Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. juli
- Dette har jeg sagt til jer, for at min glæde skal være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen' (Johs. 15:11)
"Alt hvad jeg beder jer om, beder jeg jer om for jeres egen skyld: for at jeres glæde kan blive fuldkommen!
Den fuldkomne glæde bor, hvor kærligheden til mig sejrer over Selvet. Den, som mister sit liv for min skyld, skal vinde det.
Vær ikke bange, min Kærlighed omslutter jer. I skal møde den overalt hvor I ser efter den. Og den skal sejre i jeres hjerter.
Vær på vagt, hvor I mærker hensynet til jer selv komme frem og bed om at min kærlighed må overvinde det, I kan ikke selv, men JEG har sejret!"
July 3 2023 ww om retfærdighed, at Jeg går til Faderen (= Johannes 16:8)
Da, Jesus og jeg var alene et øjeblik, var vi ved at forberede evangeliet og frelsen til eliten.
Men Vi blev stoppet af Faderen.
I dag fortæller Troy, At den åndsudgydelse, som er på vej, fra Faderen, ikke var tiltænkt: "Dem på Podiet, På Talerstolen, På Scenen, som alle er en del af Dem, som opfatter sig selv som eliten. Men Guds kærlighed er henvent til Jacob, Isak og Abraham. Som Han elskede mere. (Det står et sted). (= Romerne 9:13 "Jakob elskede jeg, men Esau hadede jeg.") færdig her 23:16
Juli 3 2023 kl 23:02
Ezekiel 33:6. Men når Vægteren ser Sværdet komme og ikke støder i hornet, så at folket ikke advares, og Sværdet kommer og over en af dem bort, så rives han vel bort for sin Misgerning, men hans Blod vil jeg kræve af Vægterens hånd.
Daniel 9:27 . . . indtil den fastsatte undergang udøser sig over Ødelæggeren.
Juli 3 2023 Kl 23:12
Johannes 16:8. Og når han kommer, skal han overbevise Verden om Synd og om Retfærdighed og om Dom.
9. Om Synd, fordi de ikke tro på mig;
10. men om Retfærdighed, fordi jeg går til min Fader, og I se mig ikke længer;
11. men om Dom, fordi denne Verdens Fyrste er dømt.
Retfærdighed omtales lidt mere:
Romerne 9:13. som der er skrevet: ""Jakob elskede jeg, men Esau hadede jeg."
14. Hvad skulle vi da sige? mon der er uretfærdighed hos Gud? Det være langt fra!
15. Thi han siger til Moses: "Jeg vil være barmhjertig imod den, hvem jeg er barmhjertig imod, og forbarme mig over den, hvem jeg forbarmer mig over."
16. Altså står det ikke til den, som vil, ej heller til den, som løber, men til Gud, som er barmhjertig.
17. Thi Skriften siger til Farao: "Netop derfor lod jeg dig fremstå, for at jeg kunne vise min Magt på dig, og for at mit navn skulle forkyndes på hele jorden."
18. Så forbarmer han sig da over den, som han vil, men forhærder den, som han vil.

Den, der elsker Gud først, Personligt, er den: Som Gud elsker tilbage.
Gud gengælder her: Den yngste, den sidst fødte, på grund af DEN kærlighed, som rører sig i Guds følelse af retfærdighed: For den ældste stjal på alle måder opmærksomheden og fik Jesus og al min opmærksomhed, (Jesus var langt klogere og langt mere erfaren end jeg, i Vores samarbejde, indtil i dag, nu er Vi begge blevet klogere. Derfor kan Gud udvirke SIN opfattelse af retfærdighed, til glæde og gavn, alene på den yngste.)
Imedens må Farao bide i "det sure æble", og være en af de figner, som ikke er værd at spise. Fordi de altid er "DEM SELV FØRST OG KUN DEM ALENE"

INDEX.