Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. juni
"Til frihed og fred i jeres hjerter er I kaldede; men Satan søger at binde og blinde og forbitre.
Hans indgangsdør er selvlivet (egoisten), derfor gør han alt for at skjule Selvet for mennesker - og holde det i live.
Våg derfor og bed! Han vandrer ad veje, som han kalder: menneskets ret! - menneskets pligt! - dets naturlige trang - naturlig venlighed og godhed, ja endog kærlighed - og skjuler de egoistiske motiver med følelser og stemninger, der er stærkere end menneskeviljen.
Og når frugten - den sviende frugt - så kommer, så tilbyder han lægedom med samme midler, og der er ikke grænser for hans argumenter og hans forsvar for SELVET."
Kl 3:20 2023 juni 25 A word of wisdom:
"Be My Guest Jesus Christ"
Help me to become frinds With Our Father.
Kl 3:36 Juni 25 2023

Judas 20. I derimod, I elskede! opbygger jer selv på eders helligste tro; beder i den Helligånd;
21. bevarer således jer selv i Guds Kærlighed, forventende vor Herres Jesu Kristi Barmhjertighed til evigt Liv.


Judas 17. I derimod, I elskede! kommer de ord i hu, som forud er talte af vor Herres Jesu Kristi Apostle;
18. thi de sagde eder: I den sidste Tid skal der være Spottere, som vandre efter deres ugudeligheders Begæringer.
19. Disse er de, som volde Splittelser, sjælelige, som ikke have Ånd.
20. I derimod, I elskede! opbygger jer selv på eders helligste tro; beder i den Helligånd;
21. bevarer således jer selv i Guds Kærlighed, forventende vor Herres Jesu Kristi Barmhjertighed til evigt Liv.
22. Og revser nogle, når de tvivle,
23. frelser andre ved at udrive dem af Ilden, forbarmer jer over andre med frygt, så I hade endog den af Kødet besmittede Kjortel.
24. Men ham, som er mægtig til at bevare jer fra Fald og fremstille eder for sin Herlighed ulastelige i Fryd,
25. den eneste Gud, vor Frelser ved vor Herre Jesus Kristus, tilkommer Ære og Majestæt, Vælde og Magt, forud for al Tid og nu og i alle Evigheder! Amen.

1. Peter 2:4. Kommer til ham, den levende Sten, der vel er forkastet af Menneskene, men er udvalgt og dyrebar for Gud,
5. og lader jer selv som levende Sten opbygge som et åndeligt hus, til et helligt Præsteskab, til at frembære åndelige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.
Juni 25 2019 1. Peter 2:9. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte jer fra Mørke til sit underfulde lys,
10. I, som fordum ikke vare et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt Barmhjertighed, men nu have fundet Barmhjertighed.
11. I elskede! jeg formaner jer som fremmede og udlændinge til at afolde jer fra kødelige lyster, som jo føre Krig imod Sjælen,
12. så I føre en god vandel iblandt hedningerne, for at de på Grund af de gode Gerninger, som de få at se, kunne prise Gud på Besøgelsens dag for det, som de bagtale jer for som Ugerningsmænd.
13. underordner jer under al menneskelig ordning for Herrens skyld, være sig en konge som den højeste,

1. Peter 2:4. Kommer til ham, den levende Sten, der vel er forkastet af Menneskene, men er udvalgt og dyrebar for Gud,
5. og lader jer selv som levende Sten opbygge som et åndeligt hus, til et helligt Præsteskab, til at frembære åndelige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.

1. Samuel 2:36. Da skal enhver, som er tilbage af din slægt, komme og kaste sig til jorden for ham for at få en Skilling eller en Skive brød, og han skal sige: und mig dog Plads ved et af dine Præsteskaber, for at jeg kan have en Bid brød at spise!"
Kl 13:04 juni 24 2023
âôùú Year 783 skip 4 Isaiah Ch 25 V 12 Letter 13 Isaiah Ch 25 V 12 Letter 25
Isaiah 25:12 And the high fortress of thy walls will He bring down, lay low, and bring to the ground, even to the dust.
Kl 8:48 gammel dato
5. Mosebog 15:9. Vogt dig for, at ikke sådan nedrig Tanke kommer op i dig
5. Mosebog 17:14 . . . og du så får den Tanke, at du vil . . .
5. Mosebog 32:18. Klippen, der avled dig, slog du af Tanke og glemte den Gud, der fødte dig!
19. Da Herren så det, forstødte han dem af Græmmelse over sine børn
20. og sagde: "Jeg vil skjule mit Åsyn for dem og se, hvad ende det tager med dem; thi de er en bundfalsk slægt, børn, som er uden troskab;
21. de ægged mig med det der ikke er Gud, tirrede mig ved deres tomme gøgl: Jeg vil ægge dem med det, der ikke er et folk, tirre dem ved et folk af dårer.
Kl 13:27 Juni 23 2023
Jeg har været meget stresset her på det sidste.
Og tænkte: Jeg skal lige nå det og det Gud, så DU må vente lidt endnu.

Det og sådan har jeg sagt i over 50 år.
Er jeg blevet klogere?
Måske.
Hans selskab var / er det hele værd.
Har Vi hjulpet hinanden?
Ja, masser af gange.
Har jeg gjort det godt nok?
Ja, masser af gange.
Har Vi nye mål?
Ja, masser af mål, og gode resultater, at se frem til.
Kan jeg blive ved?
Ja, så det gør jeg. (Men jeg skriver ikke mere her og nu.)

Gud vil, og jeg vil også.
Kl 18:59 23 June 2023 er lige vågnet til ordene: "a prophetic dream"
Nu mangler jeg bare drømmen.
Kl 19:18 Jeg behøver jo egentligt ikke at vente på at sove, for at beskrive min drøm:
Jeg drømmer jo om at være sammen med piger, flere piger, også mange piger.
Gud til gengæld drømmer om nedestående: Kl 19:34 tekst
Kl 19:34 Første Kongebog 8:2. Så samledes alle Israels Mænd hos kong Salomo på Højtiden i Etanim Måned, det er den syvende Måned.

Første Kongebog 8:6. Så førte Præsterne Herrens Pagts Ark ind på dens Plads i Templets Inderhal, det Allerhelligste, og stillede den under Kerubernes Vinger;
7. thi Keruberne udbredte deres Vinger over Pladsen, hvor Arken stod, og således dannede Keruberne et Dække over Arken og dens Bærestænger.
8. Stængerne var så lange, at enderne af dem kunne ses fra det Hellige foran Inderhallen, men de kunne ikke ses længere ude; og de er der den dag i dag.
9. Der var ikke andet i Arken end de to Stentavler, Moses havde lagt ned i den på Horeb, Tavlerne med den Pagt, Herren havde sluttet med Israeliterne, da de drog bort fra Ægypten.
10. Da Præsterne derpå gik ud af Helligdommen, fyldte Skyen Herrens Hus,
11. så at Præsterne af Skyen hindredes i at stå og udføre deres Tjeneste; thi Herrens Herlighed fyldte Herrens hus.
12. Ved den Lejlighed sang Salomo: Herren satte Solen på Himlen, men selv, har han sagt, vil han bo i Mulmet.
Juni 25 2023 Kl 3:55 Fear not / Frygt ikke:
Frygt er en tilstand, der er uønsket, ligesom sygdom ofte er uønsket.
Bed Gud: At du kan leve uden frygt, Lad Præsten Jesus hjælpe dig, i en fælles kamp imod frygt.
Det er en vigtig detalje.
Frygt findes ikke i Guds Rige. Lev uden frygt. i Guds rige.
Juni 22 2023 Kl 12:44 "FRYGT" det ord kommer til mig en gang imellem, som et word of wisdom: "anxiety" der betyder "angst" ; "fear" ; "alarm" ; "uro" ; "unrest" ; "excitement" ; "Darkness" ; (det modsatte er: Calmness)
Denne frygt, stammer fra nogle politikere og fra nogle nyheder.
Krigen f. eks. i Ukraine er slet ikke nødvendig. Det er et stort skuespil, for at skabe frygt i verden, og for at skaffe penge til korrupte mennesker.
Corona var for at skabe frygt i befolkningen, og for at skaffe penge til dem, der spredte virussen. (Jeg tror vi taler om 1500 kroner for hvert stik, læger fik givet ud, gratis. 1500 kroner lige ind på lægernes konto). Hvor mange flere omkostninger den: "Røver historie kostede! - Har jeg ingen ide om.
Som man nu må konstatere, så var det ikke nødvendigt at dræbe alle Danske mink. Alle andre lande i verden har ikke gjort det.
Men der er penge i at sprede frygt. Og det er ikke nødvendigt.
Tro ikke på DERES løgne.
Der kommer snart så meget sne i Washington DC at de ikke kan køre rundt i deres gader. Snestorme og kulde har dækket USA talrige omgange, allerede dengang Trump var Præsident, talte han om at han gerne så noget klima opvarmning i USA. (Vi er iøvrigt på vej ind imod en isvinter igen, der er allerede mere sne på nordpolen, end der kan nå at smelte, sådan helt naturligt, disse bølger af opvarmning og afkøling har det ligesom sommer og vinter. Nogle bølger med nogle tusind års mellemrum, og de små bølger vi kender og husker bedst er af 1 års varighed. Der er også korte bølger på 14 dage, hvor den første sne ligger et par dage, en uge måske, og smelter og ny sne kommer så igen ca 14 dage efter, så hver vinter, oplever vi sne komme og gå, med 14 dages mellemrum, fortalte min fysiklærer Nærum Pedersen mig for over 50 år siden, hans børn har arvet den bedreviden, som hans nysgerrighed gav ham. Det er således sundt at være nysgerrig.)
Det frigører et lykke hormon, lykke endofiner, eller hvad det nu er, de hedder.
Og hvem vil ikke være lykkelig?

INDEX.
https://beholy.be/