Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. juni
- Jesus, det er så svært at blive i dig, når alt det, vi ser med vores øjne, hører med vores ører, og tager på med vores hænder, vælter sig ind på os - ubarmhjertigt, ubønhørligt. Frels os, frels mig fra at sluges eller kvæles af det!
"Også der vil du møde mig, når du spejder efter mig!
Det er ikke ekstra anstrengelse, jeg byder dig at påtage dig, men et tilbud om min nærværelse. Giv dine tanker lov til at søge til mig, og du vil erfare, at jeg er nærværende. Jeg er med jer alle dage!
Lad MIG vær jeres tilflugt."
Kl 7:40 2023 juni gammel dato, kopi af en gammel hjemmeside, som her er brugt som skabelon for en ny hjemmeside.
Kl se længere nede.
Kl 8:48 gammel dato
5. Mosebog 15:9. Vogt dig for, at ikke sådan nedrig Tanke kommer op i dig
5. Mosebog 17:14 . . . og du så får den Tanke, at du vil . . .
5. Mosebog 32:18. Klippen, der avled dig, slog du af Tanke og glemte den Gud, der fødte dig!
19. Da Herren så det, forstødte han dem af Græmmelse over sine børn
20. og sagde: "Jeg vil skjule mit Åsyn for dem og se, hvad ende det tager med dem; thi de er en bundfalsk slægt, børn, som er uden troskab;
21. de ægged mig med det der ikke er Gud, tirrede mig ved deres tomme gøgl: Jeg vil ægge dem med det, der ikke er et folk, tirre dem ved et folk af dårer.
Kl 13:27 Juni 23 2023
Jeg har været meget stresset her på det sidste.
Og tænkte: Jeg skal lige nå det og det Gud, så DU må vente lidt endnu.

Det og sådan har jeg sagt i over 50 år.
Er jeg blevet klogere?
Måske.
Hans selskab var / er det hele værd.
Har Vi hjulpet hinanden?
Ja, masser af gange.
Har jeg gjort det godt nok?
Ja, masser af gange.
Har Vi nye mål?
Ja, masser af mål, og gode resultater, at se frem til.
Kan jeg blive ved?
Ja, så det gør jeg. (Men jeg skriver ikke mere her og nu.)

Gud vil, og jeg vil også.
Kl 18:59 23 June 2023 er lige vågnet til ordene: "a prophetic dream"
Nu mangler jeg bare drømmen.
Kl 19:18 Jeg behøver jo egentligt ikke at vente på at sove, for at beskrive min drøm:
Jeg drømmer jo om at være sammen med piger, flere piger, også mange piger.
Gud til gengæld drømmer om nedestående: Kl 19:34 tekst
Kl 19:34 Første Kongebog 8:2. Så samledes alle Israels Mænd hos kong Salomo på Højtiden i Etanim Måned, det er den syvende Måned.

Første Kongebog 8:6. Så førte Præsterne Herrens Pagts Ark ind på dens Plads i Templets Inderhal, det Allerhelligste, og stillede den under Kerubernes Vinger;
7. thi Keruberne udbredte deres Vinger over Pladsen, hvor Arken stod, og således dannede Keruberne et Dække over Arken og dens Bærestænger.
8. Stængerne var så lange, at enderne af dem kunne ses fra det Hellige foran Inderhallen, men de kunne ikke ses længere ude; og de er der den dag i dag.
9. Der var ikke andet i Arken end de to Stentavler, Moses havde lagt ned i den på Horeb, Tavlerne med den Pagt, Herren havde sluttet med Israeliterne, da de drog bort fra Ægypten.
10. Da Præsterne derpå gik ud af Helligdommen, fyldte Skyen Herrens Hus,
11. så at Præsterne af Skyen hindredes i at stå og udføre deres Tjeneste; thi Herrens Herlighed fyldte Herrens hus.
12. Ved den Lejlighed sang Salomo: Herren satte Solen på Himlen, men selv, har han sagt, vil han bo i Mulmet.
1 Kings 8:11 So that the priests could not stand to minister because of the cloud: for the glory of the Lord had filled the house of the Lord.
Juni 22 2023 Kl 12:44 "FRYGT" det ord kommer til mig en gang imellem, som et word of wisdom: "anxiety" der betyder "angst" ; "fear" ; "alarm" ; "uro" ; "unrest" ; "excitement" ; "Darkness" ; (det modsatte er: Calmness)
Denne frygt, stammer fra nogle politikere og fra nogle nyheder.
Krigen f. eks. i Ukraine er slet ikke nødvendig. Det er et stort skuespil, for at skabe frygt i verden, og for at skaffe penge til korrupte mennesker.
Corona var for at skabe frygt i befolkningen, og for at skaffe penge til dem, der spredte virussen. (Jeg tror vi taler om 1500 kroner for hvert stik, læger fik givet ud, gratis. 1500 kroner lige ind på lægernes konto). Hvor mange flere omkostninger den: "Røver historie kostede! - Har jeg ingen ide om.
Som man nu må konstatere, så var det ikke nødvendigt at dræbe alle Danske mink. Alle andre lande i verden har ikke gjort det.
Men der er penge i at sprede frygt. Og det er ikke nødvendigt.
Tro ikke på DERES løgne.
Der kommer snart så meget sne i Washington DC at de ikke kan køre rundt i deres gader. Snestorme og kulde har dækket USA talrige omgange, allerede dengang Trump var Præsident, talte han om at han gerne så noget klima opvarmning i USA. (Vi er iøvrigt på vej ind imod en isvinter igen, der er allerede mere sne på nordpolen, end der kan nå at smelte, sådan helt naturligt, disse bølger af opvarmning og afkøling har det ligesom sommer og vinter. Nogle bølger med nogle tusind års mellemrum, og de små bølger vi kender og husker bedst er af 1 års varighed. Der er også korte bølger på 14 dage, hvor den første sne ligger et par dage, en uge måske, og smelter og ny sne kommer så igen ca 14 dage efter, så hver vinter, oplever vi sne komme og gå, med 14 dages mellemrum, fortalte min fysiklærer Nærum Pedersen mig for over 50 år siden, hans børn har arvet den bedreviden, som hans nysgerrighed gav ham. Det er således sundt at være nysgerrig.)
Det frigører et lykke hormon, lykke endofiner, eller hvad det nu er, de hedder.
Og hvem vil ikke være lykkelig?

INDEX.
https://beholy.be/