Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. maj
- ' . . . at I må stå fast, fuldkomne og fuldt forvissede om, hvad der i enhver sag er Guds vilje.' (Kol. 4:12)
"Det kan I kun være, når I bliver i Mig! Når I giver rum for tanker, følelser og påvirkning af andet eller andre end mig, bliver min vilje, min røst uklar for jer.
Husk at jeg er Vejen, Sandheden og Livet. Når I søger mig, får I alt andet i tilgift. Sådan er det - også midt i vanskeligheder: søg Mig, mit rige, og vanskelighederne skal vise sig at have deres løsning i Mig.
Sig nej til alt, hvad der ikke er af min Ånd, hvad enten det kommer gennem mennesker eller "direkte" til jer selv. JEG vil ikke vige fra jer!
Vis anklageren til mig, hans regnskab er med mig - ikke med jer.
Hent styrke fra mig. Kald på mig, I skal ikke kalde forgæves."
Kl 8:30 2023 Maj 25
Til Adelen, og det gælder også Kong Charles.
Jeg skriver til Jer, med den baggrundsviden jeg har.
Og fordi Gud Den Almægtige har sat mig på den opgave: at redde, hvad der reddes kan.
I bliver ikke alle frelste, desværre, det var ellers det jeg ville forsøge at skrive.
Men straks dukker der undtagelser op, i mine tanker. (dvs Gud blander sig! Så jeg ikke lover noget Han ikke kan holde.)

Men der er en gruppe, den største og stort set jer alle, som . . . .
og det kommer jeg til. Lad mine ord og lad Gud den Almægtiges ord gælde for dig!!!!
Kl 8:39 de tungeste sten er hjerter af sten.
Hjerter er et bibelsk udtryk for tanker.
Det bruges for at man ikke skal kunne forstå bibelen.
Hvor skulle jeg vide det fra?
nu ved du det.
Kl 8:48
5. Mosebog 15:9. Vogt dig for, at ikke sådan nedrig Tanke kommer op i dig
5. Mosebog 17:14 . . . og du så får den Tanke, at du vil . . .
5. Mosebog 32:18. Klippen, der avled dig, slog du af Tanke og glemte den Gud, der fødte dig!
19. Da Herren så det, forstødte han dem af Græmmelse over sine børn
20. og sagde: "Jeg vil skjule mit Åsyn for dem og se, hvad ende det tager med dem; thi de er en bundfalsk slægt, børn, som er uden troskab;
21. de ægged mig med det der ikke er Gud, tirrede mig ved deres tomme gøgl: Jeg vil ægge dem med det, der ikke er et folk, tirre dem ved et folk af dårer.

INDEX.
https://beholy.be/