Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. maj
- Mit sind er fuldt af kritik. Jesus tag det fra mig, så der bliver plads for din Ånd!
"Bed og lyt og adlyd! Lyt ikke til menneskelige råd, men til MIG.
Tag jer i agt for de "velmenende", vær kærlig, men ikke eftergivende - følg ikke deres råd. Våg og bed!
Jeg er her, midt i alt det vanskelige er JEG, fuld af nåde og kærlighed. Spejd efter mig, og I vil se mig. Når nøden føles stærkest, er JEG nærmest!"
Kl

INDEX.