Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. maj
- Så kommer det da hverken an på den, der planter, eller på den, der vander, men på Gud, som giver vækst.
(l. Kor. 3:7)
"Når I planter og vander efter min anvisning, så gør det: fordi… ikke: for at. . . !
Grenen bærer frugt, fordi træets livssaft strømmer igennem den, ikke for at tilfredsstille træet eller sig selv.
Lad ingen berøve jer jeres krone: den rene glæde i mit samfund, den evige frelsesglæde!"
Kl 16:49 Maj 8 2023 "Den evige Frelserglæde"
Den evige frelsesglæde, var det vigtigste spørgsmål jeg så for mig, for 5 minutter siden, og nu er jeg allerede i gang med at tænke på det næste, jeg vil snakke om. (Ikke for at. . ; men fordi. . .)
"Begrænsninger"
Sæt ikke begrænsninger for jer selv!
Sagde Gud til en af profeterne i år.
En af de falske profeter får problemer nu, fordi hun eller han ikke kunne forestille sig at Gud ville tillade "den" kroning.
Men i Bibelen er Kong Charles blevet omtalt som Kong Charles. (I Bibelkoderne, og for mange år siden).
Til en af de nye profeter, har Gud sagt: Jeg (= Gud) kommer ikke med til Kong Charles Kroning.
Indien representerer mange afguder.
Muslimer og andre vantrosretninger, Selv en Katolsk Biskob, var til stede, som særligt indbudt, på foranledning af Prins Charles ønsker.
Gud har sat Kong Charles til at spille en rolle.
Ligesom hesten spiller sin rolle under en opvisning.
Kong Charles fik en rytters sporer, for at kunne forestille sig: At han bestemmer i hvilken retning hans rige skal vandre.
Men hvis og når Gud har sat en ring i næsen på Charles, hvadenten han er konge eller ej, så er der ikke overladt noget til tilfældighederne vedrørende Kong Charles rige.
Kong Charles får ikke lov til at bestemme noget som helst selv, lige så lidt som hesten får lov til at vise ulydighed imod dens opdrætter.
Og her fik jeg uventet sagt noget jeg ville beskrive:
"Den evige Frelserglæde"
Kong Charles vil kunne frelses, men hverken som Konge eller som præst.
Han, ligesom os andre får kun kroner og livets sejers kranse, ved at være i samfund med Gud og Jesus.
Mange gange, så har Gud afvist et folkeslag,
Det kan vi næsten kun læse om i Bibelen, som har den slags optegnelser, i form af dagbøger.
Gud følger fint med i, hvad der foregår her på Jorden, Han har prøvet det før.

Jeg skal springe i al denne her skriven
Gud spiller Skak, og Gud er ved at sætte KONGEN SKAKMAT.
Nu Kl 17:32 blev "det" klart for mig.
Psalms 22:1 My God, my God, why hast thou forsaken me? why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring?
22:2 O my God, I cry in the day time, but thou hearest not; and in the night season, and am not silent.
22:3 But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel.
22:4 Our fathers trusted in thee: they trusted, and thou didst deliver them.
22:5 They cried unto thee, and were delivered: they trusted in thee, and were not confounded.
22:6 But I am a worm, and no man; a reproach of men, and despised of the people.
22:7 All they that see me laugh me to scorn: they shoot out the lip, they shake the head, saying,
22:8 He trusted on the Lord that he would deliver him: let him deliver him, seeing he delighted in him.
22:9 But thou art he that took me out of the womb: thou didst make me hope when I was upon my mother's breasts.
22:10 I was cast upon thee from the womb: thou art my God from my mother's belly.
22:11 Be not far from me; for trouble is near; for there is none to help.
22:12 Many bulls have compassed me: strong bulls of Bashan have beset me round.
22:13 They gaped upon me with their mouths, as a ravening and a roaring lion.
22:14 I am poured out like water, and all my bones are out of joint: my heart is like wax; it is melted in the midst of my bowels.
22:15 My strength is dried up like a potsherd; and my tongue cleaveth to my jaws; and thou hast brought me into the dust of death.
22:16 For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have inclosed me: they pierced my hands and my feet.
22:17 I may tell all my bones: they look and stare upon me.
22:18 They part my garments among them, and cast lots upon my vesture.
22:19 But be not thou far from me, O Lord: O my strength, haste thee to help me.
22:20 Deliver my soul from the sword; my darling from the power of the dog.
22:21 Save me from the lion's mouth: for thou hast heard me from the horns of the unicorns.
22:22 I will declare thy name unto my brethren: in the midst of the congregation will I praise thee.
22:23 Ye that fear the Lord, praise him; all ye the seed of Jacob, glorify him; and fear him, all ye the seed of Israel.
22:24 For he hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted; neither hath he hid his face from him; but when he cried unto him, he heard.
22:25 My praise shall be of thee in the great congregation: I will pay my vows before them that fear him.
22:26 The meek shall eat and be satisfied: they shall praise the Lord that seek him: your heart shall live for ever.
22:27 All the ends of the world shall remember and turn unto the Lord: and all the kindreds of the nations shall worship before thee.
22:28 For the kingdom is the Lord's: and he is the governor among the nations.
22:29 All they that be fat upon earth shall eat and worship: all they that go down to the dust shall bow before him: and none can keep alive his own soul.
22:30 A seed shall serve him; it shall be accounted to the Lord for a generation.
22:31 They shall come, and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this.
Salme 22
2. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Mit Skrig til Trods er Frelsen mig fjern.
3. Min Gud, jeg råber om dagen, du svarer ikke, om natten, men finder ej Hvile.
4. Og dog er du den hellige, som troner på Israels Lovsange.
5. På dig forlod vore fædre sig, forlod sig, og du friede dem;
6. de råbte til dig og frelstes, forlod sig på dig og blev ikke til Skamme.
7. Men jeg er en Orm og ikke en Mand, til Spot for mennesker, folk til Spe;
8. alle, der ser mig, håner mig, vrænger Mund og ryster på hovedet:
9. "Han har væltet sin Sag på Herren; han fri ham og frelse ham, han har jo Velbehag i ham."
10. Ja, du drog mig af Moders Liv, lod mig hvile trygt ved min Moders Bryst;
11. på dig blev jeg kastet fra Moders Skød, fra Moders Liv var du min Gud.
12. Vær mig ikke fjern, thi Trængslen er nær, og ingen er der, som hjælper!
13. Stærke Tyre står omkring mig, Basans vældige omringer mig,
14. spiler Gabet op imod mig som rovgridske, brølende Løver.
15. Jeg er som vand, der er udgydt, alle mine Knogler skilles, mit Hjerte er blevet som Voks, det smelter i Livet på mig;
16. min Gane er tør som et Potteskår til Gummerne klæber min Tunge, du lægger mig ned i dødens Støv.
17. Thi hunde står omkring mig, onde i Flok omringer mig, de har gennemboret mine Hænder og Fødder,
18. jeg kan tælle alle mine Ben; med Skadefryd ser de på mig.
19. Mine Klæder deler de mellem sig, om Kjortelen kaster de Lod.
20. Men du, o Herre, vær ikke fjern, min Redning, il mig til Hjælp!
21. udfri min Sjæl fra Sværdet, min eneste af hundes Vold!
22. Frels mig fra Løvens Gab, fra Vildoksens horn! Du har bønhørt mig.
23. Dit navn vil jeg kundgøre for mine brødre, prise dig midt i Forsamlingen:
24. "I, som frygter Herren, pris ham, ær ham; al Jakobs Æt, bæv for ham, al Israels Æt!
25. Thi han foragtede ikke, forsmåede ikke den armes Råb, skjulte ikke sit Åsyn for ham, men hørte, da han råbte til ham!"
26. Jeg vil synge din Pris i en stor Forsamling, indfri mine Løfter iblandt de fromme;
27. de ydmyge skal spise og mættes; hvo Herren søger, skal prise ham; deres Hjerte leve for evigt!
28. Den vide jord skal mærke sig det og omvende sig til Herren, og alle folkenes slægter skal tilbede for hans Åsyn;
29. thi Herrens er riget, han er folkenes Hersker.
30. De skal tilbede ham alene, alle jordens mægtige; de skal bøje sig for hans Åsyn, alle, der nedsteg i Støvet og ikke holdt deres Sjæl i Live.
31. Ham skal Efterkommeme tjene; om Herren skal tales til slægten, der kommer;
32. de skal forkynde et folk, der fødes, hans Retfærd. Thi han greb ind.

INDEX.