Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. maj
"Alt sandt liv springer fra Mig. Jeg skaber, jeg giver og opretholder.
Bliv i mig - i min vilje. Græd ikke, jeg elsker jer. Vejen ligger rede for jer at vandre ad. Gå de skridt du har set, og jeg vil vise dig det næste!"
Kl 19:44 Maj 23 2023
Lidt græsk oversættelse for at kunne finde frem til betydningen af: "antikrist"

Anti christ er ikke: "imod Jesus"
Men er: "i stedet for Jesus"

Det skulle forklare verdenssituationen i dag, før og fremover.

På engelsk er det ordene her der kan bruges:
instead of Jesus
In place of Jesus
as a substitute for Jesus

Antichrist findes 4 steder i de græske tekster, som Det Nye Testamente originalt er skrevet på. (Der findes også Aramæiske skrifter af Det Nye Testamente, Jesus talte Aramæisk)
Men her og nu er det om Græsk. Jeg har fokus på:

3 vers i
1. Johhannes 2:18. Mine børn! det er den sidste Time, og som I have hørt, at Antikrist kommer, således er nu mange Antikrister fremtrådte; deraf kende vi, at det er den sidste Time.

1. Johannes 2:22. Hvem er Løgneren uden den, som nægter, at Jesus er Kristus? Denne er Antikristen, som fornægter Faderen og sønnen.

1. Johannes 4:3. Og enhver Ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; og dette er Antikrists Ånd, om hvilken I have hørt, at den kommer, og den er allerede nu i Verden.

og 1 vers i
2. Johannes 7. Thi mange Forførere er udgåede i Verden, som ikke bekende Jesus som Kristus kommen i Kød. En sådan er Forføreren og Antikrist.

Kl 8:02 24 Maj 2023
Dette / disse vers ville jeg egentligt starte med, i går, for Jesus og Gud Fader brugte at henvise til dem, forleden i en åbenbaring til en af profeterne "af i dag". dvs Troy eller Julie

Daniel 12
1. Til den Tid skal Mikal* stå frem, den store fyrste, som værner dit folks sønner, og en Trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin Mage, så længe der var folkeslag til. Men på den Tid skal dit folk frelses, alle, der er optegnet i Bogen.
(*Mikal blev ærkeengel på grund af Hans grænseløse kærlighed til Jesus. Før Jesus, var han ubetydelig, men sammen med Jesus, blev han: Ja, den eneste, som hjælper Jesus, af kærlighed til Jesus, Jesus var lige den person som Mikael manglede for at have Sit formål med livet.)

2. Og mange af dem, der sover under Mulde, skal vågne, nogle til evigt Liv, andre til Skam, til evig afsky.
3. De forstandige skal stråle som himmelhvælvingens Glans, og de, der førte de mange til Retfærdighed, skal lyse som Stjerner evigt og altid.
4. Men du, Daniel, sæt Lukke for ordene og Segl for Bogen til Endens Tid! Mange skal granske i den, og Kundskaben skal blive stor."
5. Og jeg, Daniel, skuede, og se, der stod to andre hver på sin Side af Floden.
6. Og den ene spurgte Manden, som bar de linnede Klæder og svævede over Flodens vande: "Hvor længe varer det, før disse sælsomme Ting er til ende?"
7. Så hørte jeg Manden i de linnede Klæder, ham, som svævede over Flodens vande, sværge ved ham, som lever evindelig, idet han løftede begge Hænder mod himmelen: "Een Tid, to Tider og en halv Tid! Når hans Magt, som knuser det hellige folk, er til ende,, skal alle disse Ting fuldbyrdes."
8. Og jeg hørte det, men fattede det ikke; så spurgte jeg: "Herre hvad er det sidste af disse Ting?"
9. Og han svarede: "Gå bort, Daniel, thi for ordene er der sat Lukke og Segl til endens Tid.
10. Mange skal sigtes, renses og lutres, men de gudløse handler gudløst, og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige.
11. Fra den Tid det daglige Offer ophæves og Ødelæggelsens Vederstyggelighed rejses, skal der gå 1290 dage.
12. Salig er den, der holder ud og oplever 1335 dage.
13. Men gå du, enden i Møde, læg dig til Hvile og stå op til din Lod, ved dagenes ende!
Kl 8:21 mere om Mikael

Judas 9. Men Overengelen Mikael turde, da han tvistedes med Djævelen og talte om Mose Legeme, ikke fremføre en Bespottelsesdom, men sagde: "Herren straffe dig!"
10. Disse derimod bespotte, hvad de ikke kende; og hvad de som de ufornuftige Dyr vide Besked om af naturen, dermed ødelægge de sig selv.
11. Ve dem! thi de er gåede på Kains Vej og have styrtet sig i Bileams Vildfarelse for Vindings skyld og er gåede til Grunde i Horas Genstridighed.
12. Disse er Skærene ved eders Kærlighedsmåltider, fordi de uden Undseelse frådse med og pleje sig selv; de er vandløse Skyer, som drives forbi af Vinden; bladløse Træer uden Frugt, to Gange døde, oprykkede med Rode;
13. vilde Bølger på Hav, som udskumme deres egen Skam; vild farende Stjerner; for dem er Mørke og Mulm bevaret til evig Tid.

Daniel 10:11. Og han sagde til mig: "Daniel, du højt elskede Mand, mærk dig de Ord, jeg taler til dig, og rejs dig op, thi nu er jeg sendt til dig,!" Og da han talede således til mig, rejste jeg mig skælvende.
12. Så sagde han til mig: "Frygt ikke, Daniel, thi straks den første Dag du gav dit Hjerte hen til at søge indsigt og ydmyge dig for din Guds Åsyn, blev dine ord hørt, og jeg er kommet for dine Ords skyld.
13. Perser rigets Fyrste (= Kyrus =? Donald Trump (= The President of USA and? King Jesus US) stod mig imod i en og tyve dage, men se, da kom Mikael, en af de ypperste Fyrster, mig til Hjælp; ham lod jeg blive der hos Perserkongernes Fyrste;
14. og nu er jeg kommet for at lade dig vide, hvad der skal times dit folk i de sidste dage; thi atter er der en Åbenbaring om de Dage."

Man skal lige have i tankerne, At Jesus levede før og efter Hans tilsynekomst i Bethlehem og 33 år, som endte i Jerusalem.
Hele Bibelen igennem, og i alle skrifter, som skrives og som har været skrevet, vidner om Herren Jesus og Faderen Far og menge mange flere.
Jesus arbejdede på "det åndelige plan" altid.
Jesus ser verdenen fra Guds perspektiv, hvorfra Han kom og vendte tilbage til.
Så Ja, Jesus er Herren i Det Gamle Testamente.

Ligeså ydmyg som Mikael, ligeså ydmyg er Jesus, overfor Vores Himmelske Fader.
Og ligeså ydmyg er Gud Vor Fader, som tålmodigt har ventet på Vi Menneskers endelige valg. (et ja til at ville og ønske et liv sammen med Vor Far og Skaber) et ønske om at kunne vende tilbage til Guds Paradis, til Vores Paradis. At vende hjem.

Daniel 10:20. Da sagde han: "Ved du, hvorfor jeg kom til dig? Jeg (= Herren Jesus) må nu straks vende tilbage for at kæmpe med Persiens Fyrste, og så snart jeg er færdig dermed, se, da kommer Grækenlands Fyrste.
21. Og ikke en hjælper mig imod dem undtagen Mikael, eders Fyrste, (kap
11.1) der står som Hjælp og Støtte for mig. Dog vil jeg nu kundgøre dig, hvad der står skrevet i Sandhedens Bog;
2.a. ja, nu vil jeg kundgøre dig, hvad sandt er.

INDEX.