Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. juni
- Vis mig, Herre, om der er noget, der hindrer forbindelsen med dig!
"Vær blot sand, også når du intet hører eller mærker. Lad dig nøje med tolderens plads! Husk, at din rigdom er i Mig, ikke i, hvad du fører eller modtager af mig. Lad ingen gave tage giverens plads!
I er mere værd for mig end frugten, I kan bære, og jeg længes efter at være mere for jer end livet, jeg giver jer!"
Kl 7:40 2023 juni gammel dato, kopi af en gammel hjemmeside, som her er brugt som skabelon for en ny hjemmeside.
Kl
Kl 8:48 gammel dato
5. Mosebog 15:9. Vogt dig for, at ikke sådan nedrig Tanke kommer op i dig
5. Mosebog 17:14 . . . og du så får den Tanke, at du vil . . .
5. Mosebog 32:18. Klippen, der avled dig, slog du af Tanke og glemte den Gud, der fødte dig!
19. Da Herren så det, forstødte han dem af Græmmelse over sine børn
20. og sagde: "Jeg vil skjule mit Åsyn for dem og se, hvad ende det tager med dem; thi de er en bundfalsk slægt, børn, som er uden troskab;
21. de ægged mig med det der ikke er Gud, tirrede mig ved deres tomme gøgl: Jeg vil ægge dem med det, der ikke er et folk, tirre dem ved et folk af dårer.
Juni 22 2023 kl 1:17 Jeg har ledt efter 3 Hebræiske mænd, fordi JG Julie Green omtaler dem, (i morges?) Jeg fandt kun Daniels 3 Hebræiske mænd, som var sammen med Jesus i ovnen, der symbolsk svarer til: I helvedets ild.

Deres kærlighed til deres medmennesker trodser alle omgivelser.
Ligesom Jesus Kærlighed trodser alt.
Deres stræben efter at tilgive alle (= hverandre) ligner den næstekærlighed, som Jesus opfordrer os alle til at stræbe efter.

Mere kom der ikke ud af denne dags efterforskning.
Jeg fandt til gengæld 2 profeter mere, en Britisk talende, som jeg hurtig blev træt af at høre på https://youto.be/dTOBGUOYH9Q
og en med mørk hud (Parkistansk måske, som en af de 3 vise mænd, fra Østerland) https://youto.be/ www.albertmilton.com
Den sidste sagde noget usædvanligt:
Bjergene (= forhindringer på din og på vores vej) smelter i varmen. særligt disse sidste 10 dage af JUNI som er den sjette måned i VORES KALENDER.
Det er simpelt hen stort, det understreger at Gud Vor Fader er nærværende, og taler et sprog, som VI kan forstå. (OG fortælle viddere)
(Han har så til gengæld ikke meget mere at fortælle.) (Gud snakker langt mere end det vor broder fremlægger på sin hjemmeside, og han gør det på en fremragende måde).
Kl 13:21 juni 23 2023 Han kan også være Tamil, fra Shrilanka. Hans høje arbejdsmoral kan tyde på det. (Jeg gør ikke mere ud af dem, herefter) med mindre der sker noget drastisk med dem.) (Jeg har fortrudt at jeg i min begejstring gav dem omtale.)
Kl 12:44 "FRYGT" det ord kommer til mig en gang imellem, som et word of wisdom: "anxiety" der betyder "angst" ; "fear" ; "alarm" ; "uro" ; "unrest" ; "excitement" ; "Darkness" ; (det modsatte er: Calmness)
Denne frygt, stammer fra nogle politikere og fra nogle nyheder.
Krigen f. eks. i Ukraine er slet ikke nødvendig. Det er et stort skuespil, for at skabe frygt i verden, og for at skaffe penge til korrupte mennesker.
Corona var for at skabe frygt i befolkningen, og for at skaffe penge til dem, der spredte virussen. (Jeg tror vi taler om 1500 kroner for hvert stik, læger fik givet ud, gratis. 1500 kroner lige ind på lægernes konto). Hvor mange flere omkostninger den: "Røver historie kostede! - Har jeg ingen ide om.
Som man nu må konstatere, så var det ikke nødvendigt at dræbe alle Danske mink. Alle andre lande i verden har ikke gjort det.
Men der er penge i at sprede frygt. Og det er ikke nødvendigt.
Tro ikke på DERES løgne.
Der kommer snart så meget sne i Washington DC at de ikke kan køre rundt i deres gader. Snestorme og kulde har dækket USA talrige omgange, allerede dengang Trump var Præsident, talte han om at han gerne så noget klima opvarmning i USA. (Vi er iøvrigt på vej ind imod en isvinter igen, der er allerede mere sne på nordpolen, end der kan nå at smelte, sådan helt naturligt, disse bølger af opvarmning og afkøling har det ligesom sommer og vinter. Nogle bølger med nogle tusind års mellemrum, og de små bølger vi kender og husker bedst er af 1 års varighed. Der er også korte bølger på 14 dage, hvor den første sne ligger et par dage, en uge måske, og smelter og ny sne kommer så igen ca 14 dage efter, så hver vinter, oplever vi sne komme og gå, med 14 dages mellemrum, fortalte min fysiklærer Nærum Pedersen mig for over 50 år siden, hans børn har arvet den bedreviden, som hans nysgerrighed gav ham. Det er således sundt at være nysgerrig.)
Det frigører et lykke hormon, lykke endofiner, eller hvad det nu er, de hedder.
Og hvem vil ikke være lykkelig?

INDEX.
https://beholy.be/