Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. juli
"Bliv i Mig - altid. Også når modet vil synke. Bliv så netop i mig, og træk dig ikke bort fra mig. Du behøver mig - og jeg behøver dig!
Hvor er du, når du har tabt modet? Når du er skuffet? Eller utilfreds? Hvor søger dine tanker da hen?
Søger de til det, du ikke fik? Til det, der ikke lykkedes? Til den eller dem, der skuffede? - Eller måske til Mig om hjælp og trøst?
Kom kun med alt hvad der tynger dig. Jeg giver gerne trøst og opmuntring - og allerhelst giver jeg dig mig selv, mit samfund, så du ikke skal skuffes ved at søge glæde, hvor glæden ikke findes!
Bliv i mig, jeg længes efter dig, når du er andre steder!"
Kl 8:50 2023 juni 9 i er alle kongelige, i Guds håb, i Guds øjne, vi mangler blot at opføre os ordentligt.
Love og regler for Kongelige, vil passe os fint, at få indført.
Kl 19:04 som konger og præster
Det er både og og det er ikke enten eller.
Jesus var præst og er nu konge. (Og er stadig præst evindelig).
Kvinderne? Det kan jeg ikke lige svare på.
Kl 8:48
5. Mosebog 15:9. Vogt dig for, at ikke sådan nedrig Tanke kommer op i dig
5. Mosebog 17:14 . . . og du så får den Tanke, at du vil . . .
5. Mosebog 32:18. Klippen, der avled dig, slog du af Tanke og glemte den Gud, der fødte dig!
19. Da Herren så det, forstødte han dem af Græmmelse over sine børn
20. og sagde: "Jeg vil skjule mit Åsyn for dem og se, hvad ende det tager med dem; thi de er en bundfalsk slægt, børn, som er uden troskab;
21. de ægged mig med det, der ikke er Gud, tirrede mig ved deres tomme gøgl: Jeg vil ægge dem med det, der ikke er et folk, tirre dem ved et folk af dårer.

INDEX.
https://beholy.be/