Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. august
"Vær ikke bange, fordi I ser jeres uværdighed og afmagt; for det er de uværdige og afmægtige jeg giver nåde!
Glæd jer over Min frelse, for den er virksom, når I er afmægtige".
A.M. 04:35 August 2 2023
Federal Reserve (My Word of wisdom this morning, something important for Jesus to talk about just happened via Troy Black.)
About me, it will be confusing to talk about.
But truly Jesus has been growing in my life, we (= He and I) now share plans for my life.
A.M. 08:02 August 2 2023 Jeg fik en 20'er tilbage i går, med børsen på.
Så ved siden af mange andre måder at kommunikere på, var det en tilskyndelse til for mig: At skrive til folketinget.
Det gør jeg så, nu.
Jeg skrev i en årerække www.til folketinget.dk og tog så en pause.
I dag kan jeg ikke engang finde min hjemmeside adresse ved hjælp af google, jeg kan ikke engang gå ind på hjemmesiden, på grund af google.
Det har så også været lige meget for mig de sidste år.
www.beholy.be er startet op igen. et tøjfirma har taget mit "beholy" navn, og jeg fik en henvendelse fra en ansat, der administrerer internet navne, om jeg ville forhindre det. (Jeg tænkte: Nej) og jeg ville ikke forhindre det.
Når jeg tænker tilbage, så havde jeg jo i bund og grund gjort det samme, med min brug af navnet: Folketinget. Som var optaget, da jeg så fandt på at skrive: www.tilfolketinget.dk

Federal Reserve er efter min opfattelse, den bank afdeling som ligner Den Danske Nationalbank mest.
De udsteder Statsobligationer.
Åbenbaringen som Troy Black har modtaget gentagende gange over de sidste måneder og år, så vidt jeg husker, taler om noget jeg ikke forstår.
Jeg skrev for mange år siden om fremtiden, og brigte et ord der er brugt nogle gange af mine læsere: "A dime for a Dollar" en Dime er 10 cent. dvs 70 øre.
Inflationen kunne altså have været 90 % hvis ikke jeg tog mig en pause, og hvis jeg havde arbejdet på det projekt noget mere, og hvis det havde bekymret mine læsere noget mere.
Men vi var jo optaget af andre ting.

Nu siger Jesus til Troy:
A Penny for a Dollar en penny er ca 7 øre, det er med andre ord blevet 10 gange værre, siden sidst.
Vi hører nu om det overalt på internettet.
Overskrifterne er bombastiske, USA er på vej til at gå konkurs.
Hele bankverdenen er på vej til at gå konkurs.
Vi er alle på vej til at gå konkurs.
"Babylon den store er ved at falde!"
Købmænd overalt græder allerede, fordi de er gået eller er ved at gå konkurs.

"Den Danske Regering" lader som ingenting.
De følger bare planerne, og siger kun det, som de bliver bed om at sige, efter et manuskribt, som godt betalte skuespillere.
?? Det blev vist for meget for en af dem, som forlod scenen på grund af sygdom, jeg tror ikke han ville være med mere, på grund af hans kendskab til virkeligheden ??
Vi ser det overalt, mange skuespillere, vil ikke have roller i visse film.

Jeg kan oplyse at krigen i Ukraine også er iscenesat, "Det hele er et" skuespil som i et gammelt Romersk Cirkun.
Mange krige er skuespil, at kalken i mælk er mere nødvendig end kalk fra grundvandet, er også skuespil og indoktrinering.

At Roundup er ufarligt er også en stor løgn, skuespil og skuespil overalt.
Rester fra Roundup i vores fødevarer slår nogle af vores gode tarm bakterier ihjel. Så vi og vores børn får alergi og andre livstils sygdomme. Demens, kræft osv.
Ligesom når man dør, når man får kulilte ind i blodet, (det kender man fra dem, som vil begå selmord, ved at indånde udstødningens gas fra biler).
Nogle af vores imunforsvars celler skal bruge B1 vitamin (= Tiamon), men roundop rester fra korn og fødevarer overtager B1 pladsen, så imunforsvaret ikke kan fungere. Spis økologisk, forhindrer den proces i at ske. Fordi Økologisk ikke bruger ROUNDUP
På samme måde som kulilte, i eksemplet med selvmorderen i en bil, dræbes vores optagelse af B1 vitamin, som sammen med mange andre vitaminer og mineraler er vigtige for vores sundhed. Zink for at nævne et mineral.
Jeg nævner kun et vitamin og et mineral, fordi de er vigtige, men jod og mange mange flere kunne også medtages som vigtige. I stedet for jod, siger sundhedsstyrelsen: Spis fisk 3 gange om ugen, er vi vist oppe på, da jeg var barn var det en gang om ugen. og brug ikke salt, (for det indeholder jod, som kroppen har brug for for at kunne stanse blødninger, både inde i og uden på kroppen. Jodsprit, blev brugt af læger når de skulle få huden til at vokse sammen igen efter en operation. Jodsprit er en blanding af sprit og jod.
Sundhedsstyrelsens ansatte skal bare sige det de får besked på, ligesom alle de andre skuespillere, ellers bliver de frataget deres plads på scenen, som i dag er fjernsyn og internettet.
Gud ser altid med, husk det, Han følger de enkelte skuespilleres tanker samtidigt med at Han ser deres præstationer, på scenen og efter tæppefald.

Jeg kom ikke ind på De Amerikanske Statsobligationer.
Før Donald Trump blev præsident, skyldte USA x antal bilioner dollars på deres statsgæld.
Imedens DT var præsident voksede den gæld til 100x antal bilioner, og nu med Joe Biden som præsident er gælden vokset 10 gange mere.
Den gæld som USA's befolkning har råd til at tilbagebetale er lige precist det beløb som De Lokale Amerikanske banker har været tvunget til at optage, ellers skulle de ud og finde andet arbejde. Offentligt bemyndiget bank kunne de ikke være. De kunne altså ikke være med i skuespillerforbundet.
99 % af USA offentlige gæld er optaget i udlandet, Kina og Europa med flere.
Israel og England og mange andre lande som Sweitz har gjort alt for at gøre sig fri af Amerikanske Statsobligationer.

Jeg tror nok at det drejer sig om digitale penge, det der skete i sidste måned.
DVS vil et land fremover sælge deres Amerikanske statsobligationer, så kan man få Federal Reserves udvalgte bitcoin. Og guld og pengesedler forsvinder.
EU følger med, for de er en del af skuespillet.
Men deres Konge er sat Skakmat, af Jesus. det kommer til at fremgå i løbet af september og oktober og måske ind i november, når HOUSE of LORDS i det Engelske Parlament skal prøve at fortsætte uden Deres Lord, jeg har nylig regnet ud, hvem Han er, Their Lord.
Nu blev klokken 9:28 og det er tid for mig til at tage en lille pause.
Kl 14:39 August 2 2023 Kan jeg overhovedet nå at advare jer denne gang?
Hjemløs? Er Danmark ved at blive hjemløs, som en dræbersnegl uden hus på ryggen.
Eksporten af Danske ejendomsprioriteter slår rekord. Siden Lars fik den ide præsenteret og fin den vedtaget i folketinget. Kunne vi låne og låne uden at betale renter.
covid? Ved hvert stik fik lægen overført 1500 til sin konto.
dertil kommer alle de andre omkostninger. (og fejl køb og fejl investeringer osv)
Vores Danske vaczinefabrik blev lukket nogle måneder før, pandemien satte igang. (Ved en fejltagelse, og før tid, siger man) Gud havde været der, det er da klart.
Kl 14:57 August 2 2023 Øretævernes holdeplads"
Sygehusvæsenet bliver mere og mere overbelastet, på grund af ovennævnte årsager. dvs Fejlinformation.
Hvordan vil I løse det? Med mere fejlinformation!
Forestil jer en koncentrationslejr:
Det er det: DE vil give jer.
DE styrer film og politik og meget mere.
Deres film beviser deres hensigter. Man er forberedt, og man er instrueret.
Dur man ikke, eller er man syg og sløv, så er der aktiv dødshjælp, som kun tillades af særligt udvalgte myndigheders personale. Nøjagtigt som i en KZ lejr.
Lægerne skal skynde sig, hvis de vil have patienter. Alle sendes viddere.

Alle sandheder fjernes fra internettet.
Selv vores Sttatssminister sagde ting i forbindelse med hendes lange besøg i amerika, hun brugte ord, som blev fjernet midt under den direkte TV transmission af samtalen. På grund af dårlig forbindelse, sagde man.
Men i virkeligheden snakkede hun om noget man ikke MÅ snakke om i TV. Så nej, fordi hun snakker for meget, så blev det et nej til et bedre job..
Der kommer mange fyrringer, ingen kan blive ved med at forstå eller at holde styr på dem.
Kl 20:39 August 2 2023 jeg har aldrig før måtte lave så mange rettelser som i dagens tekster.
Og kl 17:17 fortæller Gud mig at det er "for tidligt", det jeg her meddeler.
WW = "precocious" det modsatte ord af "precocious" kunne være "Backstage"
Så hvis skrev jeg noget om "House of Lords" så er det ikke som jeg skrev det, det der komme i løbet af et par måneder eller tre. Uroen kommer men ikke årsagen til uroen, som jeg beskriver den, nødvendigvis. vi skal bare vente og se, så får vi en forklaring, sådan er Gud.
Han fortæller fremtiden, men glemmer ofte at give os de sidste detaljer, så alle falske journalister og alle falske profeter regner forkert.
Han gemmer afsløringerne til sidst, for at holde os vågne, til historien slutter.

INDEX. <= yesterday. tomorrow =>. frontpage.

âôùúáàåè 15 Av 783 = 2 August 2023 Skip 1117870

Deuteronomy 1:12 How can I myself alone bear your cumbrance, and your burden, and your strife?

íëàùîå íëçøè éãáì àùà äëéà
:íëáéøå


Leviticus 19:29 Profane not thy daughter, to make her a harlot, lest the land fall into harlotry, and the land become full of lewdness.

äúåðæäì êúá¯úà ììçú¯ìà
:äîæ õøàä äàìîå õøàä äðæú¯àì
å


Exodus 10:13 And Moses stretched forth his rod over the land of Egypt, and the LORD brought an east wind upon the land all that day, and all the night; and when it was morning, the east wind brought the locusts.

íéøöî õøà¯ìò åäèî¯úà äùî èéå
õøàá íéã÷ çåø âäð äåäéå
ø÷áä äìéìä¯ìëå àåää íåéä¯ìë
:äáø
àä¯úà àùð íéã÷ä çåøå äéä


Genesis 11:16 And Eber lived four and thirty years, and begot Peleg.

ãìåéå äðù íéùìùå òáøà øáò¯éçéå
:âìô¯úà


1 Chronicles 23:4 Of these, twenty and four thousand were to oversee the work of the house of the LORD; and six thousand were officers and judges;

äåäé¯úéá úëàìî¯ìò çöðì äìàî
íéèôùå íéøèùå óìà äòáøàå íéøùò
:íéôìà
úùù


Daniel 8:20 The ram which thou sawest having the two horns, they are the kings of Media and Persia.

éëìî íéðø÷ä ìòá úéàø¯øùà ìéàä
:ñøôå éãî


Job 13:2 What ye know, do I know also; I am not inferior unto you.

ìôð¯àì éðà¯íâ éúòãé íëúòãë
:íëî éëðà


Psalms 70:3 Let them be ashamed and abashed that seek after my soul; let them be turned backward and brought to confusion that delight in my hurt.

åâñé éùôð éù÷áî åøôçéå åùáé
:éúòø éöôç åîìëéå øåçà
Amos 1:1 THE WORDS of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash king of Israel, two years before the earthquake.

Many details are found in Amos, like one in:

Amos 7:1 Thus hath the Lord GOD shewed unto me; and, behold, he formed grasshoppers in the beginning of the shooting up of the latter growth; and, lo, it was the latter growth after the king's mowings. (= the black King)
7:2 And it came to pass, that when they had made an end of eating the grass of the land, then I said, O Lord GOD, forgive, I beseech thee: by whom shall Jacob arise? for he is small.
7:3 The Lord repented for this: It shall not be, saith the Lord. (= The White King)

òå÷úî íéã÷ðá äéä¯øùà ñåîò éøáã
äéæò éîéá ìàøùé¯ìò äæç øùà
ùàåé¯ïá íòáøé éîéáå äãåäé¯êìî
:ùòøä éðôì íéúðù ìàøùé êìî