Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. april
"Jeg har omsorg for jer - for dig og for alle. Min kærlighed foretrækker ingen frem for andre og ikke alle frem for en. Den forener dem, jeg elsker, fordi den når andre gennem den ene og den ene gennem andre.
Jeg elsker jer en for en!
Jeg døde for den ene - for at alle skal få Liv.
Jeg søger den ene, til jeg finder - for at alle skal frelses.
Hvor som helst du søger min Kærlighed, vil du finde den og møde den personligt."
April 28 2023 AM 6:05 After thinking of next step OUR Father God Almighty has made, (I saw it yesterday), I asked the Lord: To guide us.

"Thy will be done, not mine!"
"If I forgot anything, will you ad it to "Your Healing" my Lord"

Make it easy: Matthew 9:5 For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?
9:6 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins,
April 28 2023 Kl 6:21 Efter at have tænkt over det næste skridt VORES Far Gud den Almægtige har taget, (Jeg så det i går), spurgte jeg Herren om vejledning til os:

"Din vilje ske, ikke min!"
"Hvis jeg glemmer noget, vil Du tilføje det til "DIN helbredelse" Herre"

Gør det let: Mattæus 9:5. Thi hvilket er lettest at sige: Dine Synder forlades dig, eller at sige: Stå op og gå?
6. Men for at I skulle vide, at menneskesønnen har Magt på jorden til at forlade Synder,"
Psalms 12:1 Help, Lord; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men.
12:2 They speak vanity every one with his neighbour: with flattering lips and with a double heart do they speak.
12:3 The Lord shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things:
12:4 Who have said, With our tongue will we prevail; our lips are our own: who is Lord over us?
12:5 For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the Lord; I will set him in safety from him that puffeth at him.
12:6 The words of the Lord are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.
12:7 Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation for ever.
12:8 The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted.

Salme 12
2. Herre, hjælp, thi de fromme er borte, svundet er troskab blandt Menneskens børn;
3. de taler Løgn, den ene til den anden, med svigefulde Læber og tvedelt Hjerte.
4. Hver svigefuld Læbe udrydde Herren, den Tunge, der taler store Ord,
5. dem, som siger: "Vor Tunge gør os stærke, vore Læber er med os, hvo er vor Herre?"
6. "For armes Nød og fattiges Suk vil jeg nu stå op", siger Herren, "jeg frelser den, som man blæser ad."
7. Herrens ord er rene ord, det pure, syvfold lutrede sølv.
8. Herre, du vogter os, værner os evigt mod denne slægt.
9. De gudløse færdes frit overalt, når skarn ophøjes blandt Menneskens børn.

INDEX.