Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. juli
- Bevar os i dig, led os trods al vor træghed. Lad dit Liv blive åbenbart i os. "Søg Mig - og I skal kende min vilje! Følg Mig - og I vil følge mine veje!
Tænk ikke på: "hvor eller hvad," men bliv i Mig. Alt det andet får I i tilgift.
Gør jer ikke uro for det materielle, men tag det af min hånd som gaver.
Drag ikke omsorg for jer selv, men sæt hellere alt til for livet i Mig. JEG drager omsorg for jer!"
Kl 5:07 2023 1 juni "Det oprindelige evangelium"
Kl
Kl 8:48
5. Mosebog 15:9. Vogt dig for, at ikke sådan nedrig Tanke kommer op i dig
5. Mosebog 17:14 . . . og du så får den Tanke, at du vil . . .
5. Mosebog 32:18. Klippen, der avled dig, slog du af Tanke og glemte den Gud, der fødte dig!
19. Da Herren så det, forstødte han dem af Græmmelse over sine børn
20. og sagde: "Jeg vil skjule mit Åsyn for dem og se, hvad ende det tager med dem; thi de er en bundfalsk slægt, børn, som er uden troskab;
21. de ægged mig med det der ikke er Gud, tirrede mig ved deres tomme gøgl: Jeg vil ægge dem med det, der ikke er et folk, tirre dem ved et folk af dårer.
Kl 8:05 ww God in mind
Jesus can only help you if you ask, for help.
or:
Jesus help you, when you ask.
Or:
When another person ask for you. (= ask instead of you, asking, = pray for you.)
Kl 8:15 der var en soldat, som bad Jesus om at helbrede en syg tjener(inde), og Jesus tilbød at komme, men soldaten afviste, for som han sagde til Jesus: Jeg er vandt til at have tjenere omkring mig, og når jeg giver en befaling, bliver den udført. Det gør du også bare, Jesus.
Og forundret sagde Jesus: Større tro har jeg ikke mødt (længe).
Det ske, som du vil, og i samme øjeblik, blev tjeneren rask, som hans tjenestefolk kunne fortælle ham, da han efter en længere rejse kom tilbage til sit hjem.
Så, jo, en anden kan bede for en anden.
Kl 19:28 Det var perfekt for mig, at være på Hjallerup Marked i dag.
Om jeg så bare skulle finde en, det gjorde jeg, han var allerede et af Guds lam, en af Guds sønner.
Men jeg havde kun en undertrøje med, så jeg måtte hjem efter mere tøj.

INDEX.