. .

 

Mattæus 22:37-38. At elske Gud af hele sit Hjerte, hele sin sjæl er at elske Sandheden.

Det skal denne tekst vise.

1999 er et nådeår fra Herren. (Mil Jan Wind). Esajas 61:6. En gengældelsens (hævnens) dag (år) med nåde og trøst til alle, som sørger. Omvend dig og bliv retskaffen (ærlig) på denne dag, brug dette år, som var det det sidste: Esajas 55:6. Søg Herren, medens han findes, kald på ham, den stund han er nær!

7. Den gudløse forlader sin vej, urettens mand sine tanker og vender sig til Herren, at han må forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade.

Åbenbaring 10:6. for i morgen siger Herren: "Fristen er omme;

(Giv Herren 7 år af dit liv fra dette øjeblik). 1 Mosebog 29:18. Jakob elskede Rakel; derfor sagde han: "Jeg vil tjene dig i syv år for din yngste datter Rakel."

"Sandheden er evangeliets kærne": For almindelige mennesker er det let at forstå, for de kloge vil det blive til et kundskabens træ, som stiller sig hindrende i vejen. For megen kundskab ødelægger livet, det dræber det mest nærliggende, det spontane. Alle ved at barnet nok skal lære at gå en dag, så hvorfor skynde sig? Hvorfor lære alt på en uge? Det er bedre at slås med sig selv og lære at tale sandt, alle byggestenene skal nok komme en efter en, nogle her i brevet andre hjemme, tag en dag af gangen, Herren har 300 år klar til dig, og hvis du har brug for mere tid, så får du det. Esajas 30:15.

"En Profet": 1 Kg 17:24 Da sagde kvinden til Elias (efter at hendes søn var vakt til live): "Nu ved jeg vist, at du er en Guds mand, og at Herrens ord i din mund er Sandhed." Stamfaderen til alle Israels Præster hed Levi: Malakias 2:5. (Jeg gjorde pagt med Levi for:) 6. Sandheds lære var i han mund, svig fandtes ikke på han læber; Salme 118:3. ..Arons hus sige: "Thi hans miskundhed varer evindelig!" 4 Mos 17:3. både Moses og Aron blev regnet til Levis hus.

"Æget":

I æget har vi de evangeliske bestanddele, jeg vil tale om. Yderst er skallen, den er som ordet, (lyd og bogstaver). Inderst er blommen, der er sandheden, og omkring den er der hvide, som giver kraft og næring, til blommen. Planters frø, har det på samme måde, en skal og en kærne, og et depot af næring. Luk 8:15. Men det (Guds ord, der kom) i den gode jord, det er dem, som hører ordet og gemmer det i et smukt og godt hjerte og bærer frugt i udholdenhed. Luk 2:19. Maria gemte alle hyrdernes ord i sit hjerte og grundede over dem. Mennesket behøver ikke hvide, eller olie omkring deres ufødte børn, for kvinden giver selv næring til barnet, medens det vokser. På samme måde skal både mænd og kvinder give næring til sandheds ordet.

"Ordet":

Johannes 1:1. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2. Dette var i begyndelsen hos Gud. 3. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er.

"Jesus beskrives":

Johannes 1:14. Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så Hans Herlighed, en herlighed, som den enbårne søn Har Den Fra Faderen, fuld af nåde og Sandhed.

"Det ydre er ord:"

To af Jesus navne beskrives i Johannes Åb 19:11-16 først "kappen". 13. Han var iført en kappe, dyppet i blod, og det navn, han bærer, er "Guds Ord".

"Kraften er sandheden:"

Åbenbaringen 19:11. Og jeg så Himmelen åben, og se, en hvid hest, og han, som red på den, hedder "Troværdig og Sanddru", og han dømmer og kæmper med retfærdighed. (Alle som er "Troværdige og Sandru" vil åndeligt have en styrke som en hest). Jesus siger i: Johannes 10:37. Hvis jeg Ikke gør min Faders gerninger, skal I Ikke tro mig!

Dette billed forestiller 200.000.000 heste som springer frem og kæmper retfærdighedens kamp på denne dag, bag ved til højre ligger bjerger Zion hvor Lammet står med sine 144.000 Åbenbaringen 9:16; 14:1, selv regner jeg mig blandt de fire winde som Herren har holdt tilbage indtil d 2 april 1999 Åbenbaringen 9:14, men det er alt sammen noget jeg forklarer mere indgående senere. (Ridderen på den hvide hest er med andre ord symbolet på en ærlig mand).

"At tale":

Peters første brev 3:10. Thi "den, som vil elske livet og se lykkelige dage, skal holde sin tunge fra ondt og sine læber fra at tale svig;" Jakob 3:2. ..; hvis en ikke fejler med sine ord, så er han en fuldkommen mand, .. 5. Sådan er tungen et liden legemsdel, men kan dog prale af store ting. Se, hvor den mindste ild kan sætte den største skov i brand!

"Gør Himmelporten vid":

Salme 118:19. Oplad mig retfærdigheds porte, ad dem går jeg ind og lovsynger Herren! 20. Her er Herrens port, ad den går retfærdige ind. 21. Jeg vil takke dig, thi du bønhørte mig, og du blev mig til frelse. Disciplene sang denne salme sammen med Jesus ved påskemåltidet, flere vers gengives i teksten). Sandheden i dine ord er blevet betingelsen for alle velsignelserne! Esajas 63:8. Han sagde: "De er jo mit folk, de er børn, som ej Sviger." Og en frelser blev han for dem i al deres trængsel; 9. Intet bud, ingen engel, Hans åsyn frelste dem.

"Jesus er Hovedhjørnestenen":

Salme 118:22. Den sten, bygmestrene forkastede, er blevet hovedhjørnesten.

23. Fra Herren er dette kommet, det er underfuldt for vore øjne.

24, Denne er dagen (dette er året) som Herren har gjort, lad os juble og glæde os på den!

25. Ak, Herre, frels dog, ak, Herre, lad det dog lykkes! Hovedet sidder højt, Jesus er over alle, Jesus er fuldkommen, og han en kostelig sten i et kosteligt bygningsværk.

"Topstenen":

Det største og mest fantastiske bygningsværk er Den Store Pyramide i Ægypten, bygget for 4500 år siden, ca 150 år før syndfloden, topstenen blev aldrig lagt på, på en anden pyramider blev topstenen belagt med guld, var den af massivt guld ville den være blytung, andre var af granit. Zakarias 4:6. Da svarede han og sagde til mig: Dette er Herrens ord til Zerubbabel: Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskares Herre.

7. Hvem er du store bjerg? For Zerubbabel skal du blive slette! Han skal hente topstenen, medens der råbes: "Nåde, nåde være med den!"

8. Og Herrens ord kom til mig således:

9. Zerubbabels hænder har lagt grunden til dette hus, hans hænder skal også fuldende det; og du skal kende, at Hærskares Herre har sendt mig til eder.

10. Thi den, der lod hånt om de ringe begyndelsers dag, skal glæde sig, når han ser blystenen i Zerubbabels hånd. Hine syv er Herrens øjne, som søger ud over hele jorden.

11. Derpå spurgte jeg ham: "Hvad betyder de to olietræer der til højre og venstre for lysestagen?"

12. Og viddere spurgte jeg: "Hvad betyder de to oliegrene ved siden af de to guldrør, som leder den gyldne olie ned derfra?"

13. Han svarede: "Ved du ikke, hvad de betyder?" Jeg sagde: "Nej, herre!"

14. Så sagde han: "Det er de to med olie salvede, som står for al jordens Herre." (De kan alle høre stemmen, ligesom hvis de havde en radio, de er de sande profeter. De kaldes også for de falske profeter, fordi de siger de ting, som bedragere ikke vil høre.)

5:1. Derpå løftede jeg atter mine øjne og skuede, og se, der var en flyvende bogrulle.

2. Og han spurgte mig: "Hvad ser du?" Jeg svarede: "Jeg ser en flyvende bogrulle, som er tyve alen lang og ti alen bred." (10x5m).

3. Da sagde han til mig: "Det er forbandelsen, som udgår over hele landet; thi alle, som stjæler, er nu længe nok gået fri, og alle, som sværger, er nu længe nok gået fri.

4. Jeg lader den forbandelse udgå, lyder det fra Hærskares Herre, for at den skal komme i tyvens hus og i dens hus, som sværger falsk ved mit navn, (i sandhedens navn), og sætter sig fast i deres huse og tilintetgøre dem med tømmer og sten. osv.

Zakarias 3:9. Thi se, den sten, jeg lægger hen for Josua - på den ene sten er syv øjne - se, jeg rister selv dens indskrift, lyder det fra Hærskares Herre, og på en dag (et år) udsletter jeg dette lands skyld. (Mere om de syv ånder, syv menigheder, i Åb 1:4) 10. På hin dag, lyder det fra Hærskares Herre, skal I byde hverandre til gæst under vinstok og figentræ.

Paulus beskriver den "åndelige Pyramide" i:

Efeserne 2:20, så skjult at ingen har troet på mig i de næsten 30 år jeg har talt om det. 19. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og Guds husfæller,

20. opbyggede på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten.

21. I ham (Jesus) sammenføjes hele bygningen og vokser til et helligt tempel i Herren. Forklaring: Vi er ligesom sand, talrige som stjerner, et korn en sten i dette store fællesskab, som Jesus har slidt for at samle, til et fællesskab, (der er tre store pyramider i Gisa). Apostlene og Profeterne har været tæt på Åbenbaringens klippe, derfor er de grundstenene, de yderste sten kaldes for kronsten,

Zakarias 9:16 Herren deres Gud skal på denne dag (i år) frelse dem som sit folks hjord; thi de er kronesten, der funkler over hans land.

17. Hvor det er dejligt, hvor skønt! .. For en Dansker er det sjovt nok at vide at Pyramiden og Himmelbjerget er lige høje 145 meter. Jo Danmark er et fladt land. Elmasten ved siden af mit havehus er ligeså høj, 147 meter. Pyramiden har en meget speciel placering, helt enestående i verden, den ligger ved Cairo, altså midt i Ægypten, men også i kanten af byen, således at ørkenen strækker sig vidt og bredt til alle sider.

Esajas beskriver det i 19:19 På hin dag skal Herren have et alter midt i Ægypten og en stenstøtte ved dets grænse. Alter (vidnesbyrdalter). Es 19:20. Det skal være tegn og vidne for Hærskares Herre i Ægypten; når de råber til Herren over dem, som mishandler dem, vil han stride og udfri dem.

"Mere om den Store Pyramide":

Siden 1935, har den mest kendte (udbredte) pengeseddel været 1$, som har båret USA's Store Segl på bagsiden. På engelsk står der; "In God we trust", betydende: "Vi tror på Gud." Med den latinske tekst: "E Pluribus Unum". Helt bogstaveligt "Mange bliver En" i betydningen "enige". (US betyder jo de Forenede Stater). To andre inskriptioner lyder: "Annuit Coeptis", betydende: "Han" (Gud) "støtter vores forehavende," og: "Novus Ordo Seclorum" betyder; "Tidernes nye orden", (Sekel er 100 år). Øjet i topstenen symboliserer Guds altseende øje. De 13 rækker hentyder til de 13 første kolonier (stater). Dateringen MDCCLXXVI (1776) var året for Uafhængighedserklæringen.

"Jerusalem":

Pyramiden i Ægypten er ca 230 meter i hver retning, nord, syd, øst og vest. Jerusalem blev af Ezekiel 48:35 i det Gamle Testamente målt til at være 4500 alen i hver retning og 18000 hele vejen rundt. Dvs ca 2250 meter, 10 gange større.

Jerusalem blev i himmelen målt til at være 12.000 stadier dvs 2.304 Km altså 1000 gange større end i Det Gamle Testamente, og 10.000 gange længere end pyramiden.

"Forskelsbehandling":

Romer 2:11. Der er nemlig ikke personsanseelse hos Gud. 2:21. Du som lærer andre, du lærer ikke dig selv! Du, som prædiker, at man ikke må stjæle, du stjæler! (I 1 Samuel 2:13-36. kan vi læse om et eksempel på hvordan ledere og offentligt ansatte stjæler! Det kommer jeg ikke nærmere ind på her!)

Ap G 10:34. Da tog Peter til orde og sagde: "Nu forstår jeg i sandhed, at der hos Gud ikke er personsanseelse; (Guds engel havde 4 dage for inden vist sig for hedningen Kornelius, og bedt ham sende bud efter Simon Peter).

35. men blandt alle folkeslag er det dem, som frygter ham og øver retfærdighed, der er kærkommen for ham.

36. det er de ord, han (Gud) fortalte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus; han er alles Herre. .."

"Porten ind":

De sidste dages frelsetider, er for dem uden svig: Siden Jesus har der ikke været religiøse krav, ingen blod på dørkarme, ingen dåb Ap G 10:43. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn."

44. Endnu medens Peter talte således, faldt Helligånden på alle dem, som HØRTE ORDET.

45. .. alle undrede sig over, at helligåndens gave var udgydt også over hedningerne;

47. "Skulle nogen kunne hindre disse i at blive døbt med vand, da de jo dog har fået Helligånden lige så vel som vi?" Her blev Guds ord og Helligåndens kraft givet til hedningerne, hvilket viste en bemærkelsesværdig forandring, for tidligere var det nødvendigt med omskærelse. (Dette blev afskaffet af apostlene i Ap G 15:1-29). Dette skriftsted sammen med Ap G 11:14-16 viser os, at dåben i vandet ingen betydning har, dåben er ikke porten, det er en forkert vej i en forkert retning, hvis man vil nærmere Gud.

Es 63:14. .. Dem ledte Herrens Ånd. Således ledte du dit folk for at vinde dig et herligt navn. Det er hverken dåb, offer eller omskærelse, men at følge sandheden, selv at være ærlig. Hvis du snyder så er du ikke i gruppen af ærlige mennesker. Hvis du er en præst der fortæller at de er nød til at betale tiende til dig, at de er nød til at blive døbt af dig alene, fordi du har autoriteten og forbyder dem at blive døbt af en "vild mand" i ørkenen. Så er du en svindler, der giver dem tøj på: "Som Gud ikke kan se:"

Åbenbaringen 3:17-18. Se også: "Kejserens Nye Klæder." by HC Andersen. Disse ritualer er ikke længere et krav! De er brugbare hvis man vil forklare noget, som at slagte et lam, men de frelser ikke. Hvis du forstår ritualerne, så forstår du alle ting, (men indtil da, opfører du dig som et fjols,) de kristne ritualer indeholder sandheden ligesom ord, de forklarer det samme evangelium. At være alvorlig! De var manna fra Himmelen, men kun for ene dag. 2 Mosebog 16:4-34

"Berørt af ordene":

Matt 9:21. Hun sagde ved sig selv: "Blot jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst."

22. Men Jesus vendte sig om, og da han så hende, sagde han: "Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig." Og fra samme time var kvinden frelst.

"Hvordan alle mennesker undgår løgn":

Markus 9:43-48. Man skal bryde sine aftaler med bedragere, for det er bedre at være alene med sandheden, end at være to der lyver: Markus 9:43. Hvis din hånd (håndlanger) forarger dig, så hug den af! Dvs: Det er bedre for dig at gå alene ind i Himmelen end at venskabet trækker dig ned i løgnens hule, med evig skyld.

45. Hvis din fod (forretninger) skader dig, så nedlæg dem, for det er bedre at gå langsomt ind i himmelen, end at køre hurtigt ned helvedet.

47. Hvis dit øje (din rådgiver) forarger dig, så riv det ud! Det er bedre du rådgiver dig selv alene end, at i begge fortabes.

At stå alene med sandheden kan være en voldsom oplevelse, som salmisten beskriver i Salme 118:10. Alle folkeslag flokkedes om mig, jeg slog dem ned i Herrens navn; 11. de flokkedes om mig fra alle sider, jeg slog dem ned i Herrens navn 12. de flokkedes om mig som bier, blussede op som ild i torne, jeg slog dem ned i Herrens navn. 13. hårdt blev jeg ramt, så jeg faldt, men Herren hjalp mig. 14. Min styrke og lovsang er Herren, han blev mig til frelse.

"Ægte præster":

John 3:30. Han bør vokse og jeg blive mindre. Matt 11:11. Sandelig siger jeg eder: Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber; men den mindste i Himmeriget er større end han.

Matt 21:25-46. Johannes blev eksemplet på outsideren, der var mere værd end dem, der ordinerede hinanden til samme gerning. Den ægte præst ærer Jesus som hovedhjørnestenen, han ved at Jesus er fuldkommen, han ved også at han selv blot er en lille sten, et af Abrahams sandkorn (1 Mos 22:17), eller en lille orm i Guds rige. (Esajas 41:14 Frygt ikke, Jakob, du orm, Israel, du kryb!) Det kaldes for ydmyghed, Jesus var også ydmyg, for han ærede Faderen.

"Lys":

Guds lys, sandheden, skal overstråle verdens lys, (verdslig "oplysning" er f eks Marxisme), i den "mørke" middelalder troede man at jorden var flad. Det er let for dig at lære det særlige bibelsprog, bare giv dig tid, Jeg har brugt 30 år og lærer stadig ny, det meste af det jeg fortæller her er også nyt for mig. Gud har en hel evighed klar til os. Da Jakob opdagede at Gud altid fortalte sandheden, og at Gud var i stand til at velsigne ham, så sloges han med Gud hele natten, for at få en velsignelse af Gud. Denne kamp med sandheden må du også tage, hvis du vil velsignes, ligesom Jakob. En lille gnist får bilen til at køre.

Esajas 30:26 Månens lys skal blive som solens, og solens lys skal blive syvfold stærkere - som syv dages lys, på hin dag da Herren forbinder sit folks brud og læger dets slagne sår. Jeg vil igen minde om Esajas 60:19 hvor: "Herren skal være dit lys for evigt". Samme slags lys som de ti brudejomfruer bruger i Mattæus 25:1-13. Habakkuks 3:4. Under ham er glans som ild, fra hans side udgår stråler; der er hans vælde i skjul. (Dvs lys, der ikke ses).

Joels bog 3:1. Og det skal ske derefter, at jeg vil udgyde min Ånd over alt kød; eders sønner og eders døtre skal profetere, eders gamle skal drømme og eders unge skue syner; 2. også over trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. (Sand kundskab skal brede sig, og fantasi vil forsvinde.)

"Mange profeter eller: De fem kloge brudejomfruer":

Dette er målet for Jesus, at alle skal kunne modtage Guds sandhed og kraft (Ånd), ligesom Præster og Profeter. 4 Mos 11:29 Men Moses sagde til ham: "Er du skindsyg på mine vegne? Gid alt Herrens folk var profeter, gid Herren ville lade sin Ånd komme over dem!"

Esajas 66:(19)21. Også blandt Koreanere, Japanere og alle de fremmede folkeslag, vil jeg udtage Levitpræster, sagde Herren. Når Helligånden modtages, så bliver man født på ny, af ånd. Også kaldet Ilddåben, fordi Helligånden strålede som ildtunger Pinsedagen i Ap G 2:3. Mange er blevet renset og født af ånd uden at se ilden, fordi den er åndelig. Åndeligt lys er finere end Synligt lys.

"Gud skal være dit lys" skriver Esajas 60:19, som begreb bruges dette åndelige lys også når man siger: At noget skal frem i Lyset, så menes der: Sandheden skal frem!

Matt 25:21. 'Vel, du gode og tro tjener, du har været tro over lidt, jeg vil sætte dig over meget; gå ind til din herres glæde.'

Zakarias 13:8. Og i hele landet lyder det fra Herren, skal to tredjedel udryddes og udånde, men ‚n tredjedel skal levnes.

"Helligåndens dåb":

Zakarias. 13:9. Og denne tredjedel fører jeg i ild og renser den, som man renser sølv, prøver den, som man prøver guld. Den skal påkalde mit navn, og jeg svarer; jeg siger: "Den er mit folk." Og den skal sige: "Herren er min Gud."

"De sidste dages tal":

Der er ca 6 milliarder mennesker på jorden i dag. 1/3 af dem, ca 2 milliarder oplever samme forandring som de ti spedalske i Lukas 17:12. De bliver helbredt, deres liv forandrer sig, deres plads på den verdslige himmel er ikke mere, de er ikke længere løgnens håndlangere, at snyde andre er et overstået kapitel, noget som de lægger bag sig, de har omvendt sig, respekten for ordet (sandheden) har forandret dem, deres syndige liv er dødt, og de opstår sammen med Jesus, de er blevet et med Herren, fået en ny plads på en ny himmel. (Zakarias 13:8-9) 1/3 del renser Gud med åndens ild. (Jubel og sejrsråb lyder i de retfærdiges telte: "Herrens højre øver vælde, Herrens højre er løftet, Herrens højre øver vælde!" Jeg skal ikke dø men kundgøre Herrens gerninger. Herren tugted mig hårdt, men gav mig ikke hen i døden. Salme 118:15-18).

"Ødelæggeren (Levi)":

Es 54:16. ødelæggeren skaber jeg også. 2 Mos 12:23. ikke give ødelæggeren adgang til jeres huse. Dan 9:27. den fastsatte undergang udøser sig over ødelæggeren. (Plovmanden). Ødelæggeren er en Guds tjener, der virker en kort tid, indtil der ikke er mere at ødelægge (pløje billedligt talt Mikas 3:12), sandheden fra ham ødelægger menneskelig fantasi, som er godt skjult løgn. En tredje del af jordens træer (store mænd) og alt det grønne græs, (Es 51:12 alm mennesker).

Åb 8:7. Alle forsvinder de, de tæller ikke med mere. De har forladt det åndelige Ægypten, forladt det åndelige Babylon. Ødelæggeren skal ikke længere gå ind i deres hus, for de er billedligt ødelagt, de er ikke mere, de ligger dybt i mulden, de er døde. Men de spirer frem, lever et nyt liv i Herren, de omgiver sig med sandhed og kraft, (ikke mere løgn). Et brændoffer, de har ofret sig selv, en gang for alle, ikke for at dø, men for at leve retfærdigt med Gud. 200.000.000 små (ødelæggere) spirer frem, 10 gange flere følger efter. ((Zakarias 3:7 alle løfter de Sandheden over deres hoveder, bøjer sig og løfter den)). (Velsignet den, der kommer, i Herrens navn; vi velsigner eder fra Herrens hus! Herren er Gud, han lod det lysne for os. Festtoget med grenene slynger sig frem, til alterets horn er nået. (De fire verdenshjørner er nået) Salme 118:26-27).

Det var alt fra Januar 1999

på nettet d 2 april opdateret d 16 april 99.

Må kopieres frit helt eller delvis, ingen kopirettigheder.

 

Venlig hilsen Mil Jan Wind, Danmark.