Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. april
- Rom. 9:15-18. Ordene forvirrer og bedrøver mig. Elsker du nogle og hader andre? Herre, tag mig ind i din fortrolighed.
"Min kærlighed er større, end noget menneske har kunnet fatte.
Ingen har set ind i dens dyb.
Mennesker opfatter kun strålerne af min kærlighed, mit væsen. øjet ser kun, hvor strålerne rammer, men kunne det følge dem ind i deres ophav: mit væsen, så ville det se et helt andet billede nemlig den fuldkomne og ublandede Kærlighed!
Når mine børn nævner mange egenskaber, for at beskrive mit væsen, så er det, fordi de bedømmer ud fra virkningerne.
Jo længere ind I kan følge Kærlighedens stråler, jo mere vil de vise sig at smelte sammen til en enhed af Lys og Varme og Liv."
00:04 on April 18 2023

Salme 3
1. En Salme af David, da han flygtede for sin søn absalom.
2. Herre, hvor er mine Fjender mange! Mange er de, som rejser sig mod mig,
3. mange, som siger om min Sjæl: "Der er ingen Frelse for ham hos Gud!" - Sela.

4. Men, Herre, du er et Skjold for mig, min Ære og den, der løfter mit hoved.
5. Jeg råber højlydt til Herren, han svarer mig fra sit hellige Bjerg. - Sela.

6. Jeg lagde mig og sov ind, jeg vågned, thi Herren holder mig oppe.

7. Jeg frygter ikke Titusinder af folk, som trindt om lejrer sig mod mig.
8. Rejs dig, Herre, frels mig, min Gud, thi alle mine Fjender slog du på Kind, du brød de gudløses Tænder!
9. hos Herren er Frelsen; din Velsignelse over dit folk! - Sela.

Psalms 3:1 Lord, how are they increased that trouble me! many are they that rise up against me.
3:2 Many there be which say of my soul, There is no help for him in God. Selah.
3:3 But thou, O Lord, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.

3:4 I cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hill. Selah.
3:5 I laid me down and slept; I awaked; for the Lord sustained me.

3:6 I will not be afraid of ten thousands of people, that have set themselves against me round about.

3:7 Arise, O Lord; save me, O my God: for thou hast smitten all mine enemies upon the cheek bone; thou hast broken the teeth of the ungodly.
3:8 Salvation belongeth unto the Lord: thy blessing is upon thy people. Selah.

I do not have the feelings like King David talks about. in Psalms 3
My thoughts has been for Jesus or actually for God Almighty OUR Redeemer.
(= 3:6 I will not be afraid of ten thousands of people, that have set themselves against me round about.)
God OUR Father was also THE REDEEMER FOR JESUS (= 3:8 Salvation belongeth unto the Lord: thy blessing is upon thy people. Selah.)
Jesus was in the same boat as we are, Before Jesus was born, HE was able to live forever. GOD KNEW. And how and when God told Jesus that, I have no idear of, but it was early in His life as a human being.
When Jesus learned to say: I AM THE ONE I AM.
Things changed. Jacob became on of I AM people, when God called HIM ISRAEL. (I have not been talking of this: "to be classified for a new level.")
But Jacob got a new name, after he ?? in the book of Revelation ??
NOW! like me and like Jesus, WE are on the road. Again.

3:7 Arise, O Lord; save me, O my God: for thou hast smitten all mine enemies upon the cheek bone; thou hast broken the teeth of the ungodly. (= The-head their-head your-head, is special for a specific reason: Behind your cheek bone you have two things, for this "word of The Lord God Almighty":

Your thoughts and your mouth, with your teeths making you able to eat.
When finding out: That your food: your spiritual food has been made poison, you might close your ears, and you can not take more of all those lies.
your teeths can not eat more lies, without you are feling the pains in your teeths.)
Før kl 24:00 (til 00:22 april 19 2023)
on the 18 April 2023 23:23 -23:42 fik jeg hele, næsten alt på www.beholy.be (som var mit mål.)
Nu 19 april 2023 kl 00:35 (Fredagstanker d 17 april og lørdag d. 18 og søndag d. 19 april?? (Mit mål var at blive færdig for længst, men det blev til en åndelig søndag morgen opstandelse i dag d. 19 april 2023
19. april
- Romer 9:30-32. - De, som jagede efter en lov, nåede ikke frem. . . "
Sådan er det også i dag. Mennesker jager efter en lov, en leveregel, en vej, en anvisning for, hvad de skal gøre. Mine børn søger ofte efter en sådan i Bibelen, verdens børn søger andre steder.
Jeg ser hver længsel i menneskehjertet, og jeg rækker mine hænder frem med frelsestilbudet - uforskyldt.
Grib med troens hænder om Nådens tilbud."
INDEX.