Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. maj
"Sørg ikke for jer selv - det gør jeg. Sørg hellere for ikke at gå glip af, hvad I har i vente fra Mig. Og husk, at den som tager selv, kan intet få!"
Kl 19:31 2023 Maj 26
En noget speciel uge er gået.
Jeg husker fint højdepunkterne, men finder ingen grund til at dele dem nu.
Jeg har lige afsluttet ugens arbejde med at flytte 89 25 kg tunge plantesten, og ville begynde at holde sabbat, lidt sent at komme i gang med det, på en fredag.
Da jeg derfor gik ind og slog min bibel op, (= den Hebræiske Tanach) og begyndte at læse i den, så opdagede jeg: Jamen, det var sådan min Helligdag begyndte som 18 årig, før jeg blev forenet med Gud og Jesus ved dåb og ald det der fulgte med det.
Jeg startede jo med at læse et kapittel i bibelen, på Dansk, mit nationalsprog.
Og så ellers ikke foretage mig noget, andet end at nyde livet hvor jeg befandt mig.
I alle årene siden, blev hver dag efterhånden til: "min helligdag"

Når Troy Black sagde: Tag til Israel, så tog jeg til Israel, og opgav opholdet der efter nogle dage, højest en uge. Det blev til 5 ture ca. på et halvt år.
Med mirakler hver gang.
Nogle eller alle miraklerne har ikke længere samme betydning, når man er i dem, som når man oplever dem.
Hver dag har sine mirakler.
Det vigtigste for mig er at: Det er sammen med Gud, vi, Ham og Jeg har miraklerne.
Jeg forstår 100 % Jesus, når vi siger: Er Han ikke vidunderlig: Vores Far.
Det lærte jeg at tænke, af en Hest, Som Percy Collett omtalte i sin 36 time lange forelæsning om hans liv og opvækst og om hans besøg i Himmelen. Hvor han kom helt tæt på Kong Jesus Personlige Hest, den vendte sig om til Percy og sagde ordene: "Er Han ikke vidunderlig"
Percys bøn var at se Guds Herlighed.
Dvs han fik lov og se al skaberværket komme og takke og bede til Jesus, som percy stod ved siden af, for at opleve Guds herlighed.
Aberne hold hinanden i hænderne som lange gualanter imedens de svævede hen til Jesus og Percy, som et stort fugletræk, nogen får lov at opleve her på jorden, og alle de andre dyr fulgte med, både før og efter aberne kom til syne.
Når jeg ser fugle i stor flok, tænker jeg på fugle.
Når jeg skriver disse linier om Percy og Jesus sammen på et højt bjerg eller en høj bakke, i Himmelen, så er det hver gang aberne jeg tænker på.
Når jeg går rundt her hvor mit ophold er, så er det glenden og ørne, som jeg stopper op for at se, og snakker med. (Glenden er en race som kom før Ørnen)
Jeg tror det var i morges jeg så den sidst. (og helt ærligt, jeg kan ikke se forskel på den og på en ørn, men en fotograf, jeg mødte i bussen en aften, fortalte mig om at det er en glende, der flyver rundt her, hvor jeg opholder mig, for en tid.)
Kl 9:08 sad og tænkte på Lars Løkkes udtalelse: Vi holder fast ved konventionerne.

Konvent, et kirke konvent
event, en samenkomst, ofte belærende og underholdende
Traditionerne - men i danmark siger vi også: Rend mig i traditionerne, og nu siger Gud det samme globalt. (= Drop traditioner, de fører dig væk fra Guds tilstedeværelse. => Man kan ikke frelses, fordi man følger traditionerne. Jesus døde forgæves i Jerusalem, for alle dem, der følger traditionerne.
Kl 8:48
5. Mosebog 15:9. Vogt dig for, at ikke sådan nedrig Tanke kommer op i dig
5. Mosebog 17:14 . . . og du så får den Tanke, at du vil . . .
5. Mosebog 32:18. Klippen, der avled dig, slog du af Tanke og glemte den Gud, der fødte dig!
19. Da Herren så det, forstødte han dem af Græmmelse over sine børn
20. og sagde: "Jeg vil skjule mit Åsyn for dem og se, hvad ende det tager med dem; thi de er en bundfalsk slægt, børn, som er uden troskab;
21. de ægged mig med det der ikke er Gud, tirrede mig ved deres tomme gøgl: Jeg vil ægge dem med det, der ikke er et folk, tirre dem ved et folk af dårer.

INDEX.
https://beholy.be/