Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. marts
"Det er ikke jer, som udvalgte mig: til at opfylde, hvad I kan bede om og begære. Men mig, som udvalgte jer - til at være i mit samfund og bære frugt, så at I kan gives alt, hvad I beder om.
Jeg søgte jer på alle jeres veje. Jeg længtes efter jer, før I tænkte på mig!"
Marts 30 2023 Kl 1:04
I aftes hørte jeg: at mit nye gadeprojekt blev sammenlignet med Luthers arbejde, der blev reffereret til det af Troy Black, i Hans video. som blev streamet i aftes. (Troy Black er en ung profet på youtube)
Lad mig "nu komme i gang" tænker jeg, OG TÆNKER JESUS.
Følg nu "dine beslutninger", sagde Gud Almægtige for længe siden, da turen gik over Amsterdam i forbindelse med tulipanfest i SLC Utah.
Tag gerne over Irland, da jeg så på den tur, som en ny lighed.
(Da jeg planlagde at flyvet til Jerusalem via Tell Aviv)
Jesus vil også have det perfekte, det der efter Hans opfattelse anses for perfekt.
Gud Fader er langt mere lydhør for dig og for mine evner, ligesom Han var det med Jesus da Han var i Jordisk tjeneste. Gik Jesus uroligt eller utrætteligt rundt? Han kom virkeligt meget rundt, stod ofte op før Hans disciple, straks om morgenen, han undte sig ikke megen ro, så skulle Han lige besøge den og den. Hans nærmeste sagde engang, øv Jesus: "Du kom for sent, til at helbrede Lazarus, nu har han været død i flere dage", "Nej" sagde Jesus, Han vidste at Gud Fader aldrig kommer for sent. Så derfor blev miraklet noget anderledes end de plejer at være, når en helbredelse skulle gennemføres. "Stå op, kom herud" Lazarus. Og det gjorde han så.
Vi har helt andre muligheder her og nu som menneske, end det at være fuldkomne.
Engle gør vores svage gerninger til fuldkomne og til Guddommelige gerninger. Vores forsøg bliver fyldt med Guds Ånd, FORDI HAN VIL DET.
Jesus blod er det tydeligste eksempel på det.
Guds ånd lod Jesus blod vokse til en mængde, i et omfang, at DET dækker hele Jorden. Så i dag kan man fra Guds TRONE kun se OS igennem Blodet, som renser, vi kan sammenligne og forstå det, når vi TÆNKER PÅ solopgangen og solnedgangen, som det sker morgen når vi står op og aften, når vi går til ro.
Hele himmelen er som oftes rød, blodrød.
I denn
e lignelse, forstår vi at dagen begynder på ny, forfra for alle mennesker, dig og mig og Jesus, da Han havde sine år: Med vandring, med en caminovandring. Han har elsker det, og kan ikke lade være med at følges med os, når vi går i Hans fodspor, det kaldes for "fodslaw" på gammel Dansk.
Så sammen med Jesus så er min opfordring, start på Din Camino, start på Din Vandring, om den så kun fører dig ud på toilettet, hen til vinduet, eller ned i haven. Jesus vil elske dig for det, og Gud Din Fader vil hellere være sammen med dig der og Han ser det som et tegn på at du, VIL HAM, NU.

Sikke noget vrøvl, du ser det som et tegn på at du nu viser Gud at DU VIL HAM.
Gud kender dig, han behøver ikke andet end at du starter med at snakke med HAM i dine tanker.
Giv GUD TAK OG ÆRE, så sparer det dig for en masse ydmygelser.
TAKSIGELSE, betyder: At man siger TAK.

Dette er sådan Luther ville skrive, hvis en som ham, dvs jeg, skulle give al min forståelse og al min opfordring til dig I DAG i 2023
Kl 4:43 Jamen er "DET SÅ LET?"
JA! Men det viser sig at være svært for de fleste.
Almindeligvis vil man selv og tror, at man selv kan.
Og så ødelægger man det, man står med.

HER står man med SIG SELV!
og ødelægger det for sig selv.
Det er der nogle mødrer der kan snakke med om, når de tænker på deres drenge og piger, som måske var uansvarlige børn engang.
Husk: Vi forlod Gud med ordene: Giv os det vi skal arve, og lad os drage ud og prøve at klare os selv.
Esajas 61
1. Den Herre Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udråbe Frihed for Fanger og udgang for dem, som er bundet,
2. udråbe et Nådeår fra Herren, en Hævnens dag fra vor Gud, for at trøste alle, som sørger,
3. give dem, som sørger i Zion, Højtidspragt for Sørgedragt, for Sørgeklædning Glædens Olie; Lovsang for modløst Sind. Man kalder dem Retfærds Ege, Herrens Plantning til hans Ære.
4. De skal bygge på ældgamle Tomter, rejse Fortidsruiner, genopbygge nedbrudte Byer, der fra slægt til slægt lå i Grus.
5. Fremmede skal stå og vogte eders Småkvæg, udlændinge slide på Mark og i Vingård.
6. Men I skal kaldes Herrens Præster, vor Guds Tjenere være eders Navn. af folkenes gods skal I leve, deres Herlighed får I til Eje.
7. Fordi de fik tvefold Skændsel, og Spot og Spyt var deres Lod, får de tvefold Arv i deres land, dem tilfalder evig Glæde;

Efeserne 5
1. Vorder derfor Guds Efterlignere som elskede børn,
2. og vandrer i Kærlighed, ligesom også Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en Gave og et Slagtoffer, Gud til en velbehagelig Lugt.
3. Men utugt og al urenhed eller Havesyge bør end ikke nævnes iblandt eder, som det sømmer sig for hellige,
4. ej heller ublu Væsen eller dårlig Snak eller letfærdig Skæmt, hvilket er utilbørligt, men hellere Taksigelse.
5. Thi dette vide og erkende I, at ingen utugtig eller uren eller havesyg, hvilket er en afgudsdyrker, har Arv i Kristi og Guds Rige.
PM 18:04 More about Saint Patrick:
I believe now that he was born prior to the King of Britain, who lost USA, The British King was not able to be THE KING as Saint Patrick would have been.
The historical investigations made by Troy Black say so.
The "The" tax, Troy is talking about, is tax the British has to pay as tax on The imported from the British Commonwealth.

Next month Prince Charles become King Charles.
I have not been inspired to follow or to help him.
I have a BibleCodes on Him being King Charles, some where.
As a sign of THE LAST DAY. = The Day of The Lord.

But now I know the century of the birth of Saint Patrick.
It will make it easy to find out, if I will spend more time on that subject.
Kl 18:37 ww entities = a thing with distinct and independent existence
From esse = to be (latin and german)
to late latin: ens and ent-
to French: entité and latin: entitas
in late 15 century to now: entity

Alt Deutsch or plattdeutsch is our "motherlanguage" close to: what Daniel used or spoke 600 BC (beside what he also spoke or used) it is like Urdu or Sanskrit, I forgot whitch one.
PM 19:03 I think I will repeat myself, one more time:
The situation is so simple, that everyone, are saved now, we have no need of church or government, like the sun, having its own light being entity, so is God Almighty showering the world with HIS LOVE as He did with water in the days of Noah.

The result if this is following:
To anoint King Charles, is too late: The whole earth is anointed.
If He, King Charles do not ask God to bring Him advice in person, then has the whole story of Moses, having God in His tenth, or having God to guide Israel out of Egypt, every thin is written in the Bible, would be in vain.
If King Charles prefer to follow his companions‘, like Moses followed Aaron his brother and fellow priest.
Then King Charles will be nothing, but a nice British man of to day.
Moses was not able to go into the next level of life in the promised land.
And no one being vice like Pharaoh and the Egyptian army was, NOT understanding the dangerous situation they were in, by following Moses, when crossing the RED SEA:
TO DAY it is a: "RING OF FIRE"

Join the Caravan, every man and every woman.

Baptism?
Why?
To come close to GOD?
HE IS ALREADY IN YOU, AND IN EVERY MAN AND IN EVERY WOMEN, WHO JOIN THE CARAVAN.
How much closer do we want God Almighty our Heavenly Father, and with Jesus Christ as our personal servant and high priest.
WE ARE SAVED, being clean, take a little bit longer, for The Holy Spirit, but God Almighty and Jesus works it out, together with the Holy Spirit, and THY always win.
You will be amazed, when realize, what Jesus can create out of dust.

That "gift" makes Jesus "proud".
Jesus loves to work with HIS gifts.

He is ready for you, but you had to ask God your creator, for permission, if we follow the scriptures. (This makes it easy for all non Christian: Ask God for permission, saying: ME TOO. Join me in MY life, please.

Can you go a Camino after this? Yes, no problem, and it will together with Jesus, in person.
Can you go washing, like a baptism, after this? Yes no problem

It is like having a driving license, being able to drive a car: Can you still walk? yes
Can you run on a bike? Maybe not. Can you sit on your fathers shoulder? Maybe not!
You have God inside you. But is He not a big one? So what? Even HIS DNA is already in you between your own DNA, you have from your father and mother. Scientifically seen. (If I could spell it right) I better stop now, using words I can spell right or correctly.
INDEX.