Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. april
"Jeg går stadig min frelsesvej på Jorden, fra sjæl til sjæl går jeg, dragende med min kærlighed og vejledende dem, som vil følge.
Jeg søger også efter dem, som tør slippe alt andet for helt at leve mit liv - lade mig leve livet igennem dem og lade mig gøre min gerning igennem dem!
Det er dem, som tør slippe al jordisk sikkerhed, både i materielle og i åndelige situationer.
Dem, som tør forkynde Sandheden, forkynde MIG uden hensyn til fastlagte rammer og regler - bare forkynde MIG som frelseren og forløseren, som ALT i alle.
Dem, som tør være med til at berede vej for mig, indtil jeg henter min brud!"
us230327.
us230328.
us230329.
us230329vroevl.
us230330.
us230331.
us230401.
us230403.
us230404.
us230405.
us230406.
us230407.
us230409.
us230410.
us230411.
us230412.
us230413.
us230414.
us230417.
us230418.
us230419.
us230419_9810. a Biblecode with matrix
us230420.
us230421. to day, a long dream of a king, and words about Troy Black the Youtube prophet
us230422.
us230423.
us230424.
us230425.
us230426.
us230427. Miriam the prophetess
us230428.
us230429.
us230430.
us230501.
us230502.
us230503.
us230504.
us230505.
us230506.
us230507.
us230508.
us230509. https://t.me/QuennDianaReal
Zakarias 4 10. Thi den, der lod hånt om de ringe Begyndelsers dag, skal glæde sig, når han ser Blystenen i Zerubbabels hånd. Hine syv er Herrens øjne, som søger ud over hele jorden.
11. Derpå spurgte jeg ham: "Hvad betyder de to Olietræer der til højre og venstre for lysestagen?"
12. Og videre spurgte jeg: "Hvad betyder de to Oliegrene ved Siden af de to guldrør, som leder den gyldne Olie ned derfra?"
13. Han svarede: "Ved du ikke, hvad de betyder?" Jeg sagde: "Nej, Herre!"
14. Så sagde han: "Det er de to med Olie salvede, som står for al Jordens Herre."
us230510.
us230511.
us230512.
us230513.
us230514.
us230515.
us230516.
us230517.
us230518.
us230519.
us230520.
us230521.