Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
I take no calls for a time, but a SMS would be nice
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. august
"Der er blevet langt til menneskehjertet, fordi Lære er sat foran Liv, Gaverne foran Giveren, Tjeneste foran Kærlighed, Lov foran Nåde.
I ser - og ser dog ikke, hører - og hører dog ikke. Men min nåde og mit kald hører ikke op. Gennem forhærdelsens tågemur baner jeg mig vej til de få, som længes: som ikke er tilfredse med det selvgjorte og selvbestaltede."
A.M. 04:38 August 3 2023
Jeg er klar men også træt.
Kl 11:28 August 3 2023 "Det Store Exodus"
Det bliver større end nogen havde forestillet sig.
Alt sammen på grund af Jesus vil det sådan! STORT altså.
Kun God Vor ALLES FAR og skaber har vidst DET ville komme, på den måde.
Det store Exsodus TIL ÆGYPTEN
Ja, den er også ny for mig.

De der bor i Israel nu, bliver betalt for at flytte og for at forlade landet.
Min plan og mit forslag til den del, var at jeg skulle have og bruge donationer for at gøde det muligt. Men Nu Overtager Gud selv den forretning. Og når jeg mener Gud her, så er det Jesus selv.

Hans sidste segl gør hele forskellen. Nu skal INGEN famle rundt i blinde.
Det ISRAEL VAR, et dejligt sted at være, sådan bliver hele GOSEN, Stedet i Ægypten, hvor GUDS folk boede.
I Går hørte jeg TRoy beskrive den del af fremtiden. (Han vidste det ikke.)
(Og fangede først den del i dag, dagen efter.
VI har en plan, og Jesus er nu 100 % involveret, og med HANS ARBEJDS TEMPO, SÅ SLÅR HAN BENENE VÆK UNDER OS ALLE SAMMEN)
Det er god at Gud tager sig så godt af Jesus, bedre amnd findes ikke.
Tak GUD AL ÆRE TIL JER, GOD FADER, HELLIGÅNDEN EN SÆRLIG TAK OG JESUS, SOM GØR DET MULIGT. AT VORES DRØMME GÅR I OPFYLDELSE.
ISRAEL, som vi kender det skal tømmes for RUSSISKE Soldater, de har intet at lave der, andet end at modtage social krigs bistand. Og der er mange ander der og andre steder, som lever under de samme kummerlige vilkår. Jeg kan næve Mekkas religiøse soldater, som følger Guds befaling: Gå ud i alverden og gør alle kristne, {kopi af Jesus ord, til apostlene}.*) fodnote
Handelsfolket må finde et andet sted at slå deres boder op, det bliver ikke i Jerusalem, hvor man skal kunne komme og købe uden penge.
Komme og bo uden penge, komme og spise uden penge, komme og være pilgrim kvit og frit, komme og slå sig ned igen, for alle Himmelens fugle, som kun venter på DENNE dag, hvor DE får lov til at vende tilbage og FÅ DERES TID; DERES ÅR, som mennesker, blandt andre normale mennesker.
Den og de detaljer blev beskrevet for mig for nogle dage siden, og fylder ikke meget på et stykke hjemmeside at fortælle.
Men det er det jeg har at fortælle om det store exodus til Ægypten, til Gosen.
Til de Forenede Stater under Jesus Kristus. lad mig kalde dem for Gosen.
ET STED, SOM BLIVER ÅBENET OP FOR ALLE FOLKESLAG.
En hellig forsamling, med en leder, som er Jesus Kristus.
Et sted som kan brødføde hele verden, hvis det skulle blive aktuelt.
Et sted hvor alle kan føle hvordan det er at have sine egne energikilder, med gratis energi, til bil og til husholdning. Til Nabo og til venner.
Køb uden penge princippet.
Der bliver tid til at snakke, det skal der være, vi vil alle gerne være som Maria Jesus moder, have et godt liv, fyldt med hverdagens mirakler og med masser af tid til at være SAMMEM MED JESUS SELV.

*) fodnote:
Apostlenes gerninger 15:7. Men da man havde tvistet meget herom, stod Peter op og sagde til dem: "I Mænd, brødre! I vide, at for lang Tid siden gjorde Gud det Valg iblandt eder, at hedningerne ved min Mund skulle høre Evangeliets ord og tro.
8. Og Gud, som kender Hjerterne, gav dem vidnesbyrd ved at give dem den Helligånd lige så vel som os.
9. Og han gjorde ingen Forskel imellem os og dem, idet han ved Troen rensede deres Hjerter.
10. Hvorfor friste I da nu Gud, så I lægge et Åg på Disciplenes Nakke, som hverken vore fædre eller vi have formået at bære?
11. Men vi tro, at vi bliver frelste ved den Herres Jesu Nåde på samme Måde som også de."

Her i teksten taler Peter om: "min mund" og om unødvendige Åg på Disciplenes nakke
Så det er helt ok, at evangeliet også kan høres af "din mund".
Den samme befaling gælder også for dig.
Forestil dig, hvad du kan fortælle din slægt og dine børnebørn, med de oplevelser som du bliver vidne til, på Guds vej, sammen med Gud og Jesus og Helligånden. DER er oplevelser til alle, der vil.
Abraham ville, og vi er mange flere der vil.
Kl 12:48 Soldiers are aproved and paid for by someon, who is called Richard
The Lord just told me, to call him.
REPEND! I SAY, and so says the Lord.
Jesus once paid for all, even for a scared chicken like you and me.
Kl 18:07 The giants are falling by Julie Green .
https://rumble.com/v32nwo4-the-giants-are-fallling.html

INDEX. <= yesterday. tomorrow =>. frontpage.