Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. marts
"Er jeg alene nok for dig?"
- Jeg er bange for, at du ikke er det, Jesus.
"Er jeg den første for dig?"
- Jesus, du ved bedst selv. Jeg tør ikke svare.
"vær ikke bange; jeg spørger ikke for at dømme dig, jeg er jo din frelser, ikke din dommer. Jeg vil blot hjælpe dig til at se sandt på dig selv, så du bedre kan se sandt på mig.
Jeg ønsker at drage jer til mig. Jeg ved at I ikke kan elske mig af jer selv; min Kærlighed må fremkalde jeres. Jeg elsker den frem!"
Marts 28 2023 Kl 6:29
Mine sidste ord i en bøn, hvor jeg udtrykker bekymring:
"Om det så varer 1000 år mere, VI har det jo skide sjovt."
Jeg syntes jo, udviklingen går - lidt meget - for hurtigt.
Kl 6:33 Jomfru Maria var trolovet, dvs at hun var 7 år, da hun blev mor til Jesus.
Har jeg noget at have den påstand i?
Ja.
Kan det være forklaringen på, at præster ikke dømmes for padofili?
Ja, for Gud SELV var pædofil, med Jomfru Maria.
Hendes alder var: TROLOVELSES ALDER!

Ligesom man har en alder for navngivelse, (= inden 7 dage)
Af den årsag var Jesus navngivet i Templet i Jerusalem, inden HAN blev 7 dage gammel.
På det tidspunkt var de Hellige 3 Konger ENDNU ikke kommet til Jerusalem, de kom først 4 uger senere: Til Babyshower.
Derfor falder Hellig 3 Konger ca 4 uger efter jul.

Skal vi så flytte julen, til Hellig 3 Konger i Januar?
Nej, nej,
Men vi skal flytte dagen for Jesus fødsel til den 25 November.

(OG LÆGGE NOGLE ÅR TIL, for Heroden den grumme, døde allerede måske 3 år før kristus. Og som død, kan han jo ikke komme med i historiebøgerne, som her er: I Bibelen)

Og så skal vi fortsætte med at fejre JUL og give gaver, som vi plejer til JUL.

Julen er mere end en gaveregn, den er den aften:

HVOR DER KOMMER FLERE UD AF HELVEDET
- OP FRA UNDERVERDENEN
fordi vi tænker på vores afdøde, ligesom Gud Fader, Jesus og Helligånden tænker på dem.

VI BLEV MENNESKER, FORDI VI TÆNKER PÅ HINANDEN,
FORDI VI BEKYMRER OS FOR HINANDEN.
SÅDAN ER KÆRLIGHED!
Kl 7:48 det samme skete for Moses, Gud blev sur på Israel.
Og ville starte "et nyt Israel" op efter Moses.
Dvs at Levi, som var stamfar til både Moses og til Aron, skulle være den NYE familie, efter Abraham.
Uden at fundere over tingene, som jeg her har gjort, så svarede Moses Herren: Nej Herre, lad os holde fast ved DINE oprindelige løfter.
(Det er dem, jeg arbejder ud fra, kunne Moses fundere viddere, hvis han ville)

Hele denne samtale, blev foranlediget af Gud Fader Vores Frelser.
Samtalen var imellem Jesus Guds Søn, Vores frelser, fordi Gud vil det sådan.
Men Jesus var ikke alene på korset, Hans Far, Vores Far havde Sine lidelser, sammen med Jesus, (det ser vi i Det Russiske dobbeltkors), Så da Gud forlod Jesus, var det fordi Gud havde fået nok.
Det betyder 2 ting:
Dem, som ikke vil, de må selv lide, og det sker i underverdenen.
Men det betyder også at Jesus kunne sige: Det er fuldbragt.

Og det betyder at hverken Gud eller Jesus behøver at bage mere på det brød.
Det betyder også at Jesus ikke bliver set som korsfæstet i evighed, men som lammet, der springer rundt og leger nysgerrigt med børnene.
Jeg vil så hellere foreslå en lille hundehvalp.

Kan det lille lam, så stadig brøle, som en løve?
8:48 sådan en hvalp, jeg skal lære dig, siger far eller mor, når deres små vil slås eller løbe fangeleg.

Kan man udrede noget fra historien om Jesus, som er Herren Jehovah, Moses eller om mig?
Ja vi er utålmodige, som de små børn, vi vil være voksne, ikke nu men nu. Og helst før nu.
Jacob sloges med Gud, en nat lang.
Så det er bare at gå i gang.
Gud er en fighter.
Og deter stadigvæk nat.
Men solen er ved at stå op.
Gud vil godt have denne lange natlige kamp overstået hurtigt.
Vi er begyndt på den syvende time.
INDEX.