Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
a SMS would be nice for the first time, you will call
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. februar
- Ikke I har udvalgt mig. . . (Johs. 15:16) -
"Det er frelsens hemmelighed, og det er hemmeligheden ved samfundet med mig - ja, ved livet i MIG.
Den som tør hvile i det, skal erfare det. Den, som tror mig og lader mig råde, han er i mig. Alt gør jeg med Kærligheden som årsag og med jeres fuldkomne glæde som mål!
Husk, når I har lagt alle ting i mine hænder, da at lade mærkepælen stå - og blive i MIG, holde fast ved mig, Ikke ved noget som helst andet, heller ikke ved jeres egen overgivelse. Lad den stå som mærkepæl, men ikke som grundvold. Husk at det er MIG, der har udvalgt jer!"
PM 21:34 2024 February 06 Købte / bought www.2020for.us i dag/ to day
AM 5:47 February 8 2024
Was Sweden inwolved in the bomming of the gassline from Russia. NO!
They JUST found out.
Was Denmark involved in the bomming of the gasline from Russia to Germany / to Europe?
NO! they will tell in a week or two or soon.

BUT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Denmark did boom the gasline from NORWAY TO GERMANY / EUROPE
and the Danisk ROYAL Government did not give the NORWEGIAN GAS to the Dane.
And USA was ready to ship their gas to Europe.

When the DANISH parlament open for a new year, the speaker told that they
or WE the Dane had desided not to bring NORWEGIAN gas from FYN
(where H C Anderson grew op) to Germany / Europe.
After bringing that "STATEMENT" the speaker went on to OPEN the Parlament
as he should do, before saying that I just quote.

He was told to this, in order to TRICK the nation and they trick the world.
That desition has been made IN THE PARLAMENT they think.

Annyone can get time to visit the danish parlament, but they had to go trough a controle,
like we find in the airport, no booms etc.
some people may be aloved to stand on the pulpit and declaire:
what they want, the pulpit is "a free speach" area like the INTERNET,
our primeminister went to visit USA for a political speach, because she was a perfect actor.
But when the journalist was making an interviuw with her, SHE SAID THINGS of her own,
and the conection to the internet, was bad
every time she used words that THEY (who?) dont want her to interfear with.
The same is happening with The fake American President in these days.
THEY dont want him to be a puppet any more.
He sayes things he has been told NOT TO SAY OR TO SPEAK ABOUT.
But with our former primeminister it is different.
He had learned HOW to act.
Like an Admiral was singing in "When I was a Lad"
https://youtu.be/Kfao1s3Tiek?si=Ec8vbTb5cNupanDW
I and THE WORLD have inside informations, we can all know who did it.
And there has been proffs that THEY were there, now deleted by the Dane.
"To be or Not to be".
PM 19:28 February 9 2023
After Putin had been speaking 2 hours with Tucker, the journalist.
It was told: That there was made a peace agrement made, in Istanbul, ready to sign,
but Boris Johnson, the British Primeminister, came and said NO GO.
I had only talked about Boris one time tft220827
.But I know he is related or in family with King Charles.
https://youtu.be/b48PqY2hd38?si=L23LkzrOuzL4Xfz.
or
https://youtu.be/b48PqY2hd38?si=hGoWSVllzNFajC0q.
Kl 4:27 February 10 2024
Now (almost now) I can cach "Nessi" = The Loch Ness monster.
February 10 2024 AM 5:42
Joe Biden, is an old man! SO WHAT?
During the election between Donald T and Joe B
Joe revealed: His men, His suporters would make Him the winner. (By fraud)
Joe knew it, even befor He was elected.
For this reason He did not travel around in the country as DT did.
Joe could releax and did so.
He had people behind, who was able to secure His goal to become the next President.

There is another reason, or two reasons, for what is going on.
The result will be:
Joe say to the country: DT you are and should be The President of USA.
Let me leave this comedy in peace.
(((Thinking: My people are not worty to rule the country, the world,)))
((( THEY make always problems for them selves and for ME)))
OR marchingorder: Let Joe give DT the presidency back to DT

By the way, all money of american country fraud has been going throug
another and previous president, who believe he is the new King of The world
BUT JESUS CHRIST IS and has ALWAYS BEEN THE KING.

JUSTICE has come to earth now, supported by the Heavenly Army,
of God OUR HEAVENLY FATHER.
For this change, of JUSTICE, where to find: JUSTICE
it is no longer "just" in Hell, but is on earth.
It is called 3 dayes of darkness.
"Friday, Saturday and Sunday!" every week.
Jesus took HIS time, on earth, ending on the cross, untill late Friday.
Saying words like: IT IS DONE!
Saturday He went to Hell. And brougt salvation to the people there;
who were waiting for their promished salvation. (Including Adam and King David)
Sunday earli morning: The resurrection. in total 3 dayes.
(OR less than 2 dayes, = less than 36 hours or so)

INDEX. <= yesterday. tomorrow or next =>. frontpage.

Biblecode
ãôùúàøãàà 1 Adar I 784 = 10 February 2024 Skib 81622
à. Jeremiah 9:25 Egypt, and Judah, and Edom, and the children of Ammon, and Moab, and all that have the corners of their hair polled, that dwell in the wilderness; for all the nations are uncircumcised, but all the house of Israel are uncircumcised in the heart.

à. Ezekiel 10:14 And every one had four faces: the first face was the face of the cherub, and the second face was the face of a man, and the third the face of a lion, and the fourth the face of an eagle.

ø. Amos 6:8 The Lord GOD hath sworn by Himself, saith the LORD, the God of hosts: I abhor the pride of Jacob, and hate his palaces; and I will deliver up the city with all that is therein.

ø. Psalms 80:8 O God of hosts, restore us; and cause Thy face to shine, and we shall be saved.

à. Job 28:8 The proud beasts have not trodden it, nor hath the lion passed thereby.

ú. Ezra 4:23 Then when the copy of king Artaxerxes' letter was read before Rehum, and Shimshai the scribe, and their companions, they went in haste to Jerusalem unto the Jews, and made them to cease by force and power.

ù. 2 Chronicles 4:16 The pots also, and the shovels, and the flesh-hooks, and all the vessels thereof, did Huram his master craftsman make for king Solomon for the house of the LORD of bright brass.

ô. Genesis 24:35 And the LORD hath blessed my master greatly; and he is become great; and He hath given him flocks and herds, and silver and gold, and men-servants and maid-servants, and camels and asses.

ã. Exodus 24:6 Exodus 24:6 And Moses took half of the blood, and put it in basins; and half of the blood he dashed against the altar.
Kl 5:50 Februar 11 2024
I må helt holde op med at være "søde" imod svindlere, som nedestående er eksempler på: Siger Herren, Gud Vores Fader til mig, sammen med Jesus og Helligånden.
Der er eksempler på dette i mit liv og i bibelen:

Her er 2 eksempler fra bibelen
En præst elskede sine sønner, elskede er nok et forkert ord at bruge, men mennesker kalder "Det" for at elske.
Præsten blev til sidst forbandet og skulle aldrig i evighed kunne fungere som præst for Gud igen.
Fordi han ikke stoppede sine sønner i at udvælge det bedste kød fra gryderne, som blev bragt til templet, som offerkød.
Den "tre fork", som Græske kong Neptun har, stammer fra billedet af disse sønner, som gik så højt op i mad, at de endog forlangte at få offerkødet udskåret og stadigt råt, og "før" det blev bragt som offer.
Det svarer til at Statens ledere vil have deres løn og pension, før befolkningens offergaver = Skat bliver brugt til syge og nødlidende og børn og pensionister.
(Hvor længe er man børn? Jeg foreslog, indtil man er 30 år.
Det forslag blev godtaget af Statsministeren, og blev implementeret i den Danske lovgivning, på området omkring studiestøtte. (De gik så efterfølgende viddere og indførte flere regler, som ikke var i mit forslag, f eks. skulle uddannelse ikke kunne udsættes eller trækkes i langdrag. SU blev stoppet for dem, som man kunne kalde for evighedsstudenter. Om det er godt eller skidt, har jeg ikke fået svar på, og det har jeg ikke taget stilling til)

En sød europæisk konge havde udvalgt et "godt" projekt, som de gav penge til i nogle år.
Men på grund af beskæringer, stoppede donationerne, pengene blev efterfølgende i kongens skattekammer, og projekte led stor nød i en tid, ude af stand til at give mad, uddannelse og husly til de "nødlidende" som var i "deres" varetægt. (Projektet er virkeligt og bestod i at hjælpe og tilse de børn, som blev misbrugt, i deres hjemland, deres far ejede dem, og de blev gentagende gange solgt, som sexslaver i hovedstaden.)

Esajas 23:19. Jeg støder dig bort fra din Stilling og styrter dig fra din Post.
20. Men på hin dag kalder jeg min Tjener Eljakim, Hilkijas søn,
21. og iklæder ham din Kjortel, omgjorder ham med dit Bælte og lægger din Myndighed i hans hånd. Han skal blive en Fader for Jerusalems Indbyggere og Judas hus.
22. Jeg lægger Nøglen til Davids hus på hans Skulder; når han lukker op, skal ingen lukke i, og når han lukker i, skal ingen lukke op,
23. Jeg fæster ham som en Nagle på et sikkert Sted, og han skal blive til Hæder for sit fædrenehus.
24. Men hænger hans fædrenehus's hele Vægt sig på ham, Skud og Vildskud, alle Småkar, fra Fadene til alle Krukkerne,
25. så skal det ske på den dag, lyder det fra Hærskarers Herre, at Naglen, der var fæstet på et sikkert Sted, giver efter, rives ud og falder ned, og hele Vægten, som hænger derpå, skal slås sønder. Thi Herren har talet!
Kl 4:44 Februar 11 2024
Vedrørende Danske Bank
2 sager 3 sager måske flere?
Jeg skrev til Danske Bank i sidste uge, og har endnu ikke modtaget svar ud over at banken har modtaget min henvendelse, og at de har en tidsfrist (som de selv har indført) Mit krav var at få de penge tilbage, som banken uretmæssigt har trukket fra min konto, fordi jeg lod mit Dankort blive spærret, i forbindelse med en handel med et internetfirma, som jeg ikke kunne komme i kontakt med, efter at de havde modtaget min ordre.
Jeg vil gange mit krav med 7 og kræver nu 10.000 kroner i erstatning for det svindelnummer deres medarbejder udførte. På vegne af banken.

En anden sag er noget større.
Det drejer sig om mit køb af Præstbrovej 1 Agersted 9330 Dronninglund.
Jeg blev bedt om at henvende mig til: "Advokaterne på Torvet i Sæby".
Den advokat som jeg der fik tildelt, solgte mit køb til 2 andre, efter at have udstykket huset. ejendommen fra matriklet.
Min advokat, som anbefalede at jeg selv skrev skødet, fortalte mig senere AT den advokat som Danske Bank henviste mig til "Havde mistet retten til at drive advokatvirksomhed"
Sønnen som nu ejede advokatfirmaet: "Advokaterne på Torvet i Sæby"
Lod imod lov og regler sin far få et kontor og en sekretær i advokat huset, selvom: "De kendte til at han havde været i retten og var blevet dømt der"
Det samme krav som ovenstående gør sig gældende her.

En tredje sag, som nævnt drejer sig om mine forældres Hus, på Hovsørevej 11 7700 Thisted.
Dengang Kreditforeningen Danmark, lod deres lokale Thisted direktør overtage ejendommen, som lod sin bror købe min ejendom, de har samme efternavn, og Direktøren havde gjort det Muligt for Lisenta Møbelfabrik i Nors, (Hvor jeg uvidende om alle disse forhold havde haft arbejde i en kortere perriode)
Fidusen for fabrikken var at have 3 direktører, en bror til KD, som kunne låne / skaffe penge fra KD, og en anden direktør, som var villig til at arbejde, i lakafdelingen, som jeg også blev bedt om, med et anlæg som var fyldt op mad indtørret lak i udsugningen.
For min egen skyld valgte jeg at ophøre med at arbejde der.
(Jeg havde som baggrund kendskab til "Malerraporten" som blev udfærdiget på RUC, af et af "De Huse" her teknisk, hvor jeg samme år gik på et andet "Hus" som var humanistisk. vi var lidt over 100 elever i hvert hus, som i alle forhold havde vores egen økonomi og lærerstab tilknyttet.

Staten havde indtil min indblanding været styret af "rådgivere"
Så når jeg gik til ministeren, sagde han "ja" men når han forelagde sagen for sine "rådgivere" sagde "de" nej.

Statsamtet var også en "stat i staten" Den blev nedlagt på min foranledning, som selvstændig "stat i staten" med egen "ret og myndighed"

Min klage over KD som jeg også sendte til "Ombudsmanden" gav et overraskende resultat: "Man kunne efterfælgende handle med Obligationer, dvs værdipapirer i ejendom"
Renterne faldt fra imellem 16 og 20 % til - minus rente, dvs man fik penge af kreditforneningrne, hvis man kunne låne hos dem, 0% og 1 % var mere udbredt. Det var kun lærernes kreditselskab, der fastholdt deres høje omkring 16+ % i rente, fordi man ikke kunne indfri deres lån, selvom man stod klar med kontanter.
KD fortsætter under et andet navn, og er Danske Banks første / primære valg af kreditforening.

Ombudsmanden kunne formulere sig på en "politisk korrekt måde"
Han blev Guds redskab i de år.
Mange år senere blev han skiftet ud med en stab, som ikke tog mig eller Gud seriøst.
Jeg kan kun håbe for dem, at de vil vende tilbage til Gud, Sandheden og Retfærdighed.