af
miljanwind@gmail.com

Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. januar
"Skaf jer aldrig fordele ad ulovlig vej, slip alt sådant i MIT Navn.
Ryd det tvivlsomme af vejen!"
Januar 26 2022 Kl 16:15
Danske soldater på Mali, følger ikke protokellerne.
Nye Borgerlige, til gengæld følger protekollerne, afslører de for offentligheden i Folketinget.
At bruge Russiske lejesoldater, for at skabe mere uro i Mali, er også at følge protekollerne.
Hvem har med andre ord skrevet protekollerne?
Det må være den aftaler, som USA og Rusland for nyligt har indgået med hinanden, for at skabe fred i Ukraine?

Konventionerne? Kan måske også opfattes som protokoller, konventionerne er et lævn fra fortiden, fra dengang diplomater, og kardinaler og prinser med flere havde brug for at kunne rejse rundt i alle verdens lande, uden at skulle stå til ansvar i tolden.
I dag er det muligt at fritage terrorister, hvis de har status af at være prins eller diplomat.
Man hører om dem, hver gang: At politiet løslader en person, (med diplomatstatus) fra en gruppe, som skal dømmes for overtrædelser af dansk lov.
Lars Løkke holder også fast i konventionerne, hvorfor han således afslører, at han modtager penge af "dem, der lever: "fritaget for al ansvar", på grund af protokollerne."