Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. april
- En kamp for at kunne tro - og så en kamp for at kunne leve efter "det, vi tror". Fri mig fra det tunge, som jeg ikke kan bære!
"Ret din opmærksomhed mod MIG, ikke mod hvad eller hvordan jeg vil gøre eller handle, men mod mig selv! Så skal alt det andet gives dig som gave. Og du vil erfare, hvad du læser i Matt.l1:28-30, at "mit åg er gavnligt".
Luk ikke op for tvivl eller mistillid - overlad alt dit til mig, så griber jeg ind."
AM 7:53 April 28 2023 (yesterday) smiling.
We should have 3 SABBATH'S Friday, Saturday and Sunday.
We should not work on FRIDAYS because Jesus paid for our SINS on a Friday
(I have been looking for the DAY God Almighty talks about, when HE said, A NEW DAY FOR CELEBRATION! A NEW HOLLYDAY. in our calender:
FRIDAY of cause. not once a year but every week.
AM 8:01 April 28 2023 I went out this morning with my plans of bringing healing to my friend.
as this morning, Thy sins be forgiven thee ; I said:
Thomas alle dine synder er dig tilgivet, skulle jeg sige fra DIN VEN JESUS.

Thomas all your sins are forgiven, YOUR friend Jesus asked me to tell you, He paied for all your sins on a Friday, 2000 years ago.
AM 8:11 April 28 2023 And then came all the thoughts of mine:
Have a feeling of being forgiven by Jesus, brings REST deep down in your soul.
Being healty with a rotten soul, do not bring happyness, not the sort of happyness you can share with other people. When the girls ask us to share their moment of joy together with them.
Like Jesus: We wanna do it right. (= want to do it right.)
more:
Jesus did suffer 2000 years ago, ONCE FOR ALL, He do not suffer in Heaven, to day or since.
And HE do not want us to suffer NOW.
more:
TÆNK hver Fredag som en helligdag, hvor vi fejrer vores frihed.
Det er en ferieopsparing, der vil noget, Jesus kan bare det der, med at dele ud af sin opsparing. Hans Far, Vores Far tilkommer al ære. Tak Far.
Matrix for tomorrow April 30 2023 (made AM 8:35 April 28 2023)

âôùúøééàè 9 Iyyar 783 = 30 April 2023 Skip 96687
Zechariah 12:1 Letter 26

The burden of the word of the LORD concerning Israel. The saying of the LORD, who stretched forth the heavens, and laid the foundation of the earth, and formed the spirit of man within him:

äåäé¯íàð ìàøùé¯ìò äåäé¯øáã àùî
íãà¯çåø øöéå õøà ãñéå íéîù äèð
:åáø÷á..

1 Samuel 26:24 Letter 32
âôùúøééàèë 29 Iyyar 783 = 20 May 2023 Skip 96687
Ezekiel 21:4 Letter 28 And all flesh shall see that I the LORD have kindled it; it shall not be quenched.'

äéúøòá äåäé éðà éë øùá¯ìë åàøå
:äáëú àì

1 Samuel 26:24 Letter 32 And, behold, as thy life was much set by this day in mine eyes, so let my life be much set by in the eyes of the LORD, and let Him deliver me out of all tribulation.'

äæä íåéä êùôð äìãâ øùàë äðäå
äåäé éðéòá éùôð ìãâú ïë éðéòá
:äøö¯ìëî éðìöéå..
Kl 14:01 29 April 2023
Teksten: "Dine synder er dig forladt" blev hurtigt ( i mine tanker) til en hjemmeside med det navn. Efter at jeg planlagde at lave en T shirt med teksten på.
Samt: "Siger min ven Jesus, til dig."
w-w-w = 6-6-6 på hebræisk ( 6 eller wav er et enstavelsesord på Hebræisk, som betyder nagle, til at hænge noget på) free to copy
og jeg vil skrive noget lignende på USA'sk
Kl 15:35 29 April 2023
Synd ikke mere?
Hvorfor fulgte disse ord Jesus tilgivelse, af f eks kvinden som skulle stenes.
Jeg har ikke læst om kvindens synd, jeg kender ikke de mænd, som hun fik besøg af. Men jeg ved, der er adskillige meter af dræbersten, som skulle myrde de kvinder (og drenge) som eliten, dvs soldater, præster og embedsmænd havde misbrugt. Der ligger mange meter sten under, Jesus kors, og der ligger mange sten over Jesus kors, en bunke sten på 10 meter begge steder både før og efter, Jesus levede som et menneske, som du og jeg, på jorden.
Jesus og Gud Vor Alles Far, vil gerne have at vi ikke fortsat synder.
Så bed Far og Jesus om hjælp. Til at blive ren, og til at holde dig ren, for din egen skyld, så er det det vigtigste mål både for dig og for mig.
Det er ligesom, når forældre giver deres børn noget, så siger mange forældre, ligesom Gud Vor Far: Pas nu på, ikke overdrive, husk hvem du er, gør dine forældre stolte. . . .
Og Jesus sagde og siger stadig: Synd ikke mere.
Og nu har vi magt, både du og jeg, til at sige: Min krop: Ikke mere, det er slut nu.
Jesus vil ikke have det, eller hvad vi nu i det øjeblik finder på at tænke.
Jeg har kendt til synd hele mit liv, også som barn: Hvor min mor bad mig om at opføre mig roligt, ikke kræve alles opmærksomhed, sove: når jeg blev lagt i vuggen, i barnevognen: Hvor hun måtte købe en sele til mig, fordi jeg var en uro, og ikke skulle falde ud af barnevognen og slå mig, (Hun arbejdede på et sygehus, i nogle år. Og var en dejlig mor.) (Jeg tror jo, at Helligånden er Guds Soulmate, og også er vores mor.)
Det er der kun mig som tror det, og siger det, alle andre har hørt det og tænkt over det, efter at jeg skrev om det til dem.
Psalms 13:1 How long wilt thou forget me, O Lord? for ever? how long wilt thou hide thy face from me?
13:2 How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? how long shall mine enemy be exalted over me?
13:3 Consider and hear me, O Lord my God: lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death;
13:4 Lest mine enemy say, I have prevailed against him; and those that trouble me rejoice when I am moved.
13:5 But I have trusted in thy mercy; my heart shall rejoice in thy salvation.
13:6 I will sing unto the Lord, because he hath dealt bountifully with me.

Salme 13
2. Hvor længe vil du evigt glemme mig, Herre, hvor længe skjule dit Åsyn for mig?
3. Hvor længe skal jeg huse Sorg i min Sjæl, Kvide i Hjertet dag og Nat? Hvor længe skal Fjenden ophøje sig over mig?
4. Se til og svar mig, Herre min Gud, klar mine øjne, så jeg ej sover ind i døden
5. og min Fjende skal sige: "Jeg overvandt ham!" mine uvenner juble, fordi jeg vakler!
6. Dog stoler jeg fast på din Miskundhed, lad mit Hjerte juble over din Frelse! Jeg vil synge for Herren, thi han var mig god!

INDEX.