Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. marts
- Johs. 14 og 15 "Alle mine løfter skal opfyldes på dem, som regner kun med mig. Og den tro, som regner alene med mig, er en gave til det tillidsfulde og lydige hjerte. Ingen kan tage den af sig selv - derfor kan ingen rose sig af denne tro.
Det er den kostelige perle, som jeg vil søge efter, når jeg kommer igen. Og hvor jeg længes efter at give Min Tro til mennesker!
Derfor kommer lutringen: for at mine børn kan løses fra alt det selvgjorte og jordbundne. Den, som beder om tro, renser jeg for at fylde!"
Marts 29 2023 Kl 5:43
Så faldt DEN regering, og DERES politik med den.
Nu kommer der andre boller på suppen.

Gud tager over, herfra.
dvs Sandhed, og ingen fusk, ingen hemmelige dagsordener, ingen dobbeltbetydning og "det kan forstås på andre måder, det skal tolkes på en anden måde" ingen kanselisprog.
Retsplejeloven, fjernes, den gav svindlere frit lejde, på grund af forældelse mm.
Patent loven fjernes. Copyrights ligeledes væk væk langt væk
frihed kommer i stedet.
Retfærdighed kommer i stedet.
Konventionerne fjernes, som fratog lande deres fulde ret til at retsforfølge diplomater, der er voldsomt kriminelle.

"Deep State" er ikke mere, Gud har fjernet den, Både i Amerika, og andre steder, bare SÅDAN "JA BARE SÅDAN" og Gud Den Almægtig er i fuld gang med at rydde op efter dens tyrani OG BEDRAGERI, som kun er vokset i de seneste år. Et Diktatur, som Den Siddende Danske Regering har lyttet opmærksomt til, og med held viddereført i folketinget og til Den Danske Befolkning.

Historisk går disse forførelser helt tilbage til forførelsen af Adam og Eva i Paradiset. MEN NU I ÅR ER DET SLUT, "ALT SAMMEN" - - SÅDAN - -
JA BARE SÅDAN.
FORDI GUD ER ALMÆGTIG OG HAN ER DIN FRELSER

du troede at livet var sådan, du troede du var fri,
nej du, nu skal du se og opleve frihed, ud over alle grænser.
GUD er din FAR, og HAN elsker også DIG.
Du snakker bare med HAM, i dine tanker, og TAK ham.
En ud af 10 spedalske, som Gud helbredte foranlediget af Jesus, kom tilbage til Guds Tjener: Jesus og sagde TAK.
Vil du også være Guds tjener, så gå i gang. Alt er forberedt, Gud og Guds Engle står parat, tænk DIN samtale med Gud, start når du er klar.
Du får tak og ære og er sammen med GUD DIN FAR OG DIN SKABER OG DIN FRELSER FOR EVIGT, MIDT I PARADISET.

Man skal ikke længere slå dyr ihjel, den lov blev ophævet med indførelsen nadveren, dvs påsken på Moses tid.
Man fik manna, dvs brød korn fra himmelen, da Jesus kom fim man ORDET som du tænker sammen med Gud, på alle tider af dagen, på alle tider i dit liv.
Du skal ikke længere døbes, for at kunne tænke og for at kunne samtale med Gud, DIN FAR OG SKABER OG FRELSER.
Hele verden, hele jorder er dækket med Jesus blod og offer, Gud ser på os, igennem dette offer, som Hans Enborne Søn gav på korset i Jerusalem for snart 2000 år siden. (ca år 2030, er det mere precist 2000 år siden).
Hele jorden er dækket af forsoning, af renselse, ligesom i Noas dage, dengang Gud brugte vand.
Nu bruger Gud den almægtige, himmelens og jordens skaber, din skaber - nu bruger HAN Ånd, i form af ild, vand, blod, olie, ja, du behøver ikke mere at have olie på lampen, hvis du vil i Paradiset, frelsens olie er alle vegne, varme og el bliver gratis, for dem der vil have det. (Den har man kunne få gratis for længst, men svindlerne har taget patent på det, derfor bliver patentrettigheder ophævet, den første motorcykel kørte allerede rundt i 1937 og brugte vand i stedet for benzin, den havde dobbelt 6 volt dynamo, for man bruger strøm til at lave brændstof, se HHO GENERATOR på nettet, der er 1000 projekter beskrevet, mange projekter er stadig falske i skrivende stund, men de falske projekter forsvinder, ligesom de falske politikere også forsvinder fra det politiske podie, = fra talerstolen.)
ALT DETTE ER KUN TIL DEM, DER VIL HAVE DET.
Svindlere kan ikke mere. Deres tid er ikke mere. De er tavse - som graven.
De er væk, de er ikke mere.

Nu er det Gud, DER ER.
overalt. HAN HAR VUNDET, FORLÆNGST.
NU SER VI DET, NU OPLEVER VI DET, I DAG - I GÅR - OG TIL EVIG TID, EFTER I MORGEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kL 6:42 OG DET STARTER HOS DIG, UANSET ALDER, UANSET FORTID, NUTID ELLER FREMTID.

med dit ja, til at være guds ven, at være din fars ven, din skabers ven, i dine tanker.

dine tanker bliver det hemmelige tempel, som Jesus havde, da han gik rundt og tænkte på gud hele tiden. Du er skabt i deres billede, du er ligesom dem.
Du skal ikke vandre i 40 år, du er sammen med gud, når du siger ja til ham, indviter ham ind i dine tanker, ligesom man inviterer en gæst ind der står og banker udenfor. du og han er i familie. Det er din far og mor på samme tid.
Har du brug for det, så er han også din tjener, din læge, din bedste ven, din trøster, din gavmilde mand, din vidunderlige hustru, dit dejlige barn, gud kan være det hele for dig, du kommer ikke til at savne noget, for evigt herefter.
Jamen du er efter din egen mening, den største svindler!
det har ingen betydning, evangeliet er for mennesker.
Alle mennesker blev til menneske, fordi de ville prøve forfra.
Fordi de ville tilbage til Paradiset.
Vi var en udfordring for Gud, man hvad, så gik tiden med det, Gud er klar til enhver udfordring, også til dig, igen i dag, hvis du tror du er en udfordring, for ham.
I modsætning til os mennesker, så har han været far for millioner, Far er hans ynglingsnavn, for os er, det at være far, en udfordring.
For gud er det det naturligste i verden.
Så går tiden bedst for ham. Giv ham den glæde, lad ham få dig tilbage.
Så skal der være fest, med dig som æresgæst.

Hvem vil gerne glædes ved at få et smil fra Gud vor Himmelske Far og frelser.
Kl 8:15 Nu er det ikke længere min indsats der gør en forskel.
Men DIN INDSATS sammen med Gud, DIN Far og din støtte.
Han hjælper dig, og dig alene.
ligesom Han har hjulpet os andre. Og fortsat gør det.
Men nu er det dig, det drejer sig om, nu er det dig, han vil se og dig han hjælpe.

Vi andre ER UDENFOR udenfor din verden, din verden er indenfor, sammen med Gud.
I to, gør jer tanker sammen, I to planlægger og udfører jeres planer og dine planer sammen.
Sådan er Gud, derfor er Han Gud, Han kan alt sammen med dig og for dig.
Vi andre kan kun se på. Vi står udenfor, og får kun et glimt af dine oplevelser.
Jerusalem er en stærk fæstning, sådan er du en stærk fæstning, med Gud som din beskytter og som din tjener.
Selv med 10000 mand, kan vi ikke forstyrre dig.

Gud er en vinder og sammen med dig vil du vinde mange store sejre, Kong David blev stor på grund af Gud,
Jesus blev stor på grund af Gud,
verden er stor på grund af Gud,
Han skabte hele universet, og det er stort, og man prøver stadigt på at måle: Hvor stort det er.
Og du bliver stor ene og alene på grund af Gud.

Hvornår: Fra når du begynder at tænke på Ham.
Han er hos dig inden du begynder at tænke på ham.
Han er gud og han er din skaber.

Vil vi mennesker så være tættere på Gud end alle guds engle?
Ja, vi vil skubbe dem væk.
INDEX.