FANDT STEDET!! og han fortæller at han tog den sten med sig hjem, som dækkede hullet, hvori Jesu Kors var rejst.

Han tog billeder af det hele, og den store mængde sten han og hans børn løftede op fra den dybe udgravning, blev lagt et passende sted i "Haven", hvorfra lastbiler kunne køre det væk.

Stedet, hvor Jesus blev korsfæstet sammen med de 2 røvere, blev brugt til at henrette dårlige borgere, der ligger derfor sten fra mange årtusinder, ovenpå Jesus sted, hvor Han blev henrettet.
Under Hans sted, er der yderligere 10 meter sten, som man brugte til at henrette borgere med. Således er der 10 meter fra Jesus kors, ned til Jeremias Hule. . . . .
10 meter henrettelses sten er blevet smidt på stedet fra 600 år før Kristus indtil Kristus, selv skulle henrettes.
Alle de døde forbryddere blev båret over på den anden side af Jerusalem, og smidt ned: "HVOR TEMPLET STOD, SOM DAVID BRUGTE, = DET FØRSTE TEMPEL"

Ezekiel 11:6. Mange har I dræbt i denne By; I har fyldt dens Gader med dræbte.
7. Derfor, så siger den Herre Herren: De, som I dræbte og henslængte i dens midte, de er Kødet, og Byen er Gryden; men eder vil jeg føre ud af den.

Jeremias 7:22. Thi dengang jeg førte eders fædre ud af Ægypten, talede jeg ikke til dem eller bød dem noget om Brændoffer og Slagtoffer;
23. men dette bød jeg dem: "I skal høre min Røst, så vil jeg være eders Gud, og I skal være mit folk; og I skal gå på alle de Veje, jeg byder eder, at det må gå jer vel."

Jeremias 7:30. Thi Judas sønner har gjort, hvad der er ondt i mine øjne, lyder det fra Herren; de har opstillet deres væmmelige Guder i huset, som mit navn nævnes over, for at gøre det urent;
31. de har bygget Tofets Offerhøje i Hinnoms søns Dal for at brænde deres sønner og døtre i Ilden, hvad jeg ikke har påbudt, og hvad aldrig var i min Tanke.
32. Se, derfor skal dage komme, lyder det fra Herren, da man ikke mere skal sige Tofet og Hinnoms søns Dal, men Morddalen, og man skal jorde de døde i Tofet, fordi Pladsen ikke slår til.
33. Og dette folks Lig skal blive himmelens fugle og jordens Dyr til Æde, og ingen skal skræmme dem bort.

Her forklarer Gud, at Judas sønner, dræbte deres børn, (jeg gætter de blev dræbt ved stening) og brændte dem i Morddalen.)
Kl 12:28 Hvad skal der så til, for at blive rettroende?
Ja, det er "DET" TROY BLACK afslører for os alle på nettet.
Også jeg. Ja, for jeg var død, men skulle igennem hele processen igen, for at blive levende.
Hvilken "proces?"
Ja, jeg har prøvet at forklare det i mere end 50 år, uden nævneværdige resultater, og langt fra med de resultater, som Troy Black kan fremvise.
Når jeg siger det, kommer det til at lyde for let.
Bed, vil jeg sige. Bed om det du vil ønske dig.
At Præsten flytter ind i DINE tanker, i dit telt.
Ligesom Pagtens Ark.
Jesus er yperste Præsten, ligeso Moses forudsagde.
Gud er DIN FAR, OG MIN FAR, OG ER FAR TIL JESUS.
Med Jesus til stede, hvert sekund, er det let at komme til at snakke med Gud vor Himmelske Fader og frelser.
Jesus og Gud Den Almægtige, sidder side om side, så din bøn, hvor du BEDER: "FADER VOR"

Ja, Fader Vor, bliver nu til en bøn, som du beder sammen med Jesus, som lærte os at kalde Gud for Vores Fader.
Det er forøvrigt Guds Hemmelige navn.
INDEX.

1 Samuel 2:12. Men Elis sønner var Niddinger; de ænsede hverken Herren
13. eller Præstens Ret over for folket. Hver Gang en Mand bragte et Slagtoffer, kom Præstens Tjener, medens Kødet kogte, med en tregrenet Gaffel i hånden (heraf kommer djævelens trefork)

1 Samuel 2:29. Hvor kan du da se ondt til mit Slagtoffer og afgrødeoffer, som jeg har påbudt, og ære dine sønner fremfor mig, idet I gør eder til gode med det bedste af alle mit folk Israels Offergaver!
30. Derfor lyder det fra Herren, Israels Gud: Vel har jeg sagt, at dit hus og dit fædrenehus for stedse skulle færdes for mit Åsyn; men nu, lyder det fra Herren, være det langt fra mig! Nej, dem, som ærer mig, vil jeg ære, og de, som ringeagter mig, skal beskæmmes.
31. Se, den Tid skal komme, da jeg, afhugger din og dit fædrenehus's Arm, så ingen i dit hus skal blive gammel;
32. og du skal se ondt til alt det gode, Herren gør mod Israel, og ingen Sinde skal nogen i din slægt blive gammel.
33. Kun en eneste af din slægt vil jeg undlade at bortrydde fra mit Alter for at lade hans øjne hentæres og hans Sjæl vansmægte: men alle de andre i din slægt skal dø for menneskers Sværd.

1. Samuel 3
1. Den unge Samuel gjorde så Tjeneste for Herren under Elis Tilsyn. Herrens ord var sparsomt i de dage, et Syn var sjældent.

Anden Krønikebog 7
Anden Krønikebog 7
1. Da Salomo havde endt sin Bøn, for Ild ned fra himmelen og fortærede Brændofferet og Slagtofrene, og Herrens Herlighed fyldte Templet,
2. og Præsterne kunne ikke gå ind i Herrens hus, fordi Herrens Herlighed fyldte det.
3. Og da alle Israeliterne så Ilden og Herrens Herlighed fare ned over Templet, kastede de sig på Knæ på Stenbroen med Ansigtet mod jorden og tilbad og lovede Herren med ordene "thi han er god, og hans Miskundhed varer evindelig!":
4. kongen ofrede nu sammen med alt folket Slagtofre for HEERRENs Åsyn.
5. Til Slagtofferet tog kong Salomo
22.000 Stykker hornkvæg og 120.000 Stykker Småkvæg. Således indviede kongen og alt folket Guds hus.

Jeremias 33:16. I hine dage skal Juda frelses og Jerusalem bo trygt, og man skal kalde det: Herren vor Retfærdighed.

Ezekiel 39:21. Jeg åbenbarer min Herlighed blandt folkene, og alle folkene skal skue den Dom, jeg fuldbyrder, og min hånd, som jeg lægger på dem.
22. Israels hus skal kende, at jeg, Herren, er deres Gud fra hin dag og fremdeles;
23. og folkene skal kende, at Israels hus vandrede i landflygtighed for deres Misgerningers skyld, fordi de var troløse imod mig, så jeg skjulte mit Åsyn for dem og gav dem i deres Fjenders hånd,

Hosea 6:6. Ej Slagtoffer Kærlighed vil jeg, ej Brændofre kendskab til Gud!
7. De bryder Pagten i Adam er mig utro der;
8. Gilead er udådsmænds By, den er sølet i Blod.
9. Som en Stimandsflok er Præsternes Flok, de myrder på Vejen til Sikem gør Niddingsværk.
10. Grufulde Ting har jeg set i Israels hus, der har Efraim bolet, Israel blev uren.
11. Juda, også for dig er der fastsat en Høst, når jeg vender mit Folks Skæbne, når jeg læger Israel.
Hoseas 7
1. afsløret er Efraims brøde, Samarias ondskab, thi Svig er, hvad de har for, og Tyve gør Indbrud, Ransmænd røver på Gaden.
2. De tænker ej på, at jeg husker al deres Ondskab. Nu står deres Gerninger om dem, de er for mit Åsyn.
3. Med ondt i Sinde glæder de kongen, under sleske Lader Fyrster.
4. horkarle er de alle. De ligner en gloende Ovn, som en Bager standser med at ilde, fra Æltning til Dejgen er syret.
5. De gør på kongens dag Fyrsterne syge af Rus. Spottere giver han Hånden,
6. thi lumskelig nærmed de sig. Hjertet er som en Ovn; deres Vrede sover om natten, men brænder i Lue ved Gry.
7. Som Ovnen gløder de alle, deres Herskere æder de op; alle deres Konger falder, ej en af dem påkalder mig.
8. Efraim er iblandt folkene, aflægs er han; Efraim er som en Kage, der ikke er vendt.
9. Fremmede tæred hans Kraft, han mærker det ej; hans hår er også grånet, han mærker det ej.

Amos 5:27. I landflygtighed jager jeg jer hinsides Damaskus, siger Herren; Hærskarers Gud er hans navn.

Ezekiel 24:13. Fordi du er uren af utugt, fordi du ikke kom af med din urenhed, skønt jeg rensede dig, skal du ikke blive ren igen, før jeg har kølet min Harme på dig.