Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. maj
"Overlad til mig ved min Ånd at overbevise om synd såvel som om retfærdighed. Jeg leder ikke vild.
Din egen bedømmelse slår ikke til.
Husk: Og når han (min Ånd) kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom;
om synd: at de ikke tror på mig;
om retfærdighed: at jeg går til Faderen,
og I ser mig ikke længere;
om dom: at denne verdens fyrste er dømt."
Johs. 16:8-11
Kl 4:48 Jeg troede lige jeg var blevet guided hen til noget smart.
En af Guds nyhedskanaler.
Men mine alarm klokker begyndte hurtigt at ringe.
Kan du ikke se det, sagde Gud til mig.
og efter et par dages brug og "ikke" brug, så er hjemmesiden præget af: Noget for noget og noget mere for noget mere.
Hvis jeg deler deres nyheds kanal med 5 andre, så får jeg mere og udvidet adgang til "deres" nyheder.
Så min konklution er at tidligere computer kendis Gate styrer Dronning Diannas nyheds kanal.
Og at en mand, som Bg fodrer den med informationer.

Derfor advarer jeg dig og alle imod at blive angageret i deres forførelse.
Ja min advarsel er så intens, at jeg vil gå tilbage i mine hjemmesider og slætte de links, jeg har skrevet.
Kl 23:09 efter, at jeg skrev det jeg skrev i morges, har jeg fundet ud af, og kan dokumentere det, at Dronning Diana er ene og alene Bill Gates.
Det skriver han selv på hjemmesiden, under datoen d. 2 April. Med ordene: "Follow me on Telegram @QueenDianaReal"
September 9 2022 Channel Created
September 10 2022 Get Ready...

Han arbejder i Queen Diana's navn
osv. Donald Trunp's bruges også af ham, men til noget med at samle penge sammen. Til hans gode formål, at overtage ledelsen af verdens samfundet.
Kl 23:28 Det, der bare sker er:
Som på en 4 sporet motorvej, hvor vi alle er gående. Er der skabt en revne i midten, således at dem der går i højre side, går de velsignelser i møde, som kaldes jern i Daniels udlægning, og dem der går i højre side kaldes ler.
Næsehornet er dem, der går på venstre side og græs og blomster er dem, der går på højre side.
De følges let ad, men sprækken imellem dem bliver markant større og større, så beslut dig nu for hvilken side du vil være på:
Jesus side til venstre er langt at foretrække, men det får ellers ingen betydning, Dem på hver sin side, vil betragte den anden side som døde, forskellen er som grønne træer, der er mennesker som har fået kongeværdighed
og på venstre side, som dyr og mennesker, der også har fået kongeværdighed.
Forskellen på alle måder, er at de er ens. Begge grupper kommer let ind i Guds By: Zion eller Det Himmelske Jerusalem.
Dem der vælger at gå sammen med Jesus, bliver borgere i Det Himmelske Jerusalem, de ander kommer på besøg, når det er deres højtid.
Hvis de undlader, så falder der ingen regn på deres marker.
Så kan de lære det, tænker Gud, og det er for deres egen skyld.
Hvordan det så skal forstås.
Kl 23:51 Med dette brev, velsigner jeg dig med Indsigt og forståelse, med tilgivelse af alle dine Synder, gældende fra det øjeblik du lukker Jesus ind i dine tanker.
Han gør dine tanker til en rensende kilde til helbredelse til gavn for dem: Du, sammen med Jesus tænker på, Som da Noa var 9 sjæle i Arken plus alle dyrene, et par af hver race, samt 7 par af de "hellige Dyr".
Der er ikke loft for, hvor mange sjæle du tager med dig til Paradiset, en af gangen, ligesom Jesus gjorde. Eller en hel gruppe, ligesom Jesus gjorde, da Han bespiste 5000 sjæle.
Mattæus 14:21. Men de, som spiste, vare omtrent fem Tusinde Mænd, foruden Kvinder og børn.
Færdig her kl 00:00 og så er det ikke engang løgn. nu er den blevet 00:01

INDEX.